How to สร้างเว็บด้วย Google Sites ใน 6 ขั้นตอน

How to สร้างเว็บด้วย Google Sites ใน 6 ขั้นตอน Google Sites หนึ่งในฟีเจอร์ของ Google Workspace ทำให้คุณสามารถสร้างเว็บไซต์ได้ด้วยตัวเอง ถึงแม้คุณจะไม่มีทักษะการเขียนโปรแกรมก็ตาม เพราะ Google Sites ช่วยให้ง่ายขึ้นด้วยการคลิก ลาก และวางเท่านั้น ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ธุรกิจ เว็บไซต์งานกิจกรรม ก็สามารถสร้างได้ง่ายๆเพียง 6 ขึ้นตอนต่อไปนี้ หมายเหตุ: ทำความรู้จักกับ Google Sites ได้ที่ สร้างเว็บไซต์ง่ายๆ ไม่ง้อโปรแกรมเมอร์ด้วย Google Sites 1. การสร้างเว็บไซต์ จากหน้าแรกของ Sites ให้คลิกสร้าง+ ที่ด้านบน หรือเลือกเทมเพลตโดยคลิก Template gallery (แกลเลอรีเทมเพลต) จาก Google ไดรฟ์ ให้คลิก New (ใหม่) > More (เพิ่มเติม) > Google Sites 2. การตั้งชื่อเว็บไซต์ Title site (ชื่อเอกสารของเว็บไซต์) ชื่อเอกสารของเว็บไซต์จะปรากฏให้คุณเห็นเท่านั้น และคุณไม่สามารถตั้งชื่อซ้ำกันได้  Site name (ชื่อเว็บไซต์) ชื่อเว็บไซต์จะปรากฏในส่วนหัวและในแถบชื่อหน้าต่างของเว็บหรืออุปกรณ์เคลื่อนที่หลังจากที่คุณเผยแพร่เว็บไซต์ เพื่อให้ชื่อเว็บไซต์ของคุณปรากฏคุณต้องมีหน้าเว็บ 2 หน้าขึ้นไป Page title (ชื่อหน้าเว็บ) แต่ละหน้าในเว็บไซต์จะมีชื่อซึ่งจะปรากฏที่ด้านบนของหน้าเว็บ และชื่อหน้าเว็บจะปรากฏในเมนูการนำทางด้วย 3. การเลือกเลย์เอาต์   สามารถเลือกได้โดยคลิก Layouts (เลย์เอาต์) ที่ด้านขวาตามรูปภาพ 4. การเลือกภาพพื้นหลัง ประเภทส่วนหัว และธีม เลือกรูปแบบให้กับเว็บไซต์ของคุณ โดยแต่ละธีมจะมีพื้นหลังที่กำหนดล่วงหน้า รูปแบบสี และการเลือกฟอนต์ คุณจะปรับเปลี่ยนแบบอักษร สี และพื้นหลังในภายหลังได้ และยังเปลี่ยนธีมได้ทุกเมื่อหลังจากสร้างเว็บไซต์แล้ว หากต้องการเปลี่ยนแปลง ให้คลิกเลิกทำหรือทำซ้ำ 4.1 เปลี่ยนภาพพื้นหลัง...

Continue reading