Zendesk สำหรับ IT Help Desk

Support end users, empower technicians

IT Help Desk คืออะไร

IT Help Desk คือ ซอฟต์แวร์ที่ช่วยให้ User สามารถแก้ไขปัญหาผ่านช่องทางการติดต่อเพียงช่องทางเดียว (หรือหลายช่องทาง) นอกจากนี้ IT Help Desk ยังช่วย User ในการติดตาม แก้ไขปัญหา และรับความช่วยเหลือเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการได้

ITIL ที่ชาญฉลาดและเรียบง่ายขึ้น

Zendesk ซอฟต์แวร์ ช่วยให้สามารถใช้กระบวนการ ITIL ได้อย่างเรียบง่าย ไม่ซับซ้อน ทำให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่จุดสำคัญได้ ด้วยความยืดหยุ่นและความสามารถในการวิเคราะห์สถิติจะช่วยส่งเสริมให้การพัฒนาเป็นไปอย่างต่อเนื่องในทิศทางเดียวกัน ตามหลักการสำคัญของ ITIL

ติดตามงานที่สำคัญโดยอัตโนมัติ

ด้วยเครื่องมืออัตโนมัติที่มีประสิทธิภาพของ Zendesk ช่วยให้ทีม IT สามารถจัดการกับเหตุการณ์ กิจกรรม ปัญหา และคำขอรับบริการได้อย่างง่ายดาย การกำหนดการตอบกลับแบบอัตโนมัติไว้ล่วงหน้า หรือที่เรียกว่า “มาโคร” จะช่วยในการแก้ปัญหาที่พบบ่อยได้เร็วขึ้น นอกจากนี้ยังสามารถติดแท็กปัญหา จำแนกประเภท จัดการข้าม Ticket รวมถึงการติดตามทางโทรศัพท์ คอมพิวเตอร์ และจอภาพอื่น ๆ โดยไม่ต้องอยู่ที่ออฟฟิศก็สามารถทำได้ โดยการผสานรวมเข้ากับเครื่องมือในการจัดการ IT Asset ต่าง ๆ

ทำให้พนักงานสามารถช่วยเหลือตนเองได้

ใช้เวลาน้อยลงกับคำถามทาง IT ทั่วไป ด้วยช่องทางที่สามารถเข้าถึงความรู้พื้นฐานที่ช่วยให้พนักงานสามารถหาคำตอบได้ด้วยตนเอง และด้วยระบบการจัดการ Ticket แบบ Multi-Channel ไม่ว่าจะเป็น อีเมล, เว็บฟอร์ม, แชท, โทรศัพท์ หรือโทรศัพท์มือถือ ทำให้ให้พนักงานมีตัวเลือกมากขึ้นในการส่ง Ticket ในช่องทางที่พวกเขาต้องการ โดยไม่ต้องอยู่ที่ออฟฟิศก็สามารถทำได้

วิเคราะห์ผลอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ

ติดตามการวิเคราะห์ผลลัพธ์ที่สำคัญ ๆ เช่น เวลาในการตอบสนองครั้งแรก หรือ เวลาในการ restore เป็นต้น ด้วยรายงานที่สร้างไว้ล่วงหน้าของ Zendesk หรือจะสร้างรายงานแบบกำหนดเอง เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติของ ITIL และเพื่อการรายงานเกี่ยวกับปัญหาเพื่อให้สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาได้โดยเร็วที่สุด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร

บริษัท ดีมีเตอร์ ไอซีที จำกัด ผู้ให้บริการ Zendesk ในประเทศไทยอย่างเป็นทางการ