Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Demeter ICT จับมือกับ วิศวฯ จุฬาฯ สร้างคนดิจิทัล ผ่านหลักสูตร CEDT ป้อนเข้าอุตสาหกรรมเทคฯของประเทศ

เมื่อวันที่ 8 และ 9 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา ดร. วรัญญู สุจิวรพันธ์พงศ์ CEO และ Founder จากบริษัท Demeter ICT ได้ลงนามความร่วมมือกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็น 1 ใน 4 บริษัทชั้นนำ ได้แก่ บริษัท Demeter ICT จำกัด, บริษัท Primo จำกัด, บริษัท Inteltion จำกัด และ บริษัท The Monk Studios จำกัด เพื่อผลิตวิศวกรคอมพิวเตอร์ในหลักสูตรใหม่ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล (Computer Engineering & Digital Technology: CEDT) ที่สามารถผลิตบัณฑิตจำนวนมากถึง 300 คนต่อรุ่น ป้อนเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมเทคโนโลยี โดยบริษัทจะสามารถเข้ามามีส่วนร่วมพัฒนาหลักสูตรอย่างใกล้ชิด ทั้งในเรื่องของการฝึกงานในทุกช่วงชั้นปี การสอนและการอบรมโดยบริษัท และการร่วมพัฒนาโครงงาน เพื่อให้นิสิตได้ฝึกประสบการณ์จากปัญหาจริงในภาคอุตสาหกรรม และได้รับ
คำแนะนำจากภาคอุตสาหกรรมโดยตรง

โดยบริษัททั้ง 4 เป็นผู้นำด้านธุรกิจด้านดิจิทัล ได้แก่ 

Demeter ICT เป็น Premier Partner ของ Google ปัจจุบันเป็นผู้ให้บริการและให้คำปรึกษาด้าน Business Transformation ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศบนระบบคลาวด์ ไม่ว่าจะเป็น Google Workspace, Zendesk, Braze, WeChat, InGenious Chatbot และอื่น ๆ ภายใต้วิสัยทัศน์ในการนำเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรทุกประเภทและทุกขนาด เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันให้กับภาคธุรกิจและองค์กร ปัจจุบันบริษัทได้ให้บริการลูกค้าองค์กรทั้งในประเทศไทยและทวีปเอเชียแปซิฟิก (APAC) รวมกันมากกว่า 3,500 ราย

Primo เป็นผู้ผลิตซอฟต์แวร์และผู้ออกแบบ Loyalty Platform ให้แก่องค์กรขนาดใหญ่ ให้ความช่วยเหลือธุรกิจทำการตลาด Omnichannel Marketing  เช่น การตั้งค่าคะแนนสะสมแต้มของระบบสมาชิก, จัดระดับพริวิเลจตามยอดใช้จ่าย, จัดการจัดส่งบัตรสมนาคุณ คูปอง หรือโค้ดส่วนลดให้แก่ลูกค้า, ตลอดจนสร้างกิจกรรมและเกมมิฟิเคชัน ผสมผสานผ่านหลากหลายช่องทางทั้งโลกออนไลน์และออฟไลน์ของตนเอง 

Inteltion เป็นบริษัท Data & AI Consulting ที่ให้บริการ end-to-end Data Implementation ตั้งแต่ data engineer, data visualization และ data science ซึ่งทางบริษัทเปิดให้บริการมาเกือบ 20 ปีโดยเป็นพันธมิตรกับ software ต่าง ๆ มากมายเช่น AWS, Azure, Databricks, Informatica, Confluent

The Monk Studios เป็น สตูดิโอสัญชาติไทย ผู้ผลิตแอนิเมชัน วิชวลเอฟเฟค และเกม รองรับตลาดโลก ทำงานให้กับลูกค้าชั้นนำในวงการ เช่น Netflix, DreamWorks, Paramount และ Cartoon Network รวมถึงมีผลงานแอนิเมชันซึ่งเป็นทรัพย์สินทางปัญญาเป็นของตนเอง พร้อมรางวัลจากนานาชาติอีกหลากหลายรางวัลการันตีคุณภาพและมาตรฐานการสร้างสรรค์ผลงาน รวมทั้งเป็นผู้สร้าง “Sea of Love” แอนิเมชันซีรีส์สำหรับเด็ก ฝีมือคนไทยเรื่องแรกของ Netflix

สามารถติดตามรายละเอียดของหลักสูตร CEDT เพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์: https://www.cp.eng.chula.ac.th/cedt
facebook: https://www.facebook.com/cedtengchula/

ที่มาจาก Facebook Page: Computer Engineering & Digital Technology, Chulalongkorn University