Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ผู้ใช้งาน G Suite สามารถจัดการความปลอดภัยแบบ 2 ขั้นตอนได้

ทางกูเกิ้ลกระตุ้นให้ผู้ใช้งาน G Suite เพิ่มความปลอดภัยบัญชีด้วยตัวจัดการความปลอดภัย 2 ขั้นตอน (Two-Step Verification) ซึ่งใช้งานง่าย แถมยังป้องกันการโจรกรรมทางข้อมูลอย่างฟิชชิ่ง (Phishing) ได้อีกด้วย

ก่อนหน้านี้ แอดมินของ G Suite สามารถตั้งค่าคีย์ความปลอดภัยยืนยันสองขั้นตอนของผู้ใช้ นอกจากนี้ทางกูเกิิ้ลยังมอบเครื่องมือต่างๆ ทั้งใน G Suite Business และ G Suite Enterprise เพื่อจัดการการปรับใช้คีย์ความปลอดภัย และเพื่อดูรายงานการใช้งาน เนื่องจากคีย์ความปลอดภัยสามารถเป็นส่วนสำคัญในการปกป้องข้อมูลขององค์กรได้

ผู้ที่เป็นแอดมิน G Suite สามารถทำสิ่งเหล่านี้ได้ในส่วนของตัวจัดการแอดมิน :

  • จำกัด วิธีการยืนยันแบบสองขั้นตอนของผู้ใช้เฉพาะกับคีย์ความปลอดภัยเท่านั้น
  • เพิ่มและเพิกถอนคีย์ความปลอดภัยสำหรับผู้ใช้
  • ดูรายงานเกี่ยวกับการใช้คีย์ความปลอดภัย


ที่มา – G Suite Updates

บริษัท ดีมีเตอร์ ไอซีที จำกัด ผู้ให้บริการ G Suite ในประเทศไทยอย่างเป็นทางการ
(ตัวแทน Google ในประเทศไทยอย่างเป็นทางการ)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมพร้อมราคา G Suite โปรโมชั่นพิเศษ โทร!  
02-675-9371
092-262-6390 (support)
095-896-5507 (sale)
support@dmit.co.th
Official LINE: @dmit

เพิ่มเพื่อน