“เริ่มจาก Gmail สู่ Google Workspace” TII สถาบันประกันภัยไทยเลือกใช้ Google Workspace เพื่อการทำงานที่สะดวกมากขึ้น

เกี่ยวกับ TII Thailand Insurance Institute (TII) หรือสถาบันประกันภัยไทย ก่อตั้งเมื่อพ.ศ. 2531 โดยมีเจตนารมณ์ที่จะสร้างสถาบันการศึกษาด้านการประกันภัยขึ้น เพื่อพัฒนาและส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการประกันภัยทุกประเภทแก่บุคลากรของธุรกิจประกันชีวิตและวินาศภัย รวมถึงประชาชนผู้ใช้บริการประกันภัย ตลอดจนรักษาไว้ซึ่งมาตรฐานแห่งวิชาชีพประกันภัย  ปัจจุบัน TII ให้บริการด้านการอบรมวิชาชีพประกันภัย สอบตัวแทนประกันชีวิตหรือนายหน้าประกันภัย ต่อใบอนุญาตวิชาชีพ และบริการอื่น ๆ โดยในการทำกิจกรรมต่าง ๆ สถาบันได้มีการใช้บริการ Google Workspace กับบริษัท Demeter ICT เพื่อรองรับผู้เข้าอบรม/ผู้เข้าสอบจำนวนมากและเพื่อการทำงานที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ https://www.youtube.com/watch?v=RwKSlf6FvAE TIl นำ Google Workspace มาประยุกต์ใช้กับการทำงานได้อย่างไร? Gmail → ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกสถาบัน (ผู้เข้าอบรม/ผู้เข้าสอบ และอื่น ๆ) เพื่อเสริมสร้างมาตรฐานและความปลอดภัยของสถาบันด้วยการใช้อีเมลโดเมน @tiins.com ซึ่งผู้ติดต่อสามารถมั่นใจและเชื่อถือได้Google Sheets → เก็บและจัดการรายชื่อผู้เข้าอบรม/ผู้เข้าสอบGoogle Drive → เก็บรวบรวมไฟล์ต่าง ๆ เช่น ไฟล์เอกสาร ไฟล์สเปรตชีท และไฟล์วิดีโอGoogle Forms → สร้างแบบทดสอบสำหรับใบประกอบวิชาชีพและแบบประเมินหลังเรียนGoogle Classroom → อัปโหลดสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น คลิปวิดีโอการสอน เอกสารประกอบการเรียน เพื่อให้ผู้เข้าอบรม/ผู้เข้าสอบสามารถเข้ามาทบทวนบทเรียนตามเวลาที่สะดวกได้ทุกที่ทุกเวลา ทั้งนี้ในแต่ละแอปพลิเคชันยังมีฟังก์ชันอื่น ๆ อีกมากมายที่ช่วยสนับสนุนให้ทำการทำงานนั้นสะดวกและง่ายมากขึ้น เช่น การทำงานร่วมกันในไฟล์เดียวแบบ Real Time การแชร์เอกสารร่วมกัน การแชตภายในทีมหรือองค์กร และอื่น ๆ  ประสบการณ์ที่ได้จากการใช้งาน Google Workspace “เริ่มแรกจากการใช้งาน Gmail จนมาสู่การใช้งาน Google Workspace ในปัจจุบัน หลังจากที่ใช้งานแล้วรู้สึกว่าใช้งานง่ายและสะดวกมาก ๆ” จันทิมา วรรณเวก (ผู้จัดการบริหารหลักสูตรประกันวินาศภัย) “Google Workspace เป็นประโยชน์ ใช้งานง่าย สามารถทำงานร่วมกันได้ ไม่ว่าจะแชตหรือแชร์เอกสาร ก็สามารถใช้งานได้สะดวก” เพชรรัตน์...

Continue reading

Proplugin สร้าง Workflow การทำงานแบบออนไลน์และ On-cloud ด้วย Google Workspace

“Amplify your dream” -Proplugin Vision- เปลี่ยนความฝันให้เป็นความจริงกับบริษัทโปรปลั๊กอิน จำกัด ตัวแทนจำหน่ายสินค้าประเภทเครื่องเสียงและอุปกรณ์สำหรับ Content Creators  เพื่อเป็นการขยายความฝันให้กับคนมีฝัน ปัจจุบันบริษัทโปรปลั๊กอินมีสินค้ากว่า 4000 SKUs เพื่อเป็นทางเลือกที่หลากหลายให้กับคนมีฝันทุกประเภท อีกทั้งมีระบบ Ecosystem ที่จะช่วยเติมเต็มความฝันได้อย่างรวดเร็ว เช่น โรงเรียนสอนดนตรี คอร์สสอนโปรแกรมที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ทีมโปรดักชันจัดคอนเสิร์ต และอื่น ๆ อีกมากมาย โดยในอนาคตบริษัทโปรปลั๊กอินมีแผนที่จะขยายเป็นบริษัทมหาชนโดยเริ่มจากการปรับเปลี่ยนการทำงานให้เป็นแบบ On-cloud ทั้งหมดด้วยซอฟต์แวร์ Google Workspace ซึ่งเป็นโซลูชันที่ตอบโจทย์ต่อการทำงานยุคใหม่อย่างมาก สนับสนุนการทำงานแบบออนไลน์ อัปเดตข้อมูลรวดเร็ว และสามารถเชื่อมต่อเป็นหนึ่งเดียวกันได้ Proplugin’s Workflow by Google Workspace การวางแผนและนัดประชุมด้วย Google Calendar เริ่มจาก Google Calendar แอปพลิเคชันที่ทางโปรปลั๊กอินได้มีการใช้อยู่เป็นประจำ ไม่ว่าจะเป็นการนัดประชุม การดูตารางงานต่าง ๆ การวางแผน การจองห้องประชุม และอื่น ๆ ซึ่งถือได้ว่า Google Calendar เป็นตัวช่วยสำคัญในการวางแผนการทำงานได้ดีเลยทีเดียว การเก็บข้อมูลด้วย Google Forms และ Google Sheets การเก็บข้อมูลประจำวันและการทำรายงานถือเป็นเรื่องหนึ่งที่สำคัญอย่างมากสำหรับธุรกิจที่มีหน้าร้านอย่างโปรปลั๊กอิน เพราะจะทำให้บริษัทมีข้อมูลเพื่อที่จะมาใช้วิเคราะห์สำหรับแผนธุรกิจในปัจจุบันและอนาคต ด้วยเหตุผลนี้ Google Forms และ Google Sheets จึงได้ถูกนำมาใช้เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลและทำรายงาน รวมไปถึงการทำแบบประเมินหรือแบบสอบถามอีกด้วย การสร้างจดหมายด้วย Google Docs บริษัทโปรปลั๊กอินใช้ Google Docs เพื่อออกจดหมายหรือร่างสัญญาต่าง ๆ ให้กับคู่ค้า การรวบรวมข้อมูลด้วย Google Drive Google Drive แหล่งรวบรวมไฟล์จากทุกแอปของ Google Workspace ที่โปรปลั๊กอินใช้เก็บข้อมูลจำนวนมหาศาลไว้บน Cloud จะเห็นได้ว่า Google Workspace นั้นตอบโจทย์ต่อการทำงานได้อย่างหลากหลาย ปรับ Workflow...

Continue reading