ไดรฟ์ (Google Drive) คืออะไร

ความหมาย

ไดรฟ์ หรือ Google Drive คือ โปรแกรมการจัดการเอกสารออนไลน์ของทาง Google หรือพื้นที่เก็บข้อมูลระบบคลาวด์ หลักการทำงานจะคล้ายกับโปรแกรมเอกสาร  ผู้ใช้สามารถเข้าถึงเอกสารแบบออนไลน์ได้ โดยผ่านการใช้บนเว็บเบราว์เซอร์ต่าง ๆ เช่น Inter Explorer, Chrome, Firefox  และ Safari ซึ่งจะทำให้การใช้งานของเอกสารมีความสะดวกมากขึ้น สามารถใช้งานหรือแก้ไขข้อมูลได้ทุกที่ทุกเวลา ทำให้เอกสารต่าง ๆ เหล่านั้นมีความเป็นปัจจุบันมากขึ้น และยังสามารถใช้งานร่วมกับผู้อื่นได้ โดยบุคคลที่จะเข้ามาใช้งานต้องได้รับอนุญาตหรือคำเชิญจากเจ้าของเอกสารผ่าน ทางอีเมล และสามารถทำงานบนเอกสารเดียวกัน ได้หลายครั้งและหลายคนพร้อม ๆ กัน  ซึ่งจะทำให้เห็นว่า ใครกำลังพิมพ์อะไรอยู่ และสามารถกำหนดสิทธิ์ในการเข้าใช้งานได้ ว่าคนไหนสามารถแก้ไขข้อมูล หรือ อ่านข้อมูลได้อย่างเดียว และที่สำคัญสามารถรองรับประเภทไฟล์ได้หลายแบบ เช่น Documents, Spreadsheets, Presentations, Drawings, Forms (แบบสอบถาม) เป็นต้น

ฟีเจอร์หลัก

เก็บ เข้าถึง และแชร์ไฟล์ในที่เดียวได้อย่างปลอดภัย

Google Drive สำหรับองค์กร

พื้นที่เก็บข้อมูลไม่จำกัด

G Suite แพ็คเกจ Business และ Enterprise มีพื้นที่เก็บข้อมูลแบบไม่จำกัด (สำหรับแพ็คเกจ Basic จะได้พื้นที่ 30 GB) สามารถดูแลระบบได้จากส่วนกลาง ป้องกันข้อมูลรั่วไหล และ Vaults ห้องนิรภัยสำหรับไดรฟ์ช่วยให้จัดการผู้ใช้และแชร์ไฟล์ตามข้อกำหนดที่เกี่ยวกับข้อมูลขององค์กรได้ละเอียดมากขึ้น

พื้นที่เก็บไฟล์เป็นสัดส่วน

มี Shared Drive ที่เป็นไดรฟ์ส่วนกลางขององค์กร ใช้ Shared Drive สำหรับจัดเก็บไฟล์งานของแต่ละทีม จัดการสิทธิ์ในการเข้าถึงไฟล์ได้ง่าย ทำให้ทุกคนใช้ไฟล์ร่วมกันได้อย่างปลอดภัย และได้รับข้อมูลล่าสุดเสมอ (Shared Drive จะมีใน G Suite แพ็คเกจ Business ขึ้นไป)

G Suite เพื่อการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัท ดีมีเตอร์ ไอซีที จำกัด
พาร์ทเนอร์ Google ในประเทศไทย อย่างเป็นทางการ