แจ้งยุติการให้บริการพื้นที่สำหรับฝากเว็บไซต์เพื่อธุรกิจ (Corporate hosting)

เรื่อง แจ้งยุติการให้บริการพื้นที่สำหรับฝากเว็บไซต์เพื่อธุรกิจ (Corporate hosting) เรียน ลูกค้าผู้ใช้งานบริการ Hosting ที่เคารพของดีมีเตอร์ ไอซีที ทุกท่าน ตามที่บริษัท ดีมีเตอร์ ไอซีที จำกัด เปิดให้บริการพื้นที่สำหรับฝากเว็บไซต์เพื่อธุรกิจ (Corporate hosting) มาเป็นระยะเวลากว่า 10  ปี เราต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ไว้วางใจให้เราเป็นผู้ดูแลพื้นที่สำหรับฝากเว็บไซต์เพื่อธุรกิจเป็นอย่างดีเสมอมา เนื่องด้วยระยะเวลาที่ผ่านมาระบบบริการพื้นที่สำหรับฝากเว็บไซต์เพื่อธุรกิจดังกล่าว ได้รับแจ้งปัญหาการใช้งาน ซึ่งทีมงานสนับสนุนการให้บริการได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาเพื่อให้ท่านสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง และด้วยข้อจำกัดบางประการ ทางด้านค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยี และค่าใช้จ่ายด้านทรัพยากรบุคคลในการดูแลบริการ ทางบริษัทฯ ขอเรียนแจ้งว่า บริษัท ดีมีเตอร์ ไอซีที จำกัด ขอยุติการให้บริการพื้นที่สำหรับฝากเว็บไซต์เพื่อธุรกิจ (Corporate hosting) และบริการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ บริการ Redirect และบริการ SSL รวมถึงบริการ DNS Server ยกเว้นผู้ที่รับบริการ  Google Workspace กับทางบริษัทฯ เจ้าหน้าที่จะให้บริการ DNS Server ตามปกติ มีผลตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2024 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ซึ่งจะส่งผลให้เว็บไซต์ของท่านไม่สามารถใช้งานได้ อย่างไรก็ตามทางบริษัทฯ ได้ทำการสำรองข้อมูลเว็บไซต์ก่อนหน้าของท่านไว้เรียบร้อยแล้ว หากท่านต้องการข้อมูลสำรองเว็บไซต์ สามารถส่งคำขอได้ที่ support@dmit.co.th โดยทางบริษัทฯ จะสำรองข้อมูลของท่านจนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2024 เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ท่าน ทางบริษัทฯขอแนะนำทางเลือกในการโอนย้ายพื้นที่สำหรับฝากเว็บไซต์เพื่อธุรกิจ โดยทางลูกค้าสามารถดำเนินการได้ 2 วิธี ดังนี้ หากท่านต้องการหา ผู้ให้บริการ Hosting รายใหม่ สามารถติดต่อได้ที่ https://www.itopplus.com/ https://www.chaiyohosting.com/ https://www.jaideehosting.com/ หากท่านต้องการ ทำ หรือออกแบบเว็บไซต์ใหม่ สามารถติดต่อได้ที่ https://www.readyplanet.com/ https://fahrunstudio.com/ ทั้งนี้เป็นเพียงการแนะนำทางเลือกในการรับบริการเท่านั้น ทางบริษัทฯ มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการบริการใดๆกับบริษัทดังกล่าว  สำหรับท่านที่ชำระค่าบริการล่วงหน้า หรือยังไม่หมดอายุสัญญาบริการ บริษัทฯ จะคืนส่วนต่างให้กับท่านตามสัดส่วนของระยะเวลาที่เหลืออยู่จนถึงหมดอายุสัญญา...

Continue reading