Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ดีมีเตอร์ ไอซีที จับมือ แซทเทอไลท์ออฟฟิส บุกตลาด Google Add-On Service ในประเทศไทย

กรุงเทพฯ 4 สิงหาคม 2559

บริษัท ดีมีเตอร์ ไอซีที จำกัด หนึ่งในผู้ให้บริการ Google Apps รายใหญ่ที่สุดในประเทศไทย จับมือกับ แซทเทอไลท์ ออฟฟิส (Sateraito Office Inc.) กูเกิ้ลพาร์ทเนอร์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่นบุกตลาด Google Add-On Service ในประเทศไทย

Sateraito Office Inc. (www.sateraito.jp) มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เป็นกูเกิ้ลพาร์ทเนอร์ใหญ่อันดับหนึ่งของญี่ปุ่น และเป็นเจ้าของโซลูชั่นเสริมบนระบบ Google Apps for Work ที่มีผู้ใช้งานในประเทศญี่ปุ่นมากกว่า 25,000 องค์กร รวมมีผู้ใช้งานทั้งสิ้นกว่า 5 ล้านคน หรือมีส่วนแบ่งการตลาดมากกว่าร้อยละ 70 โดยเน้นโซลูชั่นด้านเวิร์คโฟล (Workflow) การล๊อกอินครั้งเดียว (Single Sign-On) การจัดการเอกสาร (Document Management) โดยโซลูชั่นส์ของ Sateraito Office จะช่วยต่อยอดให้กับบริษัทหรือองค์กรที่ใช้ Google Apps อยู่แล้ว สามารถปรับองค์กรให้เป็นองค์กรดิจิทัลอย่างสมบูรณ์แบบ ซึ่งเอกสารทั้งหมดที่เป็นกระดาษจะถูกแทนที่ด้วยขั้นตอนการอนุมัติ และเอกสารอ้างอิงทั้งหมดด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่เชื่อมต่อกับ Google Apps และทำงานบนระบบคลาวด์อย่างครบวงจร

“ปัจจุบ้น องค์กรจำนวนมากยังคงบริหารจัดการภายในองค์กร ไม่ว่าจะเป็นการจองห้องประชุม การขออนุมัติลา การขอเบิกค่าใช้จ่าย ฯลฯ ด้วยระบบกระดาษ หรือระบบงานไอทีที่มิได้เชื่อมต่อกับ Google Apps for Work อย่างสมบูรณ์แบบ ทำให้ต้องมีการอัพเดทข้อมูลภายหลังการอนุมัติลงในปฏิทิน (Calendar) บนระบบ Google Apps ของแต่ละคน ภายใต้การทำงานของ Sateraito Office ที่เชื่อมต่อกับ Google Apps for Work อย่างสมบูรณ์แบบ จะทำให้ผู้ปฏิบัติงานในองค์กร สามารถทำงานนอกเหนือจากการใช้อีเมล์ หรือเครื่องมือ Google Apps อื่นๆ ในการอนุมัติ หรืออัพเดทข้อมูลที่ต้องแบ่งปันร่วมกับบุคลากรอื่นในองค์กร” ดร. วรัญญู สุจิวรพันธ์พงศ์ ผู้ก่อตั้ง และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดีมีเตอร์ ไอซีที จำกัด กล่าว

การใช้บริการบนระบบคลาวด์ในกลุ่มธุรกิจ จะช่วยตอบโจทย์การนำระบบสารสนเทศมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพองค์กร เป็นการลดการลงทุนได้อย่างมาก รวมไปถึงการประหยัดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาอีกด้วย ซึ่งองค์กรที่ใช้จะมีระบบที่ได้มาตรฐานโลก ในต้นทุนที่เหมาะสมกับขนาดธุรกิจของตนเอง เนื่องจากระบบคลาวด์ที่ดีมีเตอร์ให้บริการจะเป็นการใช้ร่วมกับระบบไอทีของบริษัทระดับโลกอย่างกูเกิ้ล (Google)

 

ดร. วรัญญู สุจิวรพันธ์พงศ์ ผู้ก่อตั้ง และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดีมีเตอร์ ไอซีที จำกัด

มร. ยากูตะ ฮารากูชิ (Mr Yakuta Haraguchi) ผู้ก่อตั้ง และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Sateraito Office Inc กล่าวถึงโอกาสทางธุรกิจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ว่า โอกาสทางธุรกิจของ Sateraito Office ในภูมิภาคนี้ยังถือได้ว่าเป็นการเริ่มต้น และยังมีแนวโน้มการขยายตัวของการให้บริการบนระบบคลาวด์อีกมหาศาล Sateraito Office จึงได้ตั้งสำนักงานที่กรุงโฮจิมินห์ซิตี้ ประเทศเวียดนาม เพื่อพัฒนาปรับโซลูชั่นส์ที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดในแถบภูมิภาคนี้ เราเชื่อว่าการร่วมมือกับ ดีมีเตอร์ ไอซีที ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้นำตลาด Google Apps for Work ในประเทศไทย ในครั้งนี้จะช่วยให้เราสามารถขยายธุรกิจในประเทศไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

“เราคิดว่าไทยยังคงเป็นประเทศที่มีศักยภาพในด้านการนำระบบสารสนเทศบนคลาวด์ ที่ตอบโจทย์การลดต้นทุนขององค์กร และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานมาใช้งานองค์กร ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลของรัฐบาลไทย” มร.ฮารากูชิ กล่าวทิ้งท้าย