Demeter ICT จับมือกับ วิศวฯ จุฬาฯ สร้างคนดิจิทัล ผ่านหลักสูตร CEDT ป้อนเข้าอุตสาหกรรมเทคฯของประเทศ

เมื่อวันที่ 8 และ 9 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา ดร. วรัญญู สุจิวรพันธ์พงศ์ CEO และ Founder จากบริษัท Demeter ICT ได้ลงนามความร่วมมือกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็น 1 ใน 4 บริษัทชั้นนำ ได้แก่ บริษัท Demeter ICT จำกัด, บริษัท Primo จำกัด, บริษัท Inteltion จำกัด และ บริษัท The Monk Studios จำกัด เพื่อผลิตวิศวกรคอมพิวเตอร์ในหลักสูตรใหม่ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล (Computer Engineering & Digital Technology: CEDT) ที่สามารถผลิตบัณฑิตจำนวนมากถึง 300 คนต่อรุ่น ป้อนเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมเทคโนโลยี โดยบริษัทจะสามารถเข้ามามีส่วนร่วมพัฒนาหลักสูตรอย่างใกล้ชิด ทั้งในเรื่องของการฝึกงานในทุกช่วงชั้นปี การสอนและการอบรมโดยบริษัท และการร่วมพัฒนาโครงงาน เพื่อให้นิสิตได้ฝึกประสบการณ์จากปัญหาจริงในภาคอุตสาหกรรม และได้รับ คำแนะนำจากภาคอุตสาหกรรมโดยตรง โดยบริษัททั้ง 4 เป็นผู้นำด้านธุรกิจด้านดิจิทัล ได้แก่  Demeter ICT เป็น Premier Partner ของ Google ปัจจุบันเป็นผู้ให้บริการและให้คำปรึกษาด้าน Business Transformation ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศบนระบบคลาวด์ ไม่ว่าจะเป็น Google Workspace, Zendesk, Braze, WeChat, InGenious Chatbot และอื่น ๆ ภายใต้วิสัยทัศน์ในการนำเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรทุกประเภทและทุกขนาด เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันให้กับภาคธุรกิจและองค์กร ปัจจุบันบริษัทได้ให้บริการลูกค้าองค์กรทั้งในประเทศไทยและทวีปเอเชียแปซิฟิก (APAC) รวมกันมากกว่า 3,500 ราย Primo เป็นผู้ผลิตซอฟต์แวร์และผู้ออกแบบ Loyalty Platform ให้แก่องค์กรขนาดใหญ่ ให้ความช่วยเหลือธุรกิจทำการตลาด Omnichannel Marketing ...

Continue reading

เผยผลลัพธ์การใช้งาน AppSheet จากองค์กรชั้นนำระดับโลก

จากตลาด Low-code สู่ No-code Platform AppSheet กลายมาเป็นเครื่องมือสร้างแอปพลิเคชันที่สามารถทลายกำแพง Coding ได้อย่างสมบูรณ์แบบ 100 %  ผลการวิเคราะห์จาก Forbes ได้กล่าวว่า จากนี้เป็นต้นไปแอปพลิเคชันต่าง ๆ จะถูกพัฒนาโดย No-code/ Low-code Platform มากกว่า 65% ความต้องการเครื่องมือที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพจะทวีคูณเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ทั้งนี้ก็เพื่อสนับสนุนการทำงานแบบไร้รอยต่อ การสื่อสารแบบ Real-time และการนำข้อมูลไปต่อยอดให้เกิดประโยชน์สูงสุดนั่นเอง ด้วยเหตุนี้ AppSheet จึงได้กลายมาเป็นผู้นำตลาดด้าน No-code/ Low-code Platform ที่กำลังได้รับความนิยมอยู่ในขณะนี้ โดยประเทศที่กำลังให้ความสนใจ AppSheet และมีการนำ AppSheet ไปใช้งานกับธุรกิจแล้ว ได้แก่ สหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส แคนาดา อินเดีย อินโดนีเซีย สิงคโปร์ และประเทศอื่น ๆ ซึ่ง ณ ตอนนี้ ในประเทศไทย AppSheet ก็กำลังเป็นที่นิยมไม่แพ้กัน ต้องการทำความรู้จัก AppSheet ศึกษาเพิ่มเติมได้เลย !   ผลลัพธ์การใช้งาน AppSheet จากองค์กรชั้นนำระดับโลก Globe TelecomAppSheet คือกุญแจแห่งความสำเร็จของ Globe Telecom เพราะ AppSheet นั้นสามารถขับเคลื่อนองค์กรสู่นวัตกรรมใหม่ ๆ และสามารถสร้างวัฒนกรรมการทำงานร่วมกันแบบดิจิทัลได้ ซึ่งตัวอย่างผลลัพธ์การใช้งาน AppSheet ได้แก่ พนักงานในองค์กรสามารถสร้างแอปพลิเคชันได้เองมากกว่า 200 แอป องค์กรสามารถลดระยะเวลาการประมวลผลจากการสร้างแอปแบบเดิมได้กว่า 79.8%  องค์กรสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้สูงถึง 6.7 ล้านดอลลลาร์ในปีแรก Lixilเพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายในการเติบโตอย่างมั่นคง องค์กรมีแนวคิดที่จะสนับสนุนให้พนักงานใช้เครื่องมือดิจิทัลในการทำงาน ซึ่งภายใน 1 ปี พนักงานสามารถสร้างแอปพลิเคชันได้ราว ๆ กว่า 850 แอป ซึ่งแอปที่ถูกสร้างจาก AppSheet นี้สามารถช่วยแก้ไขปัญหาต่าง ๆ และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได้อย่างดี...

Continue reading

AppSheet ช่วยให้ธุรกิจของคุณดีขึ้นได้อย่างไร ? ไม่ใช่องค์กรสาย IT ใช้ได้ไหม ?

ในฐานะนักธุรกิจคนหนึ่ง แน่นอนว่าการผลักดันธุรกิจให้ก้าวหน้านั้นเป็นสิ่งที่ไม่เคยหยุดนิ่งเลย ซึ่งสิ่งที่สำคัญที่สุดของการพัฒนาธุรกิจ คือกระบวนการทำงานภายในองค์กร หรือที่เราเรียกกันว่า “Workflow”  หากเราลองหาความเชื่อมโยงล่ะก็ ต้องบอกว่า หากองค์กรมีระบบการทำงานดีก็จะช่วยให้ผลประกอบการดีไปด้วย คุณจะเชื่อหรือไม่ ?  ซึ่งในปัจจุบันเรามีเครื่องมือที่ช่วยพัฒนาธุรกิจอย่างหลากหลาย เช่น AppSheet แพลตฟอร์มสร้างแอปพลิเคชันเพื่อปรับเปลี่ยนขั้นตอนการบริหารจัดการ หรือกระบวนการทำงานของธุรกิจให้เป็นรูปแบบอัตโนมัติ ที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าสามารถพัฒนาและต่อยอดธุรกิจได้จริง  ตัวอย่างเช่น บริษัท Globe Telecom ที่สามารถลดระยะเวลาการประมวลผลจากการสร้างแอปแบบเดิมได้กว่า 79.8% ประหยัดค่าใช้จ่ายกว่า 6.7 ล้านดอลลาร์ และอีกมากมาย สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ >> How AppSheet continues to grow as a low-code platform market leader AppSheet จะช่วยให้ธุรกิจของคุณดีขึ้นได้อย่างไร ? สรุปสั้น ๆ ได้ ดังนี้ เมื่อการทำงานของคุณเริ่มเป็นระบบอัตโนมัติมากขึ้น คุณจะสามารถลดระยะเวลาการทำงานที่ซ้ำซ้อนลงได้ พนักงานสามารถทำงานได้อย่างสะดวกสบาย ส่งโปรเจกต์ได้อย่างรวดเร็ว AppSheet สามารถลดความผิดพลาดจากมนุษย์ หรือ Human error ได้ องค์กรไม่จำเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายเพื่อซื้อโปรแกรมสำเร็จรูปหรือจ้างนักเขียนโปรแกรมอีกต่อไป  พนักงานในองค์กรสามารถสร้างแอปพลิเคชันได้เลยทันที ไม่ต้องรอเวลาประมวลผลนาน AppSheet เหมาะกับธุรกิจใดบ้าง ? จริงอยู่ที่ AppSheet นั้น คือการสร้างแอปพลิเคชัน ถึงแม้ว่าคำนี้จะดูไกลตัวไปบ้าง แต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่า AppSheet มีไว้สำหรับอุตสาหกรรมไอทีเพียงอย่างเดียว คุณสามารถนำ AppSheet มาประยุกต์ใช้ได้กับทุกอุตสาหกรรมและทุกแผนกงาน เช่น การจัดการ Inventory การรับออเดอร์ซื้อขาย การบันทึกข้อมูลฝ่ายจัดซื้อ การส่งเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ การอัปเดตสถานะกระบวนการต่าง ๆ หรือการสร้างแบบฟอร์มเก็บข้อมูล และอื่น ๆ ตัวอย่างสายงานที่ Demeter ICT ให้บริการ AppSheet Accounting Customer Engagement Education & Training Field Service Human...

Continue reading

ยกระดับความปลอดภัยจาก Spam บน Google Drive

ยกระดับความปลอดภัย จาก Spam บน Google Drive หากพูดถึงระบบการรักษาความปลอดภัยบนโลกออนไลน์ แน่นอนว่าหนึ่งในนั้นคือ Google ที่มีระบบ Safety บนโครงสร้างพื้นฐานของระบบคลาวด์ที่ขึ้นชื่อว่าเป็นหนึ่งในระบบปลอดภัยที่สุดในโลก โดยการตรวจหาภัยคุกคามบนอินเทอร์เน็ตแบบอัตโนมัติที่สร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้งานได้อย่างดีเยี่ยม จากอดีตถึงปัจจุบันผลิตภัณฑ์ของ Google ได้รับการพัฒนาด้านการป้องกันความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะ Google Workspace อย่างระบบความปลอดภัยบน Gmail ที่ทำหน้าที่ตรวจหาอีเมลฉบับขาเข้าโดยอัตโนมัติว่าอีเมลฉบับไหนมีแนวโน้มไม่พึงประสงค์หรือดูท่าทีว่าไม่ปลอดภัยต่อผู้รับอีเมลก็จะทำการดึงอีเมลฉบับนั้นไปไว้ในโฟลเดอร์ Spam ทันที อัปเดต! เพิ่มระบบความปลอดภัยสำหรับ Google Drive ล่าสุด Google Drive ก็มีอัปเดตการป้องกันความปลอดภัยบนไดรฟ์เช่นกัน โดยมีการเพิ่มโฟล์เดอร์ Spam เข้ามาไว้สำหรับให้เจ้าของไดร์ฟแยกไฟล์ที่ไม่ต้องการหรือคาดว่าไม่ปลอดภัย และเมื่อเจ้าของไดรฟ์ทำการย้ายไฟล์ไปยังโฟล์เดอร์ Spam แล้ว  ก็จะไม่สามารถรับการแจ้งเตือน คอมเมนต์ จากไฟล์นั้นได้ รวมถึงไฟล์นั้นจะไม่ปรากฎบนไดรฟ์อีกต่อไป ซึ่งฟีเจอร์นี้จะเปิดให้ใช้ได้ภายในเดือนมิถุนายน 2566 วิธีแยกไฟล์ไปยัง Spam บน Google Drive เข้าไปที่ Google Drive คลิกที่ Shared with Me  เลือกไฟล์ที่ต้องการ สามารถเลือกแบบหลายไฟล์พร้อมกันได้ โดยการทำเครื่องหมายถูกที่หน้าชื่อไฟล์นั้นๆ   คลิกขวาไฟล์ที่เลือกแล้วคลิก Report หรือเลือกลากไฟล์ที่ต้องการไปที่โฟลเดอร์ Spam ได้เช่นเดียวกัน เลือกเหตุผลที่ต้องการ report เพื่อรายงานไปยัง Google เพื่อตรวจสอบการละเมิดนโยบาย โดยมีหัวข้อดังนี้  Spam or fraud  สแปมหรือการฉ้อโกง Disturbing or inappropriate content การรบกวนหรือเนื้อหาไม่เหมาะสม Copyright violation การละเมิดลิขสิทธิ์ Child endangerment เป็นภัยต่อเด็ก Other ilegal activity อื่นๆที่ผิดกฎหมาย    6. ทำเครื่องหมาย ✓ หากต้องการบล็อคอีเมลเจ้าของไฟล์   7. คลิก Report เป็นอันเสร็จสิ้น Tips...

Continue reading