จัดการทรัพยากรสำหรับโครงการของบริษัทด้วย Google Sheets

รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับข้อกำหนดของโครงการต่างๆ แล้วแจกจ่ายทรัพยากรเฉพาะที่จำเป็น เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ลองให้ผู้จัดการหรือผู้ที่เป็น Admin ของบัญชี G Suite ใช้ Google Sheets เพื่อรวบรวมคำร้องขอใช้ทรัพยากรทั้งหมด อย่างเช่น งบประมาณ เครื่องมือ หรือรายละเอียดอื่นๆที่ต้องการใช้ แล้วแชร์ไฟล์ให้กับผู้จัดการโครงการใน Google Drive เมื่อผู้จัดการผู้ดูแลโครงการอัปเดต Sheets ตามความต้องการของโครงการ ผู้จัดการจะจับคู่ข้อมูลทรัพยากรที่เหมาะสมกับแต่ละโครงการ นอกจากนี้ผู้จัดการยังสามารถส่งการแจ้งเตือนของโครงการให้มีการอัปเดตเอกสารได้ และแจ้งเตือนเมื่อรายงานนั้นเสร็จสิ้น

BENEFITS
• ผู้จัดการโครงการสามารถเข้าถึงและอัปเดตคำร้องจากที่ใดก็ได้ รวบรวมความต้องการของโครงการไว้ในเอกสารเพียงฉบับเดียว
• ผู้จัดการสามารถส่งการแจ้งเตือนได้อย่างรวดเร็ว เพื่ออัปเดตทุกคนพร้อมๆกัน

บริษัท ดีมีเตอร์ ไอซีที จำกัด ผู้ให้บริการ G Suite ในประเทศไทยอย่างเป็นทางการ

(ตัวแทน Google ในประเทศไทยอย่างเป็นทางการ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมพร้อมราคา G Suite โปรโมชั่นพิเศษ โทร!  02-675-9371
 092-262-6390
 097-008-6314 (ฝ่ายขาย)

 support@dmit.co.th

Official LINE

เพิ่มเพื่อน