Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Pitching day for Business Transformation กับบสย. ด้วย Google Workspace by Demeter ICT 2021

ใคร ๆ ก็ไว้วางใจให้ Demeter ICT ดูแลเรื่อง Business Transformation เพื่อปรับการทำงานให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพมากขึ้นเหมือนกับบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม หรือ บสย. ที่ไว้วางใจให้ Demeter ICT ร่วมเป็นที่ปรึกษาในโครงการ  “1 ฝ่าย 1 กระบวนการ” เพื่อพัฒนากระบวนการการทำงานที่สะดวก รวดเร็ว และเพิ่มศักยภาพในการรับมือให้เท่าทันการทำงานในยุคดิจิทัลให้กับพนักงานในองค์กร

สืบเนื่องมาจากงาน KM & INNO day เมื่อปี 2563 ปีนี้ก็เข้าสู่ปีที่ 2 ที่ทาง บสย. ได้นำ Google Workspace มาสนับสนุนกระบวนการการทำงานและให้บริษัท Demeter ICT เข้ามาจัดอบรมและเป็นที่ปรึกษาในการให้ความรู้เรื่องการใช้งาน Google Workspace ให้กับพนักงานในองค์กร รวมถึงในปีนี้ทาง บสย. ยังได้นำกิจกรรมดังกล่าวมาเป็นโมเดลในการขยายผลต่อไปยังเครื่องมืออื่น ๆ เพื่อต่อยอดการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น จึงเกิดเป็นงาน Pitching day เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2564 ซึ่งเป็นเวทีที่ให้บุคลากรได้นำประสบการณ์ที่ได้จากการประยุกต์ใช้ Google Workspace ในการทำงานมานำเสนอโซลูชันใหม่ ๆ ที่เกิดจากการออกแบบกระบวนการการทำงานด้วยตัวเอง อีกทั้งยังมีโอกาสได้แบ่งปันองค์ความรู้ให้แก่ผู้บริหารและเพื่อนพนักงานในองค์กรได้เห็นถึงความสามารถในการพัฒนากระบวนการการทำงานจาก Google Workspace ไม่ว่าจะเป็นทีมกฎหมาย ทีมบริหารงานกลาง หรือแม้กระทั่งทีมบัญชีและการเงิน ก็สามารถนำมาปรับใช้ได้เช่นเดียวกัน ลดการทำงานบนกระดาษ เพิ่มความทันสมัยและทำงานอย่างชาญฉลาดมากขึ้นโดยใช้เทคโนโลยีที่มีอยู่อย่าง Google Workspace มาปรับใช้กับแนวทางการทำงานในองค์กรและต่อยอดสร้างสรรค์เป็นไอเดียใหม่ ๆ อย่างไม่สิ้นสุด

ภายในงาน Pitching day จะมีการนำเสนอนวัตกรรมที่พัฒนากระบวนการ และมีการแข่งขันภายในองค์กรเพื่อเฟ้นหาทีมที่สามารถนำ Google Workspace มาประยุกต์กับการทำงานให้เกิดประโยชน์ได้มากที่สุด ทีมที่ชนะจะได้รับรางวัลเงินสดมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท  ต้อนรับวันปีใหม่ไปเลย! ทั้งนี้ทาง Demeter ICT ก็ได้เป็นผู้สนับสนุนของรางวัลส่วนหนึ่งมาแจกเช่นเดียวกัน เรียกได้ว่าแจกหนักจัดเต็มกันเลยทีเดียว

ภาพบรรยากาศงาน Pitching day

Demeter ICT ขอขอบคุณ บสย. ผู้ใช้บริการ Google Workspace ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญในการนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการทำงานมากขึ้นและเกิดเป็นกิจกรรมดี ๆ อย่างโครงการ 1 ฝ่าย 1 กระบวนการ  KM & INNO day และ Pitching day ทั้งนี้ Demeter ICT หวังว่าจะได้เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาองค์กรของท่านให้พร้อมรับมือและก้าวทันยุคดิจิทัลไปพร้อม ๆ กันในภายภาคหน้า

ขอขอบคุณทุกท่าน