คอร์สอบรม G Suite

คอร์สเรียนการใช้งาน G Suite สำหรับทุกคนในองค์กร

จัดคอร์สเรียนได้เอง เลือกเรียนแอปพลิเคชันที่สนใจ
หรือให้ทีมงานของเราแนะนำการจัดคอร์สเรียนที่เหมาะสมให้กับผู้ใช้งานทุกท่านฟรี!

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด และอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Beginner

Basic Training

เรียนรู้วิธีใช้งานฟังก์ชันพื้นฐานสําหรับการเริ่มต้นการใช้งาน G Suite โดยเน้นการอบรมเชิงปฏิบัติ ที่ต้องการเรียนรู้เทคโนโลยีการทํางานที่ทันสมัย

หลักสูตรนี้เหมาะสําหรับ
ผู้ประกอบการ SME หรือพนักงานทั่วไป

เนื้อหาของหลักสูตร
• ฟังก์ชันพื้นฐานที่จําเป็นใน Gmail
• การแชร์ไฟล์ด้วย Google Drive
• ไม่พลาดทุกการนัดหมายด้วย Calendar
• ประสานงานที่รวดเร็วด้วย Hangouts Meet
• ทำเอกสารออนไลน์ด้วย Docs
• ทําข้อมูลแบบรวดเร็วด้วย Sheets
• นําเสนองานแบบมืออาชีพด้วย Slides

รองรับผู้เรียนได้ 30 ท่าน
ระยะเวลาในการเรียน 6 ชั่วโมง

Intermediate

Collaboration Training

เรียนรู้วิธีการใช้เทคนิคขั้นสูงสําหรับการสื่อสารและการจัดการข้อมูลเพื่อใช้สำหรับวิเคราะห์ และตัดสินใจทางธุรกิจ รวมถึงการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่ใช้งานในรูปแบบออนไลน์

หลักสูตรนี้เหมาะสําหรับ
นักธุรกิจ ผู้ประกอบการ นักวิเคราะห์ หรือพนักงานบริษัทที่ทําขอมูลด้านตัวเลข

เนื้อหาของหลักสูตร
• เทคนิคการสื่อสารแบบมืออาชีพด้วย Gmail
• การจัดการไฟล์ขั้นสูงด้วย Google Drive
• เทคนิคการสื่อสารขั้นสูงด้วย Calendar
• ประสานงานให้ง่ายยิ่งขึ้นด้วย Chat & Meet
• ทำเอกสารออนไลน์ด้วย AI ผ่าน Docs
• ทําข้อมูลแบบ Real-time ด้วย Sheets
• สร้าง Dashboard รายงานข้อมูลด้วย Data Studio
• นําเสนองานแบบมืออาชีพด้วย Slides

รองรับผู้เรียนได้ 30 ท่าน
ระยะเวลาในการเรียน 6 ชั่วโมง

Advanced

Transformation Workshop

ในหลักสูตรนี้เป็นการนํากระบวนการทํางานเดิมในองค์กรมาวิเคราะห์ เพื่อพัฒนาและต่อยอดในการเพิ่มประสิทธิภาพให้ดียิ่งขึ้น ลดกระบวนการทํางานที่ซ้ำซ้อน ภายใต้การทํางานแบบ G Suite Collaboration

หลักสูตรนี้เหมาะสําหรับ
นักธุรกิจ ผู้ประกอบการ นักวิเคราะห์ระบบ พนักงานบริษัทที่ต้องประสานงานรวมกับทีมอื่นๆ

เนื้อหาของหลักสูตร
• Business Transformation
• เข้าใจพื้นฐานในการทํา Transformation ขององค์กร
• แนวทางการทํา Transformation ในอุตสาหกรรมต่างๆ
• Inspire Business Transformation
• วิเคราะห์กระบวนการทํางานเดิม เพื่อพัฒนาและต่อยอด ด้วยเทคนิคในการเลือกใช้เครื่องมืออย่างเหมาะสม

รองรับผู้เรียนได้ 20 ท่าน
ระยะเวลาในการเรียน 3 ชั่วโมง

Expert

Business Transformation Premiuim Program

เป็นหลักสูตรที่จะได้ประยุกต์ใช้ G Suite แบบเต็มประสิทธิภาพ สําหรับองค์กรที่ต้องการขับเคลื่อนธุรกิจด้วย G Suite เพื่อใช้ในการทํางานร่วมกันของพนักงาน เป็นการผสมผสาน 2 หลักสูตรเข้าด้วยกัน ประกอบด้วย Transformation Workshop และ Business Processes Prototype ซึ่งมีเฉพาะในหลักสูตรนี้เทานั้น เน้นการสร้างกระบวนการทํางานที่ผ่านการวิเคราะห์ระบบจากผู้เชี่ยวชาญ ให้สามารถนําไปใช้งานได้จริง เรียนรู้ตั้งแต่การวางกระบวนการทํางาน การเลือกใช้เครื่องมือ วิธีการสร้างเครื่องมือ วิธีการต่อยอดการทํางานปัจจุบัน เช่น เทคนิคการจัดเก็บข้อมูลลงบน Google Sheets และสรุปข้อมูลแบบ Real-time หรือการสร้างเว็บไซต์อย่างง่ายโดยไม่จําเป็นต้องมีทักษะการเขียนโปรแกรม 

หลักสูตรนี้เหมาะสําหรับ
นักธุรกิจ ผู้ประกอบการ นักวิเคราะห์ระบบ พนักงานที่ต้องการเรียนรู้การทํา Transformation ขององค์กรระดับโลกอย่าง Google

เนื้อหาของหลักสูตร
• Business Transformation – เข้าใจพื้นฐานในการทํา Transformation ขององค์กร
• Inspire Business Transformation – แนวทางการทํา Transformation ในอุตสาหกรรมต่างๆ
• Discover Business Processes – วิเคราะห์กระบวนการทํางานเดิม เพื่อพัฒนาและต่อยอด ด้วยเทคนิคการเลือกใช้เครื่องมืออย่างเหมาะสม
• Business Processes Prototype สร้างกระบวนการทํางานรูปแบบใหม่ที่ผ่านการวิเคราะห์ระบบจากผู้เชี่ยวชาญ ให้สามารถนําไปใช้งานได้จริง

รองรับผู้เรียนได้ 20 ท่าน
ระยะเวลาในการเรียน 9 ชั่วโมง (1 วันครึ่ง)

รูปแบบคอร์สอบรม G Suite

classroom-training

Classroom Training

วิทยากรและทีมงานเข้าไปจัดคอร์สอบรม G Suite ที่บริษัทลูกค้า หรือจัดที่บริษัท ดีมีเตอร์ ไอซีที ขึ้นอยู่กับความสะดวกของลูกค้า

online-training

Online Training

คอร์สเรียนแบบ Online ผ่าน Youtube Live หรือ Hangouts Meet

public-training1

Public Training

จัดคอร์สอบรม G Suite นอกสถานที่ โดยจะเป็นคอร์สแบบเปิด ผู้ที่สนใจไม่ว่าจะมาจากบริษัทใด หรือประเภทธุรกิจใดก็สามารถเข้าร่วมได้

ตัวอย่างหลักสูตรคอร์ส

• แนะนำการตั้งค่า ใช้งานบัญชี Google อย่างปลอดภัย
• แนะนำ Google Drive, My Drive
• การใช้งาน Google Sheets เพื่อกำหนด Tasklist ด้วยการใช้งาน Data Validation และ Conditional Formatting
• การสร้าง Google Form เพื่อใช้รับข้อมูลจากบุคคลอื่นๆ และนำข้อมูลที่ได้ไปใช้งานต่อ
• จำลองสถานการณ์สมมติ ให้ผู้เข้าอบรมแก้ปัญหาร่วมกันแบบเรียลไทม์
• ฯลฯ

• สรุปฟีเจอร์ที่โดดเด่นใน G Suite และตัวอย่างลูกค้าที่ประสบความสำเร็จจากการทำ Workplace Transformation
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรมร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาจากกรณีตัวอย่างที่ทีมงานมอบให้
• ร่วมกันออกแบบ และสร้างวิธีการทำงานแบบใหม่ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
• ลงมือปฏิบัติจริง

สอบถามรายละเอียดพร้อมโปรโมชั่นพิเศษ!