เปิดโมเดล สร้างธุรกิจให้ก้าวทันการทำงานในยุคใหม่ไปกับ Google Workspace

“ความแน่นอนคือความไม่แน่นอน” เป็นเรื่องที่ภาคธุรกิจในปัจจุบันต่างตระหนักถึง ดังจะเห็นได้จากปัญหาการแพร่ระบาดของวิกฤติ COVID-19 ที่เกิดขึ้นมาแบบไม่ทันตั้งตัว และได้สร้างผลกระทบอย่างคาดไม่ถึงให้กับภาคธุรกิจและเศรษฐกิจทั่วโลก ถึงแม้สถานการณ์จะเริ่มคลี่คลาย รัฐบาลยกเลิกเคอร์ฟิว และจะเริ่มเปิดประเทศในอีกไม่นานนี้ก็ตาม แต่ในอนาคตก็ไม่สามารถคาดเดาได้ว่าจะมีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นมาอีกบ้าง การแพร่ระบาดจะกลับมาอีกไหม? จะมีการล็อกดาวน์เกิดขึ้นอีกหรือเปล่า? จึงเป็นคำถามที่ผู้ประกอบการภาคธุรกิจไม่นิ่งนอนใจ  ดังนั้นสิ่งที่เห็นได้ชัดคือองค์กรธุรกิจหลายแห่งปรับตัวและมองหาวิธีการใหม่ ๆ เทคโนโลยีใหม่ ๆ รวมถึงเครื่องมือที่เหมาะสมที่สุด เพื่อให้ธุรกิจสามารถเดินหน้าต่อได้อย่างราบรื่น และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้ธุรกิจพร้อมรับมือกับทุก ๆ สถานการณ์ ทั้งนี้ยังต้องมีความสอดรับกับกลุ่มคนทำงานรุ่นใหม่ที่มีพฤติกรรม ไลฟ์สไตล์ และความต้องการที่แตกต่างจากคนรุ่นก่อน เพื่อให้ก้าวทันยุคสมัยใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่เสมอนั่นเอง บริษัท ดีมีเตอร์ ไอซีที จึงขอเชิญชวนเจ้าของกิจการ ผู้ประกอบการ และองค์กรต่าง ๆ ที่กำลังมองหาวิธีการทำงานและเครื่องมือดิจิทัลที่เหมาะสมที่สุด พลิกวิกฤติในความไม่แน่นอนของสถานการณ์ COVID-19 เป็นโอกาสในการปฏิรูปการทำงานของพนักงานในองค์กรให้ก้าวทันยุคใหม่หรือปี 2022 ที่กำลังจะมาถึงนี้อย่างมีประสิทธิภาพและยืดหยุ่นด้วยเทคโนโลยีจาก Google ให้คุณพร้อมรับกับทุกสถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงการทำงานในทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น การทำงานทางไกล (Remote Working) การทำงานจากที่บ้าน (Work from Home) หรือการทำงานแบบผสมผสาน (Hybrid Working) ซึ่งสามารถประยุกต์ใช้ในการทำงานหลักได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนในอนาคตในยุคหลัง COVID-19 หรือ Next Normal นั่นเอง ลงทะเบียนสำรองที่นั่ง สิ่งที่คุณจะได้รับจากการเข้าร่วม โมเดลในการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการทำงานร่วมกันในองค์กรยุคใหม่ พร้อมวิธีการที่สามารถนำไปปรับใช้ได้จริง ทำความรู้จัก Google Workspace เครื่องมือสำหรับการทำงานร่วมกันขององค์กรยุคดิจิทัล ที่มีผู้ใช้งานมากกว่าพันล้านคนทั่วโลก การลดต้นทุนแฝงจากการใช้งานซอฟต์แวร์ในการทำงานหลายระบบ (Silo) ในแบบเดิม ๆ เพื่อลดความเสี่ยงในการลงทุนด้านทรัพยากร การบริหารกระบวนการการทำงานร่วมกันในองค์กรอย่างเป็นระบบ ลดขั้นตอนการทำงานที่ซ้ำซ้อน และการจัดการทรัพยากรบุคคลด้วยเทคโนโลยี (พนักงานจะสามารถทำงานได้หลากหลาย รวดเร็ว และยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้น) การใช้งานเทคโนโลยีที่มีอยู่ในมือให้คุ้มค่าและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด Agenda 20.00 – 20.05 น. พิธีกล่าวเปิด 20.05 – 20.20 น. Reduce Costs, Boost Productivity, and Simplify manageability for Your Business...

Continue reading