WECHAT-OA-BANNER

 

WeChat เป็นแอพพลิเคชั่นแชทออนไลน์ของประเทศจีน และเป็นหนึ่งในผลผลิตของบริษัทไอทียักษ์ใหญ่อย่าง Tencent โดยผู้ใช้งานบนอินเตอร์เน็ตประมาณ 95% ล้วนใช้ WeChat เป็นเครื่องมือสื่อสารออนไลน์

 

ทุกวันนี้ WeChat ไม่ได้เป็นเพียงแค่ช่องทางการสื่อสารออนไลน์ แต่ยังสามารถซื้อขายสินค้าบริการออนไลน์ และชำระค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้อย่างครบวงจร WeChat จึงเป็นช่องทางสำหรับการทำตลาดกับกลุ่มลูกค้าชาวจีน โดยเฉพาะบริการ WeChat Official Account ซึ่งเป็นตัวกลางเชื่อมธุรกิจจากไทยสู่จีน เพราะเปิดโอกาสให้นักธุรกิจไทยสามารถไปลงโฆษณาบน WeChat Official Account เพื่อสร้าง Awareness ให้ชาวจีนได้รู้จักแบรนด์ของเราก่อนที่จะเดินทางมาเที่ยวที่ไทย

การทำสื่อโฆษณาบน WeChat Official Account ถือเป็นการเปิดโอกาสในการขยายธุรกิจไปยังผู้บริโภคจีนในประเทศจีน และผู้บริโภคจีนในประเทศไทย เนื่องจากคนจีนมีศักยภาพในการใช้จ่ายค่อนข้างสูง ถ้าทำให้สินค้าของตนเองเป็นที่รู้จัก จะทำให้ซื้อง่ายและขายคล่องมากขึ้น

ธุรกิจไทยที่ต้องการเติบโตในตลาดจีน ทาง Demeter ICT เป็นผู้ประสานงานโดยตรงกับทาง partner ที่ประเทศจีนในการให้บริการเปิด WeChat Official Account เพื่อเพิ่มฐานลูกค้าและยอดขายให้กับสินค้าของคุณ

 

Contact Us: Demeter ICT Company Limited บุกตลาดจีนครบวงจรกับ WeChat Partner

Official LINE