สรุปสาระสำคัญส่งท้ายงานสัมมนา AppSheet – The Fastest Workflow App for Smart Enterprises

ก่อนอื่นเลย Demeter ICT ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจในงานสัมมนาของเราอย่างมาก โดยภายในงานนี้เราได้นำผู้เชี่ยวชาญด้าน AppSheet และ Cloud Solution มาให้ความรู้โดยตรงและตอบคำถามกันอย่างใกล้ชิด ซึ่งเนื้อหาหลักของงานสัมมนาจะเกี่ยวข้องกับการสาธิตการใช้งานแอปพลิเคชันและการแชร์วิธีการทำงานของ AppSheet เป็นส่วนใหญ่ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมมีความเข้าใจในกระบวนการทำงานของ AppSheet มากยิ่งขึ้น อีกทั้งเพื่อให้ทุกท่านได้เห็นภาพการใช้งานจริงของการปรับใช้ AppSheet ในแต่ละสายงาน ทีม และอุตสาหกรรมกันด้วย เราจึงได้นำ AppSheet มาปรับใช้เป็นเครื่องมือในการลงทะเบียนเข้าร่วมงานไปจนถึงการใช้เป็นช่องทางในการให้ผู้เข้าร่วมสามารถถามคำถามและข้อสงสัยเข้ามาระหว่างการบรรยายอีกด้วย ดังนั้นวันนี้ Demeter ICT จึงได้หยิบยกสาระสำคัญที่น่าสนใจมาฝากทุกท่าน เพื่อเป็นการสรุปสั้น ๆ เกี่ยวกับฟังก์ชัน แหล่งข้อมูล และการนำ AppSheet มาประยุกต์ใช้จริงกับธุรกิจในด้านต่าง ๆ https://youtu.be/5lltYPbaMwI ฟังก์ชันที่โดดเด่นของ AppSheet Approval – สามารถสร้างแอปสำหรับส่งข้อมูลหรือแนบเอกสารขออนุมัติให้ผู้บริหารหรือผู้จัดการกดปุ่มอนุมัติได้เลยทันที ไม่จำเป็นต้องใช้กระดาษ OCR (Optical Character Recognition) – สามารถแปลงข้อมูลจากเอกสารและรูปภาพขึ้นมาเป็นข้อมูลดิจิทัล หรือจะอัปโหลดเอกสารจากไฟล์อื่นนอกเหนือจาก Google Workspace ก็ได้เช่นกัน ตัวอย่างเช่น PDF, Excel และอื่น ๆ  Chatbot – สามารถสร้าง Chatbot เพื่อช่วยจัดการภาระงานของท่านได้ เช่น การรวบรวมรายการที่ท่านต้องเซ็นอนุมัติ รายการใหม่ที่ส่งเข้ามา หรือจะเปิดดูใน Calendar ก็สามารถทำได้ และในกรณีที่ใน Inbox นั้นมีอีเมลจำนวนมากจนทำให้ท่านไม่สามารถมองเห็นอีเมลที่กำลังรอการอนุมัติทั้งหมดได้ Chatbot คือทางออกที่จะช่วยท่านได้เยอะมาก ๆ เพราะ Chatbot จะช่วยจัดหมวดหมู่และคอยแจ้งเตือนงานที่ท่านต้องจัดการนั่นเอง  ไม่เพียงแค่นี้ AppSheet ยังมีฟังก์ชันอื่น ๆ อีกมากมาย เช่น การสแกนบาร์โค้ดหรือ QR Code, การส่งอีเมลอัตโนมัติ, การคำนวณเพื่อลด Human Error, จดจำสถานที่, และอื่น ๆ แหล่งจัดเก็บข้อมูลของ AppSheet Native source – AppSheet...

Continue reading