Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

CEM การตลาดเชิงประสบการณ์: กลยุทธ์สู่การตลาดยุคใหม่

Demeter ICT จับมือกับ Zendesk ร่วมจัดงานสัมมนา

CEM การตลาดเชิงประสบการณ์: กลยุทธ์สู่การตลาดยุคใหม่

ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การสร้างแบรนด์จากการบริหารประสบการณ์ระหว่างธุรกิจกับลูกค้า

โดย

คุณอนุชิต ขำน้อย
(Head of Customer Service and Community, LINE Mobile, Thailand)
คุณญาณ์นิศา อังศุวัฒนานนท์
(Country Sales Manager, Zendesk Inc)
คุณชนัส สาทรกิจ
(Manager, Cloud Service Department, บริษัท ดีมีเตอร์ ไอซีที จำกัด)

วันที่ 21 มีนาคม 2561
เวลา 13:00น. – 17:00น.
อาคาร KX (สถานี BTS วงเวียนใหญ่)

 

                  ในยุคที่สินค้าแทบจะไม่มีความแตกต่างกัน ทั้งรูปแบบ คุณสมบัติ และคุณภาพ บวกกับการแข่งขันที่ค่อนข้างสูง การครองใจลูกค้าไว้ให้นานที่สุดโดยการสร้างประสบการณ์ร่วมที่ดีตลอดการให้บริการแก่ลูกค้าจึงเป็นสิ่งสำคัญที่บริษัทต่างให้ความสนใจ

แนวคิด “การบริหารประสบการณ์ลูกค้า” หรือ CEM (Customer Experience Management) เป็นแนวคิดที่มีการพูดถึงในช่วงหลายปีที่ผ่านมา โดยมุ่งเน้นการสร้างประสบการณ์เชิงบวกอย่างสม่ำเสมอในทุกครั้งที่สื่อสารกับลูกค้า เพื่อรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างยั่งยืน ซึ่งได้รับการพิสูจน์แล้วว่าตอบโจทย์กับการบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าที่สอดคล้องกับพฤติกรรมลูกค้าในปัจจุบัน

งานสัมมนาครั้งนี้คือโอกาสในการแลกเปลี่ยนความรู้ในการบริหารประสบการณ์ลูกค้ากับ Head of Customer Service and Community จาก LINE Mobile ประเทศไทย รวมถึงการนำเครื่องมือ Multi-Channel Customer Services มาใช้ในการสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า พร้อมฟังกรณีศึกษาจากผู้ให้บริการระบบ Multi-Channel Customer Services อันดับหนึ่งของโลก เพื่อประยุกต์ใช้ในการสร้างความแตกต่างและความได้เปรียบทางการแข่งขันให้กับธุรกิจของคุณ

______________________________________________________________________________________________________________________

13:00 – 13:30         ลงทะเบียน
13:30 – 13:40         พิธีกรกล่าวต้อนรับ
13:40 – 14:40         CEM กลยุทธ์ทางการตลาดยุคใหม่ ทำไมถึงต้องบริหารประสบการณ์ลูกค้า
                                 โดย คุณอนุชิต คำน้อย LINE Mobile ประเทศไทย
14:40 – 15:00         พักรับประทานอาหารว่าง และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ตามอัธยาศัย
15:00 – 16:00         Zendesk กับการบริหารประสบการณ์ลูกค้าผ่าน Multi-Channel
                                 โดย คุณชนัส สาทรกิจ ผู้เชี่ยวชาญจาก ดีมีเตอร์ ไอซีที
16:00 – 16:30         ตัวอย่างกรณีศึกษาและเรื่องราวความสำเร็จในการบริหารประสบการณ์ลูกค้า
                                 โดย คุณญาณ์นิศา อังศุวัฒนานนท์ ผู้เชี่ยวชาญจาก Zendesk
16:30 – 17:00         ถาม-ตอบ สรุป และร่วมเล่นเกมเพื่อรับของรางวัล


ลงทะเบียนสำรองที่นั่งฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ
คุณดุจฤดี ฉมาภินันท์ โทร 095-804-5482
หมายเหตุ: รับจำกัดเพียง 30 ท่านเท่านั้น ขอสงวนสิทธิ์ให้เข้าร่วมสัมมนาได้บริษัทละ 2 ท่าน