Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

กลุ่มบริษัททีม ปรับกระบวนการ และเพิ่มประสิทธิภาพ สู่องค์กรแห่งดิจิทัล

กลุ่มบริษัททีม (ทีมกรุ๊ปออฟคัมพานี) กลุ่มบริษัทที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมและการจัดการ อันดับหนึ่งของคนไทย ได้นำ Google Apps for Work เป็นกลไกในการขับเคลื่อนการปรับกระบวนการ และเพิ่มประสิทธิภาพสู่องค์กรแห่งดิจิทัล โดยนำ Google Apps มาปรับโฉมการทำงานร่วมกันภายในองค์กร (Collaboration) และสร้างกระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management) เพื่อมุ่งไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)

team group

นายอิศรินทร์ ภัทรภัย Senior Executive Vice President บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์แมเนจเมนท์ จำกัด บริษัทในเครือกลุ่มบริษัททีม ได้กล่าวถึงการนำ Google Apps for Work มาใช้อย่างเป็นรูปธรรมทั่วทั้งองค์กร โดยมีผู้บริหาร วิศวกรที่ปรึกษา และพนักงานระดับมันสมองของประเทศกว่า 1,200 คน เป็นส่วนหนึ่งของการผลักดันการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการบริหารการเปลี่ยนแปลงในการนำกลุ่มบริษัททีมก้าวเข้าสู่การเป็นองค์กรธุรกิจระดับสากล

                                                                    Issarin Pataramai

                                                                                     นายอิศรินทร์ ภัทรมัย
Senior Executive Vice President
บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์แมเนจเมนท์ จำกัด

“ก่อนหน้าในการนำ Google Apps for Work มาใช้ การทำงานของบุคลากรในองค์กรไม่สามารถทำงานเชื่อมประสานกันได้อย่างอัตโนมัติ เนื่องจากขาดเครื่องมือกลางในการบูรณาการองค์ความรู้ของแต่ละหน่วยธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการลงทุนในระบบสารสนเทศในการเชื่อมโยง และการจัดการความรู้ดังกล่าว ได้เคยทำการศึกษามาแล้ว พบว่าต้องมีการลงทุนที่สูง และมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำงานของคนในองค์กรมากพอสมควร” นายอิศรินทร์ ผู้บริหารหนุ่มไฟแรง ทายาทรุ่นที่สองของกลุ่มบริษัททีมกล่าว

Google Apps ช่วยบุคลากรของเราสามารถทำงานจากที่ไหนและจากอุปกรณ์ไหนก็ได้ ก่อนหน้านี้หากวิศวกรที่ปรึกษาเก็บข้อมูลไว้ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ที่สำนักงาน โดยไม่ได้เอาเครื่องคอมพิวเตอร์กลับบ้านหรือนำออกไปนอกสถานที่ จะมีอุปสรรคในการเข้าถึงและแก้ไขข้อมูล ทำให้บางครั้งไม่สามารถแก้ปัญหาหน้างานได้อย่างทันท่วงที อีกทั้งก่อนหน้านี้เราได้ลงทุนกับระบบดิสก์การเก็บข้อมูลในอีเมล์เป็นจำนวนมาก แต่ขนาดความจุก็ไม่สามารถรองรับการเติบโตของข้อมูลจากการทำงานประจำวันได้อย่างเพียงพอ อีกทั้งทีมงานที่ปรึกษามักจะมีปัญหาเรื่องการจัดตารางเวลาโครงการที่มักจะมีตารางที่ชนกันเสมอ ซึ่ง Google Apps ช่วยตอบโจทย์ของเราอย่างมาก เนื่องจากเราเป็นธุรกิจที่ต้องอาศัยการทำงานร่วมกัน (Collaboration) เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ภายในองค์กรอยู่ตลอดเวลา” นายอิศรินทร์ กล่าวต่อ

“ก่อนหน้านี้ เราจะมีปัญหาในการส่งไฟล์ข้อมูลขนาดใหญ่ เนื่องจากแบนวิธของการส่งข้อมูลมีไม่เพียงพอในการส่งไฟล์ข้อมูลหลักเกิน 20MB การนำ Google Apps for Work มาใช้ในกลุ่มบริษัททีม ช่วยให้การส่งต่อข้อมูลที่มีขนาดใหญ่ ซึ่งเราใช้ในการทำงาน ไม่มีอุปสรรคในการส่งไฟล์ข้อมูลผ่านทางอีเมล์หรือไดรฟ์ หรือการติดต่อสื่อสารกันผ่านระบบแชทของเราเองที่มีความปลอดภัย ซึ่งหากเราลงทุนทั้งหมดในลักษณะนี้ด้วยตนเอง จะเป็นต้นทุนที่สูงมาก อีกทั้งมีค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาต่อปีที่สูง ทำให้ไม่คุ้มค่าต่อการลงทุน การใช้ระบบคลาวด์ของ Google ที่เป็นบริษัทระดับโลกที่มีความปลอดภัยของข้อมูลสูง ซึ่งองค์กรของเราให้ความสำคัญเป็นอย่างมากกับความปลอดภัยของข้อมูลที่เป็นองค์ความรู้องค์กร การนำระบบ Google Apps มาใช้ในครั้งนี้ช่วยทำให้เราลดการลงทุนและเวลาในการจัดการระบบซึ่งไม่ใช่ธุรกิจหลักของเราได้อย่างมากทีเดียว”

“อย่างไรก็ตามการนำระบบที่มีประสิทธิภาพเช่น Google Apps for Work มาใช้ในองค์กรขนาดใหญ่ระดับประเทศแบบกลุ่มบริษัททีม ไม่ใช่เรื่องง่ายสักทีเดียว ต้องมีการทำความเข้าใจกับบุคลากรในองค์กรผ่าน Change Agent Team ของเราเองเป็นอย่างมาก ซึ่งนอกเหนือจากความสามารถของโซลูชั่นส์ระดับโลกอย่าง Google แล้ว การคัดเลือกพาร์ทเนอร์ที่มีประสบการณ์สูงในการวางระบบ ก็มีความสำคัญไม่แพ้กัน เราจึงได้เลือก ดีมีเตอร์ ไอซีที ให้เป็นพาร์ทเนอร์หลักของเราในการผลักดันด้าน Google Apps for Work ในครั้งนี้” นายอิศรินทร์ กล่าวทิ้งท้าย

 

แหล่งที่มา : กรุงเทพฯ – 4 กรกฎาคม 2559