Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

AI Marketing ยกระดับกลยุทธ์การตลาดจากปัญญาประดิษฐ์

AI (Artificial Intelligence) หรือที่ภาษาไทยเรียกว่า ‘ปัญญาประดิษฐ์’ เป็นสิ่งผู้คนกำลังให้ความสนใจและค่อย ๆ แทรกซึมเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของมนุษย์ เนื่องจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในปัจจุบันที่ถูกพัฒนาให้สามารถให้เหตุผล เรียนรู้ และดำเนินการได้ด้วยตนเอง ทำให้ AI เข้ามามีบทบาทอย่างมากในเรื่องของการทำงาน การช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ มากมาย และหนึ่งในนั้นคือ AI ที่ช่วยในด้านการทำการตลาด ที่เรียกว่า AI Marketing นั่นเอง AI Marketing คืออะไร? AI Marketing คือ การนำปัญญาประดิษฐ์เข้ามาประยุกต์ใช้กับการทำการตลาดและช่วยในการตัดสินใจตั้งแต่เรื่องง่าย ๆ ไปจนถึงเรื่องที่ซับซ้อน โดยอิงจากการรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการสังเกตกลุ่มเป้าหมายหรือแนวโน้มทางเศรษฐกิจในรูปแบบต่าง ๆ AI Marketing ยังช่วยวิเคราะห์ผลลัพธ์และเพิ่มประสิทธิภาพแคมเปญการตลาด โดยการเก็บข้อมูลจากแคมเปญการตลาดที่เราส่งออกไปหาลูกค้า เช่น การปรับแต่งข้อความให้เหมาะสม การเพิ่มความคิดสร้างสรรค์ให้กับแคมเปญการตลาด การคาดการณ์พฤติกรรมของลูกค้า ช่วยให้นักการตลาดประหยัดเวลาในบางส่วนลงและบรรลุเป้าหมายได้รวดเร็วขึ้น AI Marketing สามารถช่วยขับเคลื่อนการตลาดส่วนไหนได้บ้าง? จากผลสำรวจคาดการณ์ว่า AI จะช่วยขับเคลื่อนการตลาดและเศรษฐกิจโลกโดยรวม 45% ภายในปี 2030 ซึ่งสามารถขับเคลื่อนได้หลายวิธี จะมีอะไรบ้าง ไปดูกัน! 1. Personalization (การปรับแต่งที่เฉพาะตัว) AI สามารถปรับแต่งข้อความทางการตลาด เนื้อหา และการนำเสนอผลิตภัณฑ์ให้เหมาะกับลูกค้าแต่ละราย (Personalized) ซึ่งสามารถทำได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า เช่น ประวัติการซื้อสินค้าในอดีต พฤติกรรมบนเว็บไซต์และกิจกรรมต่าง ๆ บนโซเชียลมีเดีย 2. Automation (การทำงานอัตโนมัติ) AI สามารถสร้างกระบวนการทำงานของการตลาดแบบอัตโนมัติ (Marketing Automation) ได้หลายอย่าง เช่น การตลาดผ่านอีเมล (Email Marketing), การตลาดบนช่องทางโซเชียลมีเดีย (Social Media Marketing) รวมถึง การจัดการโฆษณา (Ad Management) ซึ่งสามารถช่วยลดเวลาและค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นให้กับทีมการตลาด โดยไปมุ่งเน้นกับการสร้างกลยุทธ์เชิงรุกมากขึ้น 3. Prediction (การทำนาย) AI สามารถใช้เพื่อทำนายพฤติกรรมและระบุแนวโน้มของลูกค้าจากการเก็บข้อมูลโดยรวมทั้งหมด...

Continue reading

Q&A จากงานสัมมนา Google Workspace Showcase: Generative AI & AppSheet

Generative AI/ Duet AI Duet AI ใช้โมเดล PaLM2 ตัวเดียวกันกับ Google Bard หรือไม่? ใช่ Duet AI ใช้โมเดล PaLM2 ตัวเดียวกันกับ Google Bard ข้อแตกต่างของ Duet AI เมื่อเทียบกับ Chat GPT หรือ Bard Chat GPT และ Bard เป็น Generative AI ที่มีการสอนด้วย Module คนละตัว ซึ่งทั้งสองตัวนี้จะเหมาะกับการถามคำถาม ขอข้อมูล หรือขอไอเดีย ส่วน Duet AI ของ Google Workspace นั้นจะเหมาะกับงานในองค์กร ซึ่งผู้ใช้บริการสามารถให้ AI ช่วยสร้างสรรค์ผลงานต่าง ๆ ได้โดยที่ไม่ต้องเปิดเว็บไซต์อื่น เช่น เขียนจดหมายในอีเมล ร่างเอกสาร และอื่น ๆ วิธีการนำเทคโนโลยี AI มาปรับใช้กับแพลตฟอร์มการท่องเที่ยวแบบดิจิทัล คำถามข้อนี้ค่อนข้างกว้าง อาจต้องการข้อมูลเพิ่มเติม อย่างเช่น ความต้องการและ Pain point ของลูกค้า แต่หากเป็นไอเดีย Demeter ICT แนะนำว่าท่านสามารถใช้ Duet AI ในการช่วยสร้างคอนเทนต์สำหรับธุรกิจของท่านได้ อีกทั้งท่านยังสามารถใช้ AI ใน AppSheet ช่วยสร้างแอปพลิเคชันและช่วยวางแผนเที่ยวต่าง ๆ เพื่อนำเสนอต่อลูกค้าได้อีกด้วย หากต้องการให้ AI ช่วยประเมินจาก Data Sheets, Data Slides มาวาง Business Approach เพื่อ Specific Customer ทำได้ละเอียดได้แค่ไหน? หากท่านมีข้อมูลอยู่บน Google Sheets...

Continue reading