Leading Companies Organize AppSheet Hackathon to Drive Business Innovation

บริษัทชั้นนำจุดความคิด ระเบิดไอเดียพนักงาน สร้างแอปพลิเคชันพัฒนาการทำงานในองค์กร ด้วยกิจกรรม AppSheet Hackathon

ลองนึกดูสิ หากองค์กรคุณมีเวทีที่เปิดกว้างความคิดให้พนักงานได้มีส่วนร่วมแสดงไอเดียได้อย่างเต็มความสามารถเกี่ยวกับการพัฒนากระบวนการทำงานที่มีอยู่เดิมให้ดีขึ้น คงจะดีไม่น้อยเลยใช่ไหมล่ะ เพราะเขาเหล่านี้นี่แหละที่รู้ต้นตอของปัญหาได้ดีที่สุด และจะมีอะไรเหมาะสมไปกว่าให้ผู้ปฏิบัติการจริงได้มีส่วนช่วยในการคิดค้นการแก้ไขปัญหาต่างๆด้วยตัวเขาเอง  หลายองค์กรทั้งในภาครัฐและเอกชนต่างให้ความสำคัญในการจัดเวทีแข่งขันเพื่อให้ผู้ที่ชอบความท้าทายได้แสดงความสามารถในการแก้ไขปัญหา และสร้างสรรค์ไอเดียเพื่อนำมาพัฒนาหน่วยงาน ผลิตภัณฑ์ หรือริเริ่มนวัตกรรมใหม่ๆ โดยเรียกการแข่งขันเหล่านี้ว่า “Hackathon” Hackathon คืออะไร Hackathon อ่านว่า แฮกกาธอน หมายถึง งานที่จัดขึ้นเพื่อสร้างนวัตกรรมหรือการหาแนวทางแก้ไขปัญหาในระยะเวลาจำกัด โดยมีจุดประสงค์ให้แต่ละกลุ่มได้แข่งขันการใช้ความคิดความสามารถในการแก้ปัญหาหรือสร้างสิ่งใหม่ๆภายใต้โจทย์ที่กำหนด  โดยจุดเริ่มต้นนั้น Hackathon จะเป็นที่รู้จักกันกันดีในสายงาน IT ในการแข่งขันแก้ปัญหาทักษะด้านคอมพิวเตอร์ ต่อมาก็ได้ขยายความนิยมไปยังวงกว้างมากขึ้น เช่น  Hackathon ธุรกิจ: มุ่งเน้นไปที่การพัฒนาแนวคิดธุรกิจใหม่ Hackathon การออกแบบ: มุ่งเน้นไปที่การออกแบบผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ Hackathon การตลาด: มุ่งเน้นไปที่การพัฒนาแคมเปญการตลาดใหม่ Hackathon การศึกษา: มุ่งเน้นไปที่การพัฒนาเทคโนโลยีการศึกษาใหม่ อื่นๆ การแข่งขัน Hackathon นั้นเรียกได้ว่าเป็นกิจกรรมที่สร้างความท้าทายให้กับผู้เข้าร่วมเป็นอย่างมาก เพราะนอกจากจะต้องคิดหาแนวทางสร้างสรรค์ผลงานภายใต้โจทย์และระยะเวลาที่กำหนดแล้ว ยังมีเงินรางวัลจูงใจให้กับผู้ชนะเลิศที่สามารถหาโซลูชันที่ตอบโจทย์และชนะใจกรรมการมากที่สุดอีกด้วย เฟ้นหาแอปพลิเคชันพัฒนากระบวนการทำงานองค์กรที่ดีที่สุด กับ AppSheet Hackathon ปัจจจุบัน Demeter ICT ได้รับความไว้วางใจให้เป็นที่ปรึกษาและผู้จัดกิจกรรมโปรเจกต์ในการจัดการแข่งขัน AppSheet Hackathon ให้กับองค์กรชั้นนำอย่าง “การท่าเรือแห่งประเทศไทย” และ “บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)” เพื่อจุดประสงค์ในการผลักดันให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการหาแนวทางพัฒนากระบวนการทำงานองค์กรให้ดียิ่งขึ้น ด้วยแอปพลิเคชันไร้โค้ดอย่าง Appsheet ที่นำมาทดแทนกระบวนการเดิมแบบ Mannual ให้เป็นรูปแบบอัตโนมัติ ตั้งแต่เริ่มต้นกระบวนการไปจนถึงการอนุมัติ (Approval) ให้เสร็จสิ้นในแอปเดียว! โดย Demeter ICT จะรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการ (ที่ผ่านการเห็นชอบจากองค์กรลูกค้า)ตั้งแต่ต้นจนจบ เช่น ตั้งแต่วางแผนกำหนดทิศทางของงาน ประชาสัมพันธ์องค์กร จัดงานเปิดกิจกรรม จัดอบรมพนักงานในการสร้างพลิเคชันไร้โค้ดด้วย AppSheet  จัดพิธีการแข่งขัน เป็นต้น เรียกได้ว่าครบจบได้ที่เดียว ตัวอย่างการจัดกิจกรรม AppSheet Hackathon โดย Demeter ICT วัตถุประสงค์กิจกรรม AppSheet Hackathon เพื่อให้ผู้เข้าร่วมตระหนักถึงการพัฒนากระบวนการทำงานด้วยเครื่องมือทางเทคโนโลยีสนับสนุนการทำงานร่วมกันได้เป็นอย่างดี เพื่อให้ผู้เข้าร่วมรับรู้ เข้าใจ และสามารถยกระดับกระบวนการการทำงานใช้เครื่องมือ AppSheet ในการพัฒนาการทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ...

Continue reading