Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Empowering The Digital Workplace: ทรานส์ฟอร์มองค์กร ฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจ ด้วย Google Workspace

งานสัมมนา Empowering The Digital Workplace: ทรานส์ฟอร์มองค์กร ฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจ ด้วย Google Workspace

วิกฤตโควิด-19 สร้างผลกระทบหนักให้กับผู้คนบนโลก และค่อนข้างแน่ชัดว่า ไวรัสร้ายนี้จะยังอยู่กับโลกไปอีกนาน จากการกลายพันธุ์หลายครั้งในช่วงที่ผ่านมา ดังนั้นนอกจากธุรกิจจำเป็นต้อง “เรียนรู้ที่จะอยู่กับโควิด-19” การมองวิกฤตเป็น “โอกาส” ยังเป็นอีกมุมมองบวกที่สำคัญ

เพื่อการสร้างโอกาสนั้น “ทรานส์ฟอร์เมชัน” (Transformation) หรือการปรับรูปแบบการทำธุรกิจโดยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้ในองค์กรจึงไม่ใช่แค่เรื่องที่ธุรกิจ “ควรทำ” แต่กลายเป็นเรื่องที่ธุรกิจ “ต้องทำ” ไปเสียแล้ว เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจไปข้างหน้า ให้ธุรกิจสามารถอยู่รอดได้แม้อยู่ในสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนและสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน ดังจะเห็นได้ชัดว่าเทรนด์เทคโนโลยีและรูปแบบการทำงานนั้นมีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็น Work from Home เรื่อยมาจนถึง Hybrid Work หรือเทรนด์การทำงานยุค New Normal ไปจนถึง Next Normal เป็นต้น

ฉะนั้นการเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะกับรูปแบบการทำงานขององค์กรหรือธุรกิจจึงเป็นสิ่งที่สำคัญต่อการทรานส์ฟอร์มเป็นอย่างมาก โดยในฐานะผู้ประกอบการอย่าง ดร.วรัญญู สุจิวรพันธ์พงศ์ (CEO & Founder, Demeter ICT) ได้ให้มุมมองต่อเทรนด์การทำงานไว้ว่า “โควิด-19 เป็นตัวเร่งสำคัญที่ทำให้ “การปรับ” หรือ “ทรานส์ฟอร์ม” องค์กรให้อยู่รอดอย่างยั่งยืน ในแง่การนำดิจิทัลเทคโนโลยีมาใช้เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อน การปรับโครงสร้างธุรกิจ การแสวงหาโอกาสใหม่ทางธุรกิจ การปรับรูปแบบการทำงาน รวมไปถึงการปรับวัฒนธรรมการทำงานรับมาตรฐานใหม่ของโลกเร็วขึ้นหลายเท่าตัว ถึงแม้ว่าจะมีความยากในการดำเนินการในช่วงแรก แต่ก็เป็นสิ่งที่องค์กรหรือภาคธุรกิจต้องปรับตัว และเชื่อว่าถ้าบริษัทนำเทคโนโลยีในยุคดิจิทัลที่เหมาะสมมาใช้งานให้ถูกที่ ถูกเวลา เพิ่มศักยภาพใหม่ ๆ พร้อมกับการเปลี่ยนรูปแบบการทำงานเป็น Hybrid Working ที่ผสมผสานรูปแบบการทำงานที่ยืดหยุ่น เมื่อมีเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์รูปแบบการทำงานดังกล่าวแล้ว พนักงานในองค์กรก็จะสามารถปรับตัวกันได้อย่างดีในที่สุด

มาร่วมทรานส์ฟอร์มธุรกิจของคุณไปพร้อมกับเราตั้งแต่วันนี้ กับงานสัมมนาออนไลน์ในหัวข้อ “Empowering The Digital Workplace: ทรานส์ฟอร์มองค์กร ฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจ ด้วย Google Workspace” เพื่อเรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีมาช่วยลดต้นทุนในการทำงานขององค์กร โดยจำแนกออกเป็น

 1. การสร้าง Knowledge Centralization เพื่อให้บุคลากรในองค์กรมีความรู้และสามารถปรับเปลี่ยนกลยุทธ์หรือวิธีการทำงานตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้
 2. การส่งเสริมการทำงานแบบ Hybrid Work ด้วยแอปพลิเคชันจาก Google Workspace 
 3. การลดขั้นตอนการทำงานด้วย AI Automation เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพและลดขั้นตอนการทำงานของ User ให้ดีขึ้น

ประโยชน์ที่คุณจะได้รับจากการเข้าร่วมงาน

 • เข้าใจ Pain Point และความท้าทายในการทำงานที่ธุรกิจต้องเผชิญในปัจจุบัน
 • เรียนรู้สิ่งสำคัญที่ธุรกิจต้องมีในการทำงานยุคปัจจุบัน
 • อัปเดตเทรนด์ของเทคโนโลยีที่ช่วยในการทำงานอย่างยั่งยืนสำหรับวันนี้และในอนาคต
 • กลยุทธ์การทรานส์ฟอร์มธุรกิจและการปรับกระบวนการทำงานด้วย Google Workspace
 • ข้อมูลในการตัดสินใจใช้งาน Google Workspace คุ้มค่าแค่ไหน ถ้าจะลงทุน

Agenda

10.00 – 10.05 น.

Opening Speech

10.05 – 10.20 น.

The Key to Unlock your Business Challenges with Tomorrow’s economy

 • เจาะ Pain point ทางธุรกิจพร้อมความท้าทายที่ผู้ประกอบการต้องเผชิญในปัจจุบันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
 • แนวทางในการทำให้ธุรกิจอยู่รอดในสภาพแวดล้อมและเศรษฐกิจในปัจจุบัน

10.20 – 11.20 น.

Transform Your Future of Work with Cloud Collaboration Tools

กลยุทธ์การปรับรูปแบบและสนับสนุนการทำงานในองค์กรให้สอดคล้องกับเทรนด์การทำงานในปัจจุบันและรูปแบบการทำงานในอนาคตด้วยเทคโนโลยีของ Google Workspace ที่ทำงานบน Cloud ผ่านมุมมองหลัก ได้แก่ 

 1. การสร้าง Knowledge Centralization
 2. การส่งเสริมการทำงานแบบ Hybrid Work 
 3. การลดขั้นตอนการทำงานด้วย AI Automation

Knowledge Centralization

 • ทำไมองค์กรจึงควรมี Knowledge Centralization?
 • Knowledge Centralization จะช่วยองค์กรให้รอดพ้นวิกฤตเศรษฐกิจในยุคนี้ได้อย่างไร?
 • แนวทางการสร้าง Knowledge Centralization ด้วยการใช้แอปพลิเคชันจาก Google Workspace 

Encourage The Best Hybrid Work for your Business Collaboration

 • การนำแอปพลิเคชันจาก Google Workspace มาเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานแบบ Hybrid Work ขององค์กร
 • วิธีการการลดขั้นตอนทำงานด้วยเทคโนโลยี AI และ Automation ในแง่ของการจัดการข้อมูล การสร้างกระบวนการ และการติดตามผลลัพธ์

Ways to improve Data Privacy and Security in Digital world

 • ความปลอดภัยของการใช้งาน Google Workspace เพื่อลดปัญหาและป้องกันภัยคุกคามจาก Cybersecurity และอื่น ๆ

11.20 – 11.35 น.

Return on Investment with Google Workspace

 • ความคุ้มค่าและผลลัพธ์ของการลงทุนใน Google Workspace 
 • เปรียบเทียบให้เห็นความแตกต่างของค่าใช้จ่ายในการลงทุน Google Workspace กับการลงทุนในระบบอื่นแบบ Silo ที่ไม่จบแค่ระบบเดียว

11.35 – 11.45 น.

Q&A

งานสัมมนานี้เหมาะสำหรับ

 • ผู้ที่ต้องการลดต้นทุนจากการทำงานแบบ Silo 
 • องค์กรที่ต้องการเรียนรู้และเปิดมุมมองเทรนด์เทคโนโลยีของการทำงานในปัจจุบันและอนาคต
 • องค์กรที่ต้องการ Transform กระบวนการทำงานให้ตามทันยุคดิจิทัล
 • เจ้าของธุรกิจ, ผู้บริหารทุกระดับ,ประธาน, ผู้อำนวยการ, ผู้จัดการ, หัวหน้าแผนก
 • ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์, ฝ่าย IT เทคโนโลยีสารสนเทศ, ฝ่ายวางแผนกลยุทธ์และพัฒนาองค์กร 
 • องค์กรที่กำลังมองหาโซลูชันหรือเทคโนโลยีที่จะมาช่วยการทำงานในองค์กร
 • องค์กรที่สนใจนำ Google Workspace ไปปรับใช้เพื่อปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานในองค์กรให้ดียิ่งขึ้น
 • ผู้ที่สนใจใช้งาน Google Workspace และอยากที่จะทำความรู้จักเพิ่มเติม

รายละเอียดเพิ่มเติม

*งานสัมมนาออนไลน์ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
บรรยายสดผ่านช่องทาง Google Meet (ลงทะเบียนเพื่อรับลิงก์เข้าร่วม)
วันที่:
10 สิงหาคม 2565
เวลา: 10:00 – 11:45 น.
ระยะเวลาลงทะเบียน: วันนี้ – 9 สิงหาคม 2565 (หรือจนกว่าที่นั่งจะเต็ม)