ผู้ดูแลระบบไม่ควรพลาด! วิธีตรวจสอบพื้นที่เก็บข้อมูลด้วย Admin Console

จากที่ทาง Google ประกาศเปลี่ยนแปลงนโยบายพื้นที่จัดเก็บข้อมูล และเริ่มคิดพื้นที่การใช้งานตามจริงของ Google Photos, Docs, Sheets, Slides, Forms, Drawings และ Jamboard ซึ่งหากท่านใดเป็นผู้ดูแลระบบหรือ Admin ไม่ควรพลาด! วิธีตรวจสอบพื้นที่เก็บข้อมูลด้วย Admin Console

อ่านรายละเอียดประกาศเปลี่ยนนโยบายพื้นที่จัดเก็บข้อมูลเพิ่มเติม

อ่านรายละเอียดการบริการของ Google ที่มีการคิดพื้นที่เก็บข้อมูล และวิธีการตรวจสอบดูว่าบัญชีของท่านใช้พื้นที่จัดเก็บข้อมูลไปเท่าไหร่ได้ที่บทความนี้

กรณีที่พื้นที่เก็บข้อมูลของท่านเต็ม จะส่งผลกระทบดังนี้

  • ไม่สามารถอัปโหลดไฟล์เพิ่ม หรือสร้างไฟล์ใหม่ บน Google Drive ได้
  • ไม่สามารถสำรองรูปภาพและวิดีโอไปยัง Google Photos 
  • ส่งผลกระทบต่อการรับอีเมลใน Gmail ของท่าน

สำหรับผู้ดูแลระบบอีเมล Google Workspace (เดิมชื่อ G Suite) ของบริษัทหรือองค์กร สามารถตรวจสอบการใช้งานพื้นที่ของข้อมูลดังกล่าวที่มีการคิดพื้นที่ให้กับพนักงานหรือผู้ใช้งาน Google Workspace ทั้งหมด เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการใช้งานได้ ดังนี้ 

วิธีตรวจสอบการใช้งานพื้นที่เก็บข้อมูลของพนักงานในองค์กรด้วย Admin Console

  1. เข้าสู่ระบบ Admin Console ของผู้ดูแลระบบที่ admin.google.com
  2. จากหน้าแรกของ Admin Console ให้ไปที่ รายงาน > รายงานของผู้ใช้ > การใช้แอป
  3. บริการที่มีการคิดพื้นที่ จะแบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลัก ๆ คือ Gmail, Google Drive และ Google Photos

4. สามารถเพิ่มตัวกรอง > พื้นที่เก็บข้อมูลทั้งหมดที่ใช้ ใส่จำนวนโควต้าพื้นที่เก็บข้อมูล เช่น 30720 MB (30 GB) > วิธีนี้ใช้เพื่อดูพนักงานที่ใช้พื้นที่เกินโควต้า ซึ่งหากมีพนักงานที่ใช้พื้นที่เกินจะปรากฎ ดังรูปภาพด้านล่าง ผู้ดูแลระบบสามารถ Export ข้อมูลดังกล่าวโดยเลือกที่ไอคอนลูกศรชี้ลงมา  

นอกจากรายงานการใช้พื้นที่ทั้งหมด ผู้ดูแลระบบยังสามารถดูปริมาณการใช้เครื่องมือด้านเอกสารของพนักงานประเภทไฟล์ Docs, Sheets, Slides, Forms, Jamboard, Drawings ได้ภายในที่เดียวกันอีกด้วย

อ่านบทความที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เพื่อให้ท่านสามารถเตรียมตัวพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Google Workspace เพื่อการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัท ดีมีเตอร์ ไอซีที จำกัด
ตัวแทนจำหน่าย Google Workspace ในประเทศไทย อย่างเป็นทางการ