เตรียมพร้อมองค์กรสู่อนาคต ด้วยเครื่องมือพัฒนาองค์กรยอดนิยมที่ชื่อว่า AppSheet

องค์กรที่ได้เปรียบและสามารถอยู่รอดในโลกแห่งความจริงได้ คือองค์กรที่มีการปรับตัวและไม่หยุดพัฒนาตนเองในทุกยุคทุกสมัย เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยสิ่งสำคัญที่ให้องค์กรพัฒนาไปข้างไม่ใช่แค่การมีผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์อันกว้างไกลเพียงเท่านั้น แต่ยังประกอบด้วยปัจจัยอื่นๆอีกมากมาย เช่น ระบบโครงสร้างองค์กร พันธกิจและเป้าหมาย ทรัพยากรมนุษย์ และทัศนคติในการทำงาน เป็นต้น  อีกหนึ่งสิ่งสำคัญที่หลายองค์กรให้ความสำคัญในการพัฒนาองค์กร ซึ่งเป็นปัจจัยที่มีผลอย่างมากในยุคนี้ นั่นก็คือเครื่องมือที่ใช้ในกระบวนการทำงาน รวมถึงเทคโนโลยีที่ช่วยขับเคลื่อนองค์กรในยุคดิจิทัลให้สามารถดำเนินกระบวนการทำงานได้อย่างรวดเร็วและราบรื่นไร้รอยต่อนั่นเอง  โดยเครื่องมือด้านเทคโนโลยีในปัจจุบันก็มีอยู่หลากหลายประเภท ขึ้นอยู่กับว่าเครื่องมือใดที่จะสามารถตอบโจทย์ความต้องการขององค์กรได้มากที่สุด โดยต้องอาศัยความพิถีพิถันในการเลือกใช้เครื่องมือ เปรียบเสมือนการเลือกใส่ปุ๋ยให้ตรงกับชนิดของต้นไม้เพื่อให้ผลิตดอกออกผลเจริญงอกงามตามสายพันธุ์ แนะนำ AppSheet เครื่องมือเทคโนโลยีที่หลายองค์กรเลือกใช้พัฒนากระบวนการทำงาน AppSheet เป็นเครื่องมือที่ได้รับความนิยมอยากมากจากองค์กรต่างๆ และเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์จากผู้นำด้านเทคโนโลยียักษ์ใหญ่อย่าง Google ตอบโจทย์องค์กรที่ต้องการยกระดับหรือปรับปรุงกระบวนการทำงานให้อยู่ในรูปแบบแอปพลิเคชัน เหมาะสำหรับทุกธุรกิจและทุกขนาด แม้องค์กรนั้นจะไม่มีนักพัฒนาโปรแกรมก็ไม่ใช่ปัญหา เพราะ AppSheet เป็นเทมเพลตสร้างแอปพลิเคชันที่ไม่ต้องใช้ทักษะการเขียนโค้ดเลยแม้แต่นิดเดียว นั่นหมายความว่าไม่ว่าบุคคลากรใดในองค์กรก็สามารถสร้างแอปพลิเคชันขึ้นมาไ้ด้  เพียงแค่อาศัยความเข้าใจในกระบวนการทำงานเพื่อสร้าง Workflow โดยให้แอปพลิเคชันเป็นผู้ช่วยในการดำเนินการแต่ละขั้นตอน ซึ่งสามารถช่วยลดรอยต่อการส่งผ่านงานระหว่างฝ่าย Operation และ ฝ่าย Management ได้เป็นอย่างดี AppSheet ช่วยพัฒนาองค์กรได้อย่างไร? AppSheet ช่วยลดต้นทุนทรัพยากรในองค์กร ข้อแรกเลยก็คือ AppSheet ช่วยลดต้นทุนในเรื่องของทรัพยากรต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการลดปริมาณกระดาษ ลดการว่าจ้างทีม Developer และ Programmer ลดค่าดูแลรักษา และที่สำคัญคือช่วยร่นระยะเวลาการพัฒนาแอปพลิเคชันได้มากเลยทีเดียว เนื่องจาก Process การพัฒนาแอปที่ซับซ้อนได้ถูกตัดออกไป ทำให้องค์กรมีแอปพลิเคชันพร้อมใช้ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น AppSheet ช่วยลดความผิดพลาดของข้อมูล ทุกวันนี้บางองค์กรยังใช้วิธีการกรอกข้อมูลแบบ Mannual ผ่านตัว Spreadsheet หรืออื่นๆ เมื่อข้อมูลที่เพิ่มมากขึ้นอาจก่อให้เกิดความผิดพลาดของการเก็บบันทึกข้อมูลหรือเรียกแสดงผลข้อมูลได้ไม่สะดวกนัก ในส่วนนี้ AppSheet สามารถช่วยให้คุณกรอกข้อมูลได้ง่ายขึ้น ช่วยลดความผิดพลาดที่เกิดจากมนุษย์ (Human error) รวมถึงสามารถช่วยกรอกข้อมูลให้อัตโนมัติผ่านหน้าแอปพลิเคชันได้เลยทันที AppSheet ช่วยพัฒนากระบวนการทำงานในองค์กร บุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการทำงาน สามารถทำงานร่วมกันผ่านแอปได้เลย ตั้งแต่เริ่มกระบวนการไปจนถึงขั้นตอน Approval ที่สามารถอนุมัติผ่านแอปได้ในที่เดียว จากเดิมที่ค่อนข้างใช้เวลาในการส่งผ่านงานจากขั้นตอนหนึ่งไปอีกขั้นตอนหนึ่ง AppSheet จะช่วยกระชับระยะเวลาในแต่ละกระบวนการทำงานให้เป็นไปได้อย่างราบรื่น นอกจากนี้ยังสามารถต่อยอดข้อมูลจากแอปพลิเคชันมาออกแบบและพัฒนาเป็น Visualized Dashboard ให้มีรูปแบบการแสดงผลที่ง่ายดายและไม่ซับซ้อน เพื่อรองรับการติดตามหรือการวิเคราะห์ข้อมูลที่หลากหลายครบทุกมุมมองได้อย่างทันเวลาในที่เดียว และนี่คือประโยชน์ของ AppSheet ที่สามารถช่วยพัฒนาองค์กรได้จริง การันตีจากหนึ่งในลูกค้าของ Demeter ICT อย่าง ”การท่าเรือแห่งประเทศไทย” ที่เล็งเห็นความสามารถของ...

Continue reading