Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ทำไมต้อง Upskill และ Reskill

ปฎิเสธไม่ได้เลยว่าในยุคของดิจิตอล เกือบทุกองค์กรจะต้องมีการปรับตัวหรือปรับการทำงานเพื่อให้อยู่รอด และด้วยสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทำให้องค์กรต้องมี Upskill และ Reskill เพื่อปรับเปลี่ยนการทำงานและพัฒนาทักษะพนักงานเพื่อให้เกิดความรู้ ความสามารถที่เท่าทันกับอนาคตที่จะเกิดขึ้น 

ซึ่ง The World Economic Forum ได้คาดการณ์ไว้ว่า ในอนาคตจะมีการโยกย้ายงาน หรืองานอย่างอื่นเข้ามาแทนที่ 75 ล้าน ตำแหน่งภายในปี 2565 ใน 20 ประเทศเศรษฐกิจหลัก และในขณะเดียวกันคาดว่าจะมีการสร้างหรือเพิ่ม 133 ล้าน บทบาทหรือตำแหน่งใหม่ที่ถูกขับเคลื่อนโดยเทคโนโลยีและดิจิตอล (The World Economic Forum, 2018) ทั้ง 2 เหตุผลนี้เองทำให้เกิดคำว่า ทำไมต้อง Upskill และ Reskill

Upskill และ Reskill คืออะไร ? และทำไม ? ต้องมี

Upskill คือ เป็นการเสริมและพัฒนาทักษะของพนักงานจากงานเดิม เพื่อเพิ่มความสามารถในการทำงาน และส่วนใหญ่เป็นการนำเทคโนโลยีหรือดิจิตอลมาปรับใช้ให้เข้ากับการทำงาน เช่น เรียนรู้เทคโนโลยีเพิ่มเติม เมื่อบริษัทนั้นนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้เพื่อปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานใหม่

Reskill คือ การสร้างทักษะใหม่ที่แตกต่างไปจากงานเดิมที่ทำอยู่ เป็นการเรียนรู้ทักษะใหม่ ๆ เพื่อนำไปใช้กับบริบทอื่นของตำแหน่งงาน และเพื่อให้สามารถตอบโจทย์กับการทำงานในยุคที่เทคโลโนโลยีและดิจิตอลที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 

ทำไมต้อง Upskill และ Reskill

1. การทำงานที่เปลี่ยนไป (หมดยุคกระดาษอย่างชัดเจน)

บริษัทที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนในเรื่องของการนำเทคโนโลยีมาใช้กับกระบวนการทำงานเดิม เช่น จากเดิมคุณอาจจะต้องบันทึกข้อมูลลงกระดาษและส่งต่อให้แผนกอื่น ๆ แต่เมื่อโลกเปลี่ยนไปสิ่งใหม่ ๆ ก็สามารถเข้ามาแทนที่ได้ อย่างเช่น Google Workspace ที่คุณสามารถสร้างเอกสารออนไลน์และแชร์ให้กับคนอื่น ๆ ในบริษัทได้โดยที่คุณไม่ต้องพิมพ์เอกสารออกมาเพื่อนำไปวางไว้ที่โต๊ะแผนกอื่น ๆ ความจำเป็นที่ต้องใช้กระดาษหรือแฟลชไดรฟ์ ก็ลดน้อยลงไป การเรียนรู้ในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีและคลาวด์ก็จะเข้ามาแทนที่ ซึ่งก็ถือว่าเป็นทักษะใหม่ที่ต้อง Upskill และ Reskill กับแทบทุกคน

2. เพิ่มคุณค่าในพนักงานและองค์กร

สร้างโอกาสในการทำงานใหม่ ๆ และพัฒนาทุกคนในองค์กรให้เท่าทันโลกและคู่แข่ง การ Upskill และ Reskill เป็นการพัฒนาการทำงานของพนักงานให้เชี่ยวชาญมากขึ้น องค์กรไม่จำเป็นจะต้องจ้างคนเพิ่มเพื่อมาทำงาน แต่เป็นการสร้างหรือเสริมทักษะใหม่ให้พนักงานในองค์กรให้ทำงานได้อย่างหลากหลาย ตอบโจทย์ เพราะพนักงานที่ทำงานมานานแล้วนั้นย่อมรู้ถึงข้อดี ข้อเสียในกระบวนการทำงาน ทำให้สามารถปรับปรุงแก้ไขได้ตรงจุด และต่อยอดให้องค์กรได้ก้าวหน้าขึ้นไปอีกด้วย

3. ตอบโจทย์ในอนาคต

ในอนาคตงานเดิมที่ทำอยู่นั้นอาจจะไม่เป็นที่ต้องการของโลกแล้ว ยิ่งด้วยการพัฒนาของเทคโนโลยีและดิจิตอลที่ตอนนี้เกือบจะ 100% ของทุกบริษัทต้องนำมาใช้ เพื่อพัฒนาหรือลดต้นทุกอะไรก็ตามแต่ เมื่อพนักงานหรือองค์กรไม่มีการปรับตัว แน่นอนสิ่งที่เกิดขึ้นคือ คุณอาจจะไม่ได้ไปต่อ การ Upskill และ Reskill แต่เนิ่น ๆ จะทำให้คุณพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงและมีโอกาสเป็นเหนือกว่าคู่แข่งทั้งทางด้านธุรกิจและตำแหน่ง สิ่งสำคัญ คือ องค์กรพร้อมที่จะปรับและพนักงานเองก็พร้อมเปิดใจรับ นั่นจะทำให้เกิดการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริง 

การ Upskill และ Reskill อาจเป็นสิ่งที่จำเป็นในปัจจุบัน และการมีเครื่องมืออย่าง Google Workspace ที่เป็นตัวช่วยในการยกระดับการทำธุรกิจ สามารถที่จะพัฒนาองค์กรและพนักงานให้พร้อมเท่าทันกับโลกปัจจุบันได้ เรียนรู้เพิ่มเติม

Google Workspace เพื่อการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัท ดีมีเตอร์ ไอซีที จำกัด
ตัวแทนจำหน่าย Google Workspace ในประเทศไทย อย่างเป็นทางการ