Google Vault คืออะไร ป้องกันข้อมูลในองค์กรสูญหายได้ 100%

Google Vault คืออะไร

Google Vault  คือ ห้องนิรภัย ของ Google Workspace เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการเก็บรักษาข้อมูลขององค์กร 

หากองค์กรของท่านจำเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลเอาไว้ตามเวลาที่กำหนดเพื่อป้องกันข้อมูลสูญหาย ในระดับผู้ดูเเลระบบสามารถกำหนดค่าห้องนิรภัยเพื่อค้นหา ส่งออก เเละเก็บรักษาข้อมูล โดยระบบของห้องนิรภัยจะมีการสำรองข้อมูลไว้ในกรณีที่มีการลบข้อมูลหรือมีการลาออกของพนักงานภายในองค์กร

วิธีการตั้งค่า Google Vault เพื่อป้องกันข้อมูลสูญหาย

 1. เข้าไปที่ Google Vault   หรือพิมพ์ URL : vault.google.com  
 2. แล้วป้อนชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน
 3. กดถัดไปเพื่อลงชื่อเข้าใช้งาน 

เริ่มต้นการเก็บรักษาข้อมูล

การเก็บรักษามี 2 ประเภท คือ 

ประเภทที่ 1 การเก็บรักษาเริ่มต้น 
จะเก็บข้อมูลทั้งหมดของบริการไว้สำหรับบัญชีที่ได้รับอนุญาตทุกบัญชีในองค์กรในระยะเวลาที่กำหนด

วิธีตั้งค่าการเก็บรักษาเริ่มต้น 

 1. เลือกรายการ Retention 
 2. ดับเบิลคลิกในเเต่ละบริการ Gmail, Drive, Group, Chat, Meet
 3. ในหัวข้อ Duration เลือก Indefinitely
 4. เลือก CREATE เพื่อเริ่มการเก็บรักษาข้อมูล

ประเภทที่ 2 การเก็บรักษาที่กำหนดเอง
ตั้งค่ากฎการเก็บรักษาที่กำหนดเองเพื่อเก็บข้อมูลที่ระบุไว้ในช่วงเวลาที่กำหนด จะระบุข้อมูลที่มีเงื่อนไขและข้อกำหนดได้ดังนี้ โดยขึ้นอยู่กับแต่ละบริการ 

A : เลือกรายการ Retention > ดับเบิลคลิกในเเต่ละบริการ Gmail, Drive, Group, Google Chat, Google Meet

 1. ในหัวข้อ Duration เลือก Retention period
 2. ใส่ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูล

B: การทำงานหลังจากหมดอายุ
  3. กดยอมรับ ฉันเข้าใจเงื่อนไขต่อไปนี้ :

 • ตัวเลือกนี้จะล้างข้อความที่หมดอายุ ซึ่งผู้ใช้ไม่มีสิทธิ์เข้าถึง
 • ตัวเลือกนี้จะล้างข้อความที่หมดอายุแล้ว ซึ่งรวมถึงฉบับร่าง เทมเพลต ข้อความที่ส่งและข้อความในกล่องข้อความออกถาวร
 1. เลือก CREATE เพื่อเริ่มการเก็บรักษาข้อมูล

จะเห็นได้ว่าประโยชน์ของ Google Vault นั้นมีมากมายมหาศาลเมื่อเทียบกับความสูญหายของข้อมูลในองค์กร ซึ่ง Google Vault สามารถป้องกันข้อมูลสูญหายได้ 100% สืบค้นข้อมูล และสำรองข้อมูลได้แม้พนักงานลาออก ทั้งหมดจะอยู่ในแพ็กเกจ Business Plus ขึ้นไปนั่นเอง หากคุณมี Google Workspace อยู่แล้วเพียงแค่อัปเกรดเป็น Business Plus ก็สามารถป้องกันข้อมูลสูญหายได้แล้ว ดู ราคาและแพ็กเกจ หรือติดต่อ Sale Account ได้เลย!

Google Workspace เพื่อการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัท ดีมีเตอร์ ไอซีที จำกัด
ตัวแทนจำหน่าย Google Workspace ในประเทศไทย อย่างเป็นทางการ