การเช็คพื้นที่การใช้งานของ Google Drive

Google Drive หรือ Google Docs คือโปรแกรมการจัดการเอกสารออนไลน์ของทาง Google หลักการทำงานจะคล้ายกับโปรแกรมเอกสาร ผู้ใช้สามารถเข้าถึงเอกสารแบบออนไลน์ได้โดยผ่านการใช้บเว็บเบราว์เซอร์ต่างๆเช่น Inter Explorer, Chrome, Firefox และSafari ซึ่งจะทำให้การใช้งานของเอกสารมีความสะดวกมากขึ้น สามารถใช้งานหรือแก้ไขข้อมูลได้ทุกที่ทุกเวลาทำให้เอกสารต่างๆเหล่านั้นมีความเป็นปัจจุบันมากขึ้น และยังสามารถใช้งานร่วมกับผู้อื่นได้ ซึ่งมีพื้นที่เก็บข้อมูลสูงถึง 30GB  โดยที่ผู้ใช้สามารถเช็คพื้นที่การใช้งานของตนได้ดังนี้
 

วิธีการเช็คพื้นที่การใช้งานของ Google Drive มี 2 วิธี คือ
วิธีที่1

  1. ลงชื่อเข้าใช้ G Suite ให้เรียบร้อย
  2. เปิด Google Drive ขึ้นมาGoogle Drive
  3. ไปที่เมนู “รูปเฟือง” แล้วเลือกเมนู “ตั้งค่า (Setting)”Google Drive
  4. จากนั้นพื้นที่การใช้งานบน Google Drive จะแสดงอยู่ที่เมนูแถบล่างสุดGoogle Drive

วิธีที่2

  1. ลงชื่อเข้าใช้ G Suite ให้เรียบร้อย
  2. เปิด Google Drive ขึ้นมาGoogle Drive
  3. นำเม้าส์ไปชี้ที่ตัวหนังสือด้านล่างซ้ายมือ เพื่อดูพื้นที่การใช้งานของ Drive เมื่อนำเม้าส์ไปชี้แล้วจะมีกรอบข้อความแสดงพื้นที่การใช้งานบน Drive ขึ้นมาGoogle Drive

G Suite เพื่อการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัท ดีมีเตอร์ ไอซีที จำกัด
พาร์ทเนอร์ Google ในประเทศไทย อย่างเป็นทางการ