Google ประกาศเพิ่มขนาด Attachment ใน Gmail เป็น 50MB

นับเป็นข่าวดีสำหรับผู้ที่ใช้งาน Gmail ที่ตอนนี้จะสะดวกขึ้นอีกขั้น เมื่อ Google ประกาศให้ใช้งาน Attachment ขนาดใหญ่สุดที่ 50MB ได้แล้ว จากเดิมที่ใช้ได้เพียง 25MB เท่านั้น

ก่อนหน้านี้ผู้ใช้งาน Gmail ที่ต้องการส่งไฟล์ใหญ่ๆ นั้นต้องหันไปใช้ Google Drive และทำการแชร์ไฟล์ขนาดใหญ่กันแทน ซึ่ง Google เห็นว่าก็ยังมีบางกรณีที่มีการส่งเมล์จากภายนอกพร้อมไฟล์แนบขนาดใหญ่เข้ามาอยู่ดี จึงได้ประกาศขยาย Attachment ให้รองรับได้ถึง 50MB ในครั้งนี้

ผู้ใช้งานทุกคนจะได้ใช้ฟีเจอร์นี้ภายใน 1-3 วันนับจากวันนี้เป็นต้นไป