สร้าง Dashboard ออนไลน์แสนง่าย ด้วย Data Studio

ผ่านมาแล้วครึ่งปี หลาย ๆ ท่านอาจจะต้องรวบรวมข้อมูลการทำงานที่ผ่านมาแล้วสรุปรายงานต่าง ๆ ให้เจ้านายได้วิเคราะห์ข้อมูลกัน ใช้เวลาหมดไปเป็นวัน ๆ กับการเตรียมข้อมูลจากระบบในองค์กรที่หลากหลาย รวมทั้งข้อมูลตารางจาก Excel ที่แต่ละแผนกได้จัดทำและเราต้องมานั่งรวบรวมข้อมูล จับสูตรใส่ลงไปเพื่อให้ข้อมูลได้ผลมาตามต้องการ รวมถึงการสร้างกราฟแสดงผลสรุปข้อมูลส่งให้เจ้านายของคุณได้เอาไปดูกันอย่างง่ายดาย ในการสร้างรายงานประจำปี รายงานประจำเดือน หรือรายงานประจำวัน คงปฏิเสธไปไม่ได้ที่จะมีการเก็บข้อมูลแบบ spreadsheet ไว้ เพราะการจัดการข้อมูลที่สะดวก มีสูตรช่วยการคำนวณที่รวดเร็ว และยังนำข้อมูลไปสร้างกราฟได้ไม่ยากมากนัก หากท่านมีการเก็บข้อมูลในลักษณะนี้อยู่แล้วนั้น การปรับเปลี่ยนเครื่องมือในการสร้างกราฟข้อมูลก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป Data Studio อีกหนึ่งเครื่องมือของ Google ที่ช่วยในการสร้างกราฟแสดงผลข้อมูลแบบ interactive ที่ท่านสามารถเลือกกรองข้อมูลที่ต้องการได้ด้วยตนเอง สามารถสร้างให้แสดงผลลัพธ์จากหลายแหล่งที่มา มารวมกันที่เดียว ทำให้การติดตามการเคลื่อนไหวของข้อมูลมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังสามารถสนับสนุนการทำงานร่วมกันแบบ collaboration ที่ให้ท่าน เพื่อนร่วมงาน และเจ้านายหรือหัวหน้าของท่านใช้กราฟสรุปผลข้อมูลเดียวกันได้ การใช้งาน Data Studio ด้วยวิธีการ 3 ขั้นตอน ทำได้ดังนี้ เตรียมไฟล์ข้อมูลบน Google Sheets (ท่านสามารถดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลตัวอย่างได้ที่นี่ คลิก) เปิดโปรแกรม Google Data Studio (datastudio.google.com) แล้วเลือก สร้างรายงาน (Create report)  กำหนดแหล่งข้อมูลของท่าน (Create New Data Source) เลือกการเชื่อมต่อข้อมูลจาก Google Sheets แล้วเลือกชื่อไฟล์ข้อมูลของท่าน พร้อมทั้งเลือกชื่อแผ่นงาน (Workbook) ที่ท่านต้องการ Data Studio จะทำการอ่านข้อมูลใน Spreadsheet ของท่าน และได้สร้างข้อมูลชุดใหม่บน Data Studio ท่านสามารถตรวจสอบ หรือแก้ไขชื่อหัวข้อของข้อมูลตามที่ท่านต้องการได้ เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเลือก Add to Report เมื่อท่านเชื่อมต่อกับข้อมูลเรียบร้อยแล้ว การนำไปใช้งานอยู่ที่ความเหมาะสม และความสวยงามได้เลย เครื่องมือที่ท่านควรรู้ไว้ ประกอบด้วย Add Chart จะรวบรวมประเภทของการแสดงผลข้อมูลไว้ ท่านสามารถเลือกการแสดงผลที่ต้องการ แล้วกำหนดการเชื่อมต่อข้อมูลตรงส่วน Data (ด้านขวา)...

Continue reading