การแจ้งเตือนในรูปแบบ SMS ได้ถูกยกเลิกใน Google Calendar

การแจ้งเตือนในรูปแบบ SMS ได้ถูกยกเลิกใน Google Calendar

เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2562 ทาง Google ได้ลบฟังค์ชันแจ้งเตือนใน Google Calendar ในรูปแบบการแจ้งเตือนผ่าน SMS  อย่างไรก็ตาม Google Calendar ยังคงมีการแจ้งเตือนภายในแอพพลิเคชั่นผ่านทุกอุปกรณ์การใช้งาน และมีการแจ้งเตือนผ่านอีเมลเหมือนเดิม

หากก่อนหน้านั้นคุณได้ตั้งค่าการแจ้งเตือนกิจกรรมผ่านทาง SMS การแจ้งเตือนเหล่านี้จะถูกแทนที่ด้วย

  1. การแจ้งเตือนผ่านทาง web browser เมื่อคุณเปิด Google Calendar และผ่านทางแอพพลิเคชันเมื่อคุณใช้ระบบ Andriod และ iOS
  2. ถ้าคุณตั้งค่าการแจ้งเตือนแบบ SMS สำหรับ กิจกรรมใหม่ การเปลี่ยนแปลงกิจกรรม ยกเลิกกิจกรรม หรือมีคนกดเข้าร่วมกิจกรรม จะถูกแจ้งเตือนผ่าน Gmail แทน

G Suite เพื่อการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัท ดีมีเตอร์ ไอซีที จำกัด
พาร์ทเนอร์ Google ในประเทศไทย อย่างเป็นทางการ