Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

เพิ่มความเท่าเทียมทางเพศใน Google Translate

ในช่วงปีนี้ กูเกิ้ลมีความพยายามในการส่งเสริมความเท่าเทียมกันในระบบ Machine learning การพัฒนาครั้งล่าสุดนี้จะทำให้การแปลภาษามีเพศชาย-เพศหญิงใน Google Translate และมีความเป็นกลางมากขึ้น

Google Translate เรียนรู้จากหลายร้อยล้านตัวอย่างที่มีการแปลไว้แล้วจากเว็บ ที่ผ่านมาระบบได้ให้คำแปลเพียงแบบเดียว แม้ว่าการแปลอาจมีรูปแบบเพศหญิงหรือเพศชายก็ตาม ดังนั้นเมื่อแบบจำลองสร้างคำแปลแบบหนึ่งขึ้นมามันจึงทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำทางเพศขึ้นมาโดยไม่ได้ตั้งใจ

เพื่อให้เห็นภาพ และเข้าใจง่ายมากขึ้น ตอนนี้คุณสามารถแปลภาษาทั้งในรูปแบบเพศหญิง และเพศชายได้แล้ว เมื่อแปลจากฝรั่งเศส, อิตาลี, โปรตุเกส, หรือสเปน เป็นภาษาอังกฤษ ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณพิมพ์ “o bir doktor” ในภาษาตุรกี คุณจะได้คำแปลในภาษาอังกฤษทั้ง 2 แบบคือ “she is a doctor” and “he is a doctor” (แปลเป็นไทยได้ว่า เขา/เธอเป็นหมอ)

ในอนาคตทางกูเกิ้ลวางแผนที่จะขยายการแปลแบบระบุเพศให้มีภาษาที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น และสามารถใช้กับแอปพลิเคชันบนระบบแอนดรอยด์ และ IOS ได้อีกด้วย