Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

พบกับ Q&A และ Polls ฟีเจอร์ใหม่ใน Google Meet

Google เปิดตัวฟีเจอร์ใหม่ถึง 2 ฟีเจอร์ด้วยกัน ใน Google Meet เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมให้กับผู้เข้าร่วมประชุมด้วยฟีเจอร์ Q&A และ Polls ซึ่งคุณสามารถใช้ Google Meet ได้ใน Google Workspace ทุกแพ็คเกจ

ฟีเจอร์ Q&A

ฟีเจอร์ Q&A ใน Meet เป็นวิธีที่ช่วยดึงดูดผู้เข้าร่วมประชุมในการตอบคำถามได้เป็นอย่างดี ทั้งในองค์กรและในโรงเรียน ผู้สอนสามารถใช้ฟีเจอร์ Q&A เพื่อให้นักเรียนถามคำถามเกี่ยวกับเนื้อหาในชั้นเรียน ในส่วนธุรกิจสามารถใช้ฟีเจอร์ Q&A เพื่อช่วยให้การประชุมมีความครอบคลุมมากขึ้น โดยเปิดโอกาสให้ทุกคนถามคำถามเกี่ยวกับหัวข้อการปรุชุมได้ ผู้เข้าร่วมสามารถส่งคำถาม และโหวตคำถามที่ชื่นชอบได้โดยไม่รบกวนสายสนทนานั้นๆ

ให้ผู้เข้าร่วมสามารถถามคำถามได้โดยไม่ขัดจังหวะสายสนทนา

ฟีเจอร์ Polls

ฟีเจอร์ Polls หรือแบบสำรวจ จะช่วยวัดระดับการมีส่วนร่วมของผู้เข้าประชุมได้เป็นอย่างดี คุณสามารถใช้ฟีเจอร์แบบสำรวจเพื่อระบุหัวข้อที่ต้องการหารือเพิ่มเติม หรือทดสอบความเข้าใจเนื้อหาการประชุม ซึ่งคุณสามารถดูผลตอบรับจากผู้เข้าร่วมประชุมได้แบบเรียลไทม์ ฟีเจอร์ Polls ใน Google Meet ทำให้มั่นใจได้ว่าผู้นำเสนอสามารถดูผลตอบรับที่ต้องการ และผู้เข้าร่วมก็ยังวัดความเข้าใจในสิ่งที่นำเสนออยู่ นำไปสู่การสร้างประสบการณ์การประชุมที่น่าสนใจ และมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

ดูผลตอบรับจากผู้เข้าร่วมประชุมได้แบบเรียลไทม์

ที่มา – G Suite Updates

Google Workspace เพื่อการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัท ดีมีเตอร์ ไอซีที จำกัด
พาร์ทเนอร์ Google ในประเทศไทย อย่างเป็นทางการ