เพิ่มช่องทางประชาสัมพันธ์ในองค์กร ด้วย “Annoucement Only” จาก Google Chat

เพิ่มช่องทางประชาสัมพันธ์ในองค์กร ด้วยฟีเจอร์ "Annoucement Only" จาก Google Chat

สำหรับองค์กรที่ใช้งาน Google Workspace อยู่ฟังทางนี้ ล่าสุด! Google ได้พัฒนาและเพิ่มฟีเจอร์ใหม่ “Announcement Only (การประกาศเท่านั้น)” ใน Google Chat เพื่อตอบโจทย์ผู้ใช้งานที่มีจุดประสงค์“สื่อสารรูปแบบระบบทางเดียว (one-way communication)” ซึ่งอาจประยุกต์การใช้งานเป็นลักษณะการประกาศข่าวสารหรือประชาสัมพันธ์ข้อมูลภายในองค์กร ที่สามารถต่อยอดการใช้งานได้หลายฝ่าย ตัวอย่างเช่น แผนก HR แผนก IT เป็นต้น 

ฟีเจอร์ Announcement Only คืออะไร?

ประกาศล่าสุดสำหรับเดือนเมษายนนี้ Google ได้ทำการพัฒนาฟังก์ชั่นการกำหนดค่าการใช้งานเพิ่มเติม สำหรับ Spaces ใน Google Chat นั่นก็คือ “Annoucement only (การประกาศเท่านั้น)” ผู้ใช้งานสามารถกำหนดให้แต่ละ space นั้นเป็นรูปแบบ “การสื่อสารรูปแบบระบบทางเดียว” เป็นการสื่อสารในลักษณะที่ผู้ส่งเป็นผู้ให้ข่าว และมีอิทธิพลต่อผู้รับเพียงฝ่ายเดียว โดยที่ผู้รับไม่สามารถสื่อสารโต้ตอบได้

การกำหนดค่าให้ space เป็น Announcement only นั้นสามารถทำได้โดย Space Manager เท่านั้น ที่มีสิทธิ์กระทำได้ มีดังนี้ 

  • กำหนดค่า space นั้นๆ ให้เป็นสิทธิ์ของ  Space Manager ที่สามารถกระทำได้ฝ่ายเดียว
  • การโพสต์
  • การตอบกลับ (reply)
  • การเพิ่มไฟล์
  • มอบหมายสิทธิ์ในการโพสต์หรือการกระทำอื่นๆให้กับสมาชิกใน space ได้

การตั้งค่าเปิดใช้งานฟีเจอร์ Announcement Only

การกำหนดค่าเป็น Announcement only สามารถทำได้ตั้งแต่การสร้าง space ใหม่ขึ้นมา และทำเครื่องหมายที่ check box “only Space Managers can post.” ด้านล่างของหน้าต่าง create a space

ตัวอย่างการใช้งานฟีเจอร์ Announcement Only

แก้ว พนักงานฝ่าย HR ได้ create a space ขึ้นมา ระหว่างการสร้างนั้น แก้วได้ทำเครื่องหมายที่ “ผู้จัดการพื้นที่เท่านั้นที่สามารถโพสต์ได้” (only Space Managers can post) โดยจุดประสงค์เพื่อการประชาสัมพันธ์ภายในองค์กรเท่านั้น เช่น ประกาศวันหยุดพิเศษ ประกาศด่วน ฯลฯ  จุดประสงค์เพื่อการประกาศฝ่ายเดียวไม่ได้ต้องการให้มีการโต้ตอบจากพนักงานท่านอื่นในองค์กรแต่อย่างใด 

ระบบอีเมลองค์กรและชุดแอปพลิเคชันเพื่อการทำงานร่วมกัน ตอบโจทย์สำหรับทุกธุรกิจ

บริษัท ดีมีเตอร์ ไอซีที จำกัด - พันธมิตรระดับ Google Premier Partner

ตัวแทนจำหน่าย Google Workspace ในประเทศไทยและเอเชียแปซิฟิกอย่างเป็นทางการ