Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Telenor จับมือ Google ทำระบบแจ้งเตือนโปรฯ มือถือบนแอนดรอยด์

Telenor Group จับมือร่วมกับ Google เพื่อให้ลูกค้าสามารถจัดการการใช้งานข้อมูลมือถือและแผนราคาได้ง่ายขึ้น ผ่านระบบแอนดรอยด์ และยังมีระบบการแจ้งเตือน เมื่อข้อมูลการใช้งานอินเทอร์เน็ตของผู้ใช้ใกล้จะหมด

เมื่อลูกค้าใช้งานจนถึงขีดจำกัด ความเร็วสัญญาณจะลดลง หรือสัญญาณจะถูกตัดในกรณีที่โปรโมชันที่ใช้อยู่หมดอายุ ซึ่งจะส่งผลเสียต่อประสบการณ์ลูกค้าได้ ระบบแผนข้อมูลมือถือโดยตรงจากแอนดรอยด์นี้ จะช่วยให้ลูกค้าสามารถจัดการแผนโปรโมชัน หรือรับการแจ้งเตือนเมื่อถึงเวลาที่ต้องอัปเดตโปรโมชัน นอกจากนี้ยังสามารถดูและซื้อข้อเสนออื่นๆ เพิ่มเติมจากการใช้งานเดิมอยู่ได้อีกด้วย โดยไม่ต้องติดตั้งแอปพลิเคชันใดๆ เพิ่ม

ขณะนี้กำลังอยู่ในช่วงทดลองระบบ ฟีเจอร์นี้จะเริ่มทยอยเปิดให้ใช้งานกับ Dtac ประเทศไทย และ Digi มาเลเซียต่อไป และขยายไปยังผู้ให้บริการเครือข่ายของ Telenor Group ในประเทศอื่นๆ ในอนาคต

ที่มา – Telenor.com