Google Workspace ขึ้นแท่นอันดับ 1 ในหมวดหมู่ Business Operation

นักสำรวจได้คาดการณ์ว่า Google Workspace มีแนวโน้มที่จะเติบโตขึ้นสูงถึง 23% รวมเป็น 40% ในปี 2024 ซึ่งคว้าอันดับ 1 ทั้งในปีนี้และปีหน้า! จากผลสำรวจของ Thailand’s Martech Report 2024 จำนวน 127 ตัวอย่าง ได้ระบุว่าคนไทยจำนวนมากนิยมใช้งานแพลตฟอร์มสำหรับการจัดการภายในองค์กรโดยอ้างอิงข้อมูลจากปี 2023 ดังนี้ อันดับ 1 Google Workspace ที่ 53% อันดับ 2 Microsoft 365 ที่ 44% อันดับ 3 Zoho ที่ 3% จากรูปด้านบนจะเห็นได้ว่าถึงแม้จำนวนตัวอย่างที่ใช้ทดสอบจะมีจำนวนที่เพิ่มมากขึ้น Google Workspace ยังคงเป็นอันดับ 1 ซึ่งเป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างมาก เพราะ Google Workspace เป็นแพลตฟอร์มที่เรียกได้ว่าเป็นพื้นฐานสำหรับการทำงานบนคลาวด์ ช่วยต่อยอดธุรกิจให้ทำกิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็วและราบรื่น ไม่เพียงเท่านี้ Google Forms ซึ่งเป็นหนึ่งในแอปพลิเคชันของ Google Workspace ยังคว้าอันดับ 1 ในหมวดหมู่ Forms & Survey อีกด้วย  อันดับ 1 Google Forms ที่ 66% อันดับ 2 Microsoft Forms ที่ 20% อันดับ 3 Survey Monkey ที่ 15% Google Workspace ตอบโจทย์ Business Operation ได้หลากหลายด้าน อีกทั้งยังซัพพอร์ตเรื่องการทำงานแบบ Online Conllaboration ได้ครบจบแบบ All in One Place !...

Continue reading