Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ศุภาลัย วางใจเลือกใช้ Google G Suite ในองค์กร

ผู้บริหาร บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) หนึ่งในบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เล็งเห็นความคุ้มค่าในการลงทุนระยะยาว เลือก Google G Suite เป็นเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และลดค่าใช้จ่ายองค์กร โดยเริ่มใช้งานมาตั้งแต่ปี 2559

คุณสิทธา ไชยเขตต์ – Assistant Vice President รับผิดขอบสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ของ บมจ. ศุภาลัย กล่าวว่า บริษัทฯ เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีธุรกิจหลักด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งศุภาลัยเป็นผู้ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่ในประเทศไทย บริษัทฯ มีวิสัยทัศน์ในการเป็นผู้นำในด้านการสร้างนวัตกรรมและมูลค่าเพิ่ม ซึ่งจะเห็นได้ว่าโครงการของศุภาลัยทุกโครงการจะส่งมอบบ้านและคอนโดที่มีคุณภาพให้กับลูกค้าด้วยวิธีดำเนินงานที่มีการบริหารจัดการต้นทุนให้มีประสิทธิภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับลูกค้าสูงที่สุด และยังคงสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้น

จากวิสัยทัศน์ดังกล่าว สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศได้กำหนดให้การพัฒนาระบบสารสนเทศขององค์กร จะต้องมีความสอดคล้องและสนับสนุนวิสัยทัศน์ของบริษัท

G Suite ตอบโจทย์วิสัยทัศน์องค์กร ในด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้กับบุคลากร และลดค่าใช้จ่ายในการลงทุน ซึ่งการใช้ G Suite ภายในองค์กรนับได้ว่าเป็นการใช้เครื่องมือการทำงานที่มีนวัตกรรมระดับโลก พนักงานของเรามากกว่า 1,000 คน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นบุคลากรที่มีความสามารถเฉพาะทาง สามารถทำงานร่วมกันบน G Suite ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทำให้ข้อมูลการทำงานเป็นไปในรูปแบบบูรณาการ” คุณสิทธา กล่าว

เหตุผลที่ศุภาลัยเลือกใช้ G Suite เนื่องจากโซลูชั่นส์เป็นของ Google ที่เป็นบริษัทระดับโลก มีความน่าเชื่อถือด้านการปฏิบัติงาน การให้บริการ และมีศูนย์ข้อมูล (Data Center) ที่ดีที่สุดในโลก ซึ่งเล็งเห็นแล้วว่าหากศุภลาลัยลงทุนเองเพื่อให้ได้มาตรฐานระดับนี้ แทบจะเป็นไปไม่ได้ เนื่องจากต้องใช้เงินลงทุนที่สูงมาก

คุณสิทธา กล่าวเสริมอีกว่า “ภายหลังจากการนำ G Suite มาใช้งานได้สักระยะ จะเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงในการทำงานของพนักงานในองค์กรได้อย่างชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทำงานร่วมกันบนระบบเดียวกัน ความพึงพอใจของผู้ใช้งาน ทีมงานไอทีลดภาระในด้านการทำงานเนื่องจาก G Suite มีความสามารถป้องกันการโจมตีจากภายนอก เช่น Spam และ Virus email ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังสามารถลดภาระงานของบุคคลากรที่รับผิดชอบในการดูแลระบบอีเมลเดิม”

เมื่อถามถึงปัจจัยสู่ความสำเร็จในการนำ G Suite มาใช้งานให้คุ้มค่า และมีประสิทธิภาพ คุณสิทธา กล่าวว่า โครงการนี้จะสำเร็จไม่ได้ หากขาดการสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูงของศุภาลัย อีกทั้งการได้พาร์ทเนอร์ที่มีประสบการณ์ในการย้ายระบบ อย่าง ดีมีเตอร์ ไอซีที ก็เป็นหนึ่งในปัจจัยสู่ความสำเร็จ