Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Smart Compose กับ Autocorrect สำหรับ G Suite for Education และ ผู้ใช้งาน G Suite ทั่วไป

ปัจจุบัน Google G Suite ได้พัฒนาฟีเจอร์ที่ช่วยในการพิมพ์งานเอกสารบน Google Docs ให้ถูกต้องและรวดเร็วมากขึ้นมากขึ้น ด้วย  Smart Compose และ Autocorrect ซึ่งก่อนหน้านี้ได้มีการพัฒนาไว้สำหรับ G Suite Basic G Suite G Suite Business และ G Suite Enterprise และกำลังพัฒนาสำหรับ G Suite for Education  G Suite Enterprise for Education และ ผู้ใช้งาน G Suite ทั่วไป ให้ใช้งานได้อย่างถ้วนหน้า

Smart Compose ใน Google Docs

ฟีเจอร์ Smart Compose จะช่วยให้คุณพิมพ์ประโยคได้รวดเร็วมากขึ้น โดยการช่วยแนะนำคำหรือวลีที่น่าจะเป็นของประโยคนั้นด้วย machine learning ที่เรียนรู้จากพฤติกรรมการพิมพ์หรือการใช้คำของมนุษย์ ฟีเจอร์นี้จะสามารถใช้งานได้บน Google Docs บนหน้าเว็ป ในรูปแบบการพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น

วิธีเปิด/ปิด Smart Compose

  1. เปิดเอกสารใน Google Docs
  2. ที่แถบเมนูด้านบน เลือก Tools > Preferences
  3. ทำเครื่องหมายถูกที่หน้า show Smart Compose suggestion เมื่อต้องการเปิดใช้งาน หรือนำเครื่องหมายออก หากต้องการปิดการใช้งาน
  4. คลิก OK เพื่อยืนยัน

วิธีกดตอบรับหรือปฏิเสธคำแนะนำจาก Smart Compose

  1. กดตอบรับคำที่แนะนำด้วยปุ่ม tab หรือคลิกขวาที่คำนั้นๆ 
  2. หากไม่ต้องการคำที่แนะนำ ให้พิมพ์ต่อไป

Autocorrect ใน Google Docs

ฟีเจอร์ Autocorrect เป็นตัวช่วยในการพิมพ์ให้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น เนื่องจากจะช่วยตรวจสอบการสะกดคำในขณะที่คุณพิมพ์แบบอัตโนมัติ ว่ามีคำใดสะกดผิด หรือขาดตกตัวอักษรใด โดยจะแสดงเป็นเส้นประสีเทาใต้คำผิดนั้นๆ เมื่อ Correct จัดการแก้ไขคำผิดให้คุณเรียบร้อยแล้ว เส้นประนั้นก็จะหายไป  ฟีเจอร์นี้จะสามารถใช้งานได้บน Google Docs บนหน้าเว็ป ในรูปแบบการพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษเช่นกัน

วิธีเปิด/ปิด Autocorrect

  1. เปิดเอกสารใน Google Docs
  2. ที่แถบเมนูด้านบน เลือก Tools > Preferences > General
  3. เลือกทำเครื่องหมายที่หน้า ตัวเลือกฟีเจอร์ Autocorrect ที่คุณต้องการเปิด เช่น Automatic capitalization, spelling corrections, หรือ link detection หรือนำเครื่องหมายออกเมื่อต้องการปิดการใช้งาน
  4. คลิก OK เพื่อยืนยัน

ที่มา – G Suite updates

G Suite เพื่อการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัท ดีมีเตอร์ ไอซีที จำกัด
พาร์ทเนอร์ Google ในประเทศไทย อย่างเป็นทางการ