Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

อีเมลคืออะไร

อีเมล หรือ จดหมายอิเล็คทรอนิกส์ เป็นการแลกเปลี่ยนข้อความกันโดยผ่านเครือช่ายคอมพิวเตอร์ มีทั้งแบบที่รับส่งกันเฉพาะภายใน หรือภายนอกองค์กร โดยข้อความนั้นจะต้องประกอบด้วยเนื้อหา ที่อยู่ของผู้ส่ง และที่อยู่ของผู้รับ (ซึ่งอาจมีมากกว่าหนึ่ง) เป็นอย่างน้อย ประเทศไทยเริ่มใช้การอีเมลครั้งแรกในปี พ.ศ.2531 โดย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ส่งข้อความสั้นๆ ในการทดสอบระบบไปยัง มหาวิทยาลัยเมลเบิร์น

รูปแบบของอีเมล จะประกอบไปด้วย 2 ส่วนหลักแยกจากกัน คือ

  1. ส่วนหัว หรือ Header Email โดยทั่วไปส่วนหัวประกอบด้วยข้อความและตามด้วยเครื่องหมาย “:” และตามด้วยข้อมูล ในแต่ละข้อมูลจะประกอบไปด้วยอย่างน้อย 4 หัวข้อ ได้แก่
  • จาก: ที่อยู่อีเมลผู้ส่ง และอาจจะประกอบด้วย ชื่อและนามสกุล
  • ถึง: ที่อยู่อีเมลผู้รับ และอาจจะประกอบด้วย ชื่อและนามสกุล สามารถมีได้มากกว่า 1 คน แยกกันด้วย เครื่องหมาย “,”
  • หัวข้อเรื่อง: สรุปเนื้อความของข้อมูลเพื่อให้ผู้รับสามารถเข้าใจเนื้อหาของข้อความคร่าวๆ
  • วันที่: วันและเวลาจากเครื่องผู้ส่ง
  • หัวข้ออื่น ๆ ได้แก่ สำเนา: (Cc, Carbon copy) ใช้สำหรับในการส่งข้อความเดียวกันให้คนอื่น (ในสมัยที่ใช้เครื่องพิมพ์ดีด กระดาษคาร์บอน ใช้ซ้อนในการพิมพ์จดหมาย)

2. ส่วนเนื้อความ หรือ Body เป็นเนื้อหาที่ต้องการสื่อสาร และอาจมีไฟล์แนบไปกับเนื้อหาด้วย

รูปแบบชื่อ Email Address จะเป็น yourname@domain.com
  1. yourname คือ ชื่อที่เราสามารถตั้งเป็นชื่ออะไรก็ได้ (แต่ต้องไม่ซ้ำกับของคนอื่น)
  2. เครื่องหมาย @ สำหรับกั้นระหว่าง ชื่อ กับ ชื่อเว็บไซต์ หรือ domain name
  3. domain.com คือ ชื่อเว็บไซต์ หรือ domain name

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับอีเมลองค์กร คลิก

Google Workspace เพื่อการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัท ดีมีเตอร์ ไอซีที จำกัด
ตัวแทนจำหน่าย Google Workspace ในประเทศไทย อย่างเป็นทางการ