Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Customer Experience ในโลกยุคใหม่ ที่ต่างไปจากเดิม

Customer Experience ในโลกยุคใหม่ ที่ต่างไปจากเดิม

ในวันที่ 14 พฤษภาคมที่ผ่านมา Zendesk บริษัท Customer Service Software ผู้เชี่ยวชาญด้าน Customer Experience จากสหรัฐอเมริกาได้มีการจัด Webinar ในหัวข้อ CX In The New World โดยผู้เชี่ยวชาญ Tom Blackman Senior Director ภาคพื้นที่ Asia ของ Zendesk เป็นหนึ่งในผู้บรรยาย

Tom Blackman กล่าวว่า ในช่วงไม่กี่เดือนมานี้ตัวเขาได้ร่วมงานกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายซัพพอรต์ของหลายๆ ประเทศ ได้เรียนรู้ว่าพวกเขาปรับตัวให้เข้ากับโลกใหม่นี้อย่างไร ทำงานอย่างไร รับมือกับพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างไร และเราจะทำอย่างไรได้บ้างให้ตอบโจทย์ความคาดหวังของลูกค้า ซึ่ง Tom Blackman ได้สรุปข้อมูลจากการศึกษาถึงการสร้างประสบการณ์ลูกค้าท่ามกลางวิกฤตนี้ไว้อย่างน่าสนใจ 

โควิด19 ส่งผลกระทบต่อซัพพอรต์ทุกที่ จากการศึกษาพบว่าลูกค้าต้องใช้เวลารอมากขึ้น เนื่องจากมีคนจำนวนมากที่เข้ามาในเวลาเดียวกัน จนมีปริมาณ ticket เพิ่มขึ้นในหลายช่องทาง โดยระยะเวลาที่ใช้ในการตอบกลับนั้นเพิ่มสูงถึง 34%

วิกฤตโรคระบาด เศรษฐกิจทั่วโลกที่ถดถอยลง เป็นเหตุให้การปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าเป็นไปอย่างเคร่งเครียดมากขึ้นถึงสองเท่า

เมื่อหลายสิ่งหลายอย่างรับมือยากขึ้น ทำให้หลายต่อหลายครั้งที่ไม่สามารถแก้ปัญหาได้จบภายในช่องทางเดียว เป็นค่าเฉลี่ยถึง 68% ที่ลูกค้าต้องใช้ช่องทางอื่นต่อในการติดต่อกับเจ้าหน้าที่

ถึงอย่างนั้นแม้ปริมาณคำร้องจะพุ่งทะยานขึ้น ในช่วงวิกฤตนี้ CSAT หรือ Customer Satisfaction Score ดัชนีวัดความพึงพอใจของลูกค้าก็ยังคงอยู่ในภาวะคงที่ เมื่อลูกค้าเองก็มีความเข้าอกเข้าใจในเจ้าหน้าที่ด้วยเช่นกัน มีความเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดในธุรกิจสายการบินที่ดัชนีติดลบ 3% ธุรกิจส่งอาหารเดลิเวรี 0% ในขณะที่ธุรกิจที่ส่งเสริมการทำงานทางไกลดัชนีเพิ่มขึ้น 2% และธุรกิจร่วมเดินทางที่มีดัชนีเพิ่มมากที่สุดคือ 7%

ปริมาณ Tickets ทะยานขึ้นสูงในช่องทางแชทและโซเชียลมีเดีย ตรงข้ามกับช่องทางการโทรที่ติดลบลง Self Service เข้ามามีบทบาทสำคัญอย่างมากเมื่อลูกค้าให้ความสำคัญในการหาคำตอบด้วยตัวเองมากกว่าพึ่งพาเจ้าหน้าที่

3 ประเด็นใหญ่ที่ควรให้สำคัญ

ด้านลูกค้า

  • ปรับใช้ Self Service ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
  • แสดงถึงความเอาใจใส่ในตัวลูกค้า ต้องระวังถึงภาษาที่ใช้ในการสื่อสารให้ดี
  • ระลึกไว้ว่าลูกค้าคือศูนย์กลาง

ด้านองค์กร

  • บริหารจัดการองค์ความรู้ Self Service ภายในองค์กร
  • มีส่วนรวมในการสื่อสารและมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันอยู่เสมอ
  • ต้องมีการพูดคุยกัน หารือว่าต่างช่วยเหลือกันตรงส่วนไหนได้บ้าง ทำสิ่งเดียวกันนั้นกับลูกค้า

ด้านการทำงานเป็นทีม

  • สำรวจเครื่องมือต่างๆ กระบวนการทำงานว่ามีประสิทธิภาพเพียงพอหรือไม่ พัฒนาปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น
  • เข้าหาคนในทีมในเชิงรุก ต้องมีการเช็คกันอยู่เสมอ
  • ต้องรับฟังฟีดแบคของคนในทีม พัฒนาขีดความสามารถของกันและกัน

Official LINE