Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
Canva and Google Workspace

Canva บริษัทผลิตแพลตฟอร์มเพื่อการออกแบบชื่อดัง สนับสนุนการทำงานร่วมกันของพนักงานด้วย Google Workspace

“Canva พื้นที่ที่ทำให้ทุกคนสามารถเข้าถึงการออกแบบได้อย่างง่าย“ Canva นำเสนอสภาพแวดล้อมการทำงานร่วมกันด้วย Google Workspace เพื่อสนับสนุนพนักงานที่อยู่ต่างประเทศที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว ทำให้พวกเขาเชื่อมต่อถึงกันและพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพมากที่สุด “Google Workspace เป็นเหมือนอากาศและน้ำสำหรับเรา เป็นส่วนหนึ่งของสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติในที่ทำงานของเรา” Jeff Lai ผู้เชี่ยวชาญด้านโครงสร้างพื้นฐานภายในของ Canva กล่าว ยืนยันจากผู้ใช้จริงมาอย่างยาวนาน Google Workspace ธุรกิจที่เต็มไปด้วยนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่สนับสนุนการทำงานร่วมกันในองค์กรอย่างสร้างสรรค์บนระบบคลาวด์ ซึ่งมีการรักษาความปลอดภัยอย่างดีเยี่ยมจึงทำให้ได้รับความไว้วางใจจากหลาย ๆ หน่วยงาน เช่น Canva ผู้ใช้งาน Google Workspace มาอย่างยาวนาน และ Jeff Lai ผู้เชี่ยวชาญด้านโครงสร้างพื้นฐานภายในของ Canva ได้กล่าวไว้ว่า “หากจะเป็นธุรกิจระดับโลก บริษัทต้องมั่นใจว่าองค์กรมีเทคโนโลยีที่สามารถเติบโตและขยายไปพร้อมกับตนเองได้” ดังนั้น Canva จึงตัดสินใจเลือก Google Workspace ที่จะมาตอบโจทย์การทำงานร่วมกันจากทั่วทุกมุมโลก Canva มีใบอนุญาตใช้งาน Google Workspace มากถึง 1,850 สิทธิ์ เพื่อรองรับพนักงานราว 1,200 คน ด้วยชุดแอปพลิเคชันที่ครอบคลุมความต้องการด้านการสื่อสาร การเชื่อมต่อ และประสิทธิภาพของผลงาน โดยมั่นใจว่าการใช้บริการ Google Workspace จะทำให้องค์กรมีพื้นที่จัดเก็บเพียงพอเพื่อให้ธุรกิจไม่ต้องเสียค่าบริการซื้อพื้นที่จัดเก็บเสริม ทีมนักออกแบบ นักพัฒนา นักการตลาด นักลงทุน และที่ปรึกษาของ Canva ใช้ Google Workspace สำหรับงานต่าง ๆ เช่น จัดกำหนดการประชุม ส่งอีเมลให้ฝ่ายภายในและภายนอก จัดเก็บไฟล์และติดตามกิจกรรมในสเปรดชีต ซึ่งการทำงานบน Google Workspace นั้นช่วยให้ Canva สามารถขยายฐานผู้ใช้งานได้มากขึ้นและช่วยให้ Canva ประสบความสำเร็จในการสร้างแพลตฟอร์มที่มีเทมเพลตและแบบอักษรนับพัน รวมถึงรูปภาพสต็อก ไอคอน และภาพประกอบนับล้าน  เข้าถึงได้จากทุกหนทุกแห่งราว 100 % เนื่องจากพนักงานของ Canva ที่อยู่ต่างประเทศนั้นมีการเติบโตอย่างรวดเร็ว โมเดลการทำงานแบบกระจายจึงเป็นโซลูชันที่เหมาะสมที่สุด Canva เลือกใช้เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกันที่พร้อมให้บริการตลอดแบบ 24/7...

Continue reading

Business Transformation กับบสย. โดย Google Workspace

Demeter ICT หนึ่งใน Google Workspace Partner รายใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ได้รับความไว้วางใจจากบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม หรือ บสย. ให้ทำการ Business Transformation โดยในครั้งนี้กระบวนการเริ่มต้นจากพนักงานของบสย. ที่เป็นผู้คิดและออกแบบกระบวนการทำงานใหม่ และใช้เครื่องมือที่เรียกว่า Google Workspace  มาเป็นหนึ่งในตัวช่วยของการสร้างกระบวนการทำงาน ซึ่งคอนเซปหลักของเครื่องมือนี้ก็คือ การทำงานร่วมกันได้ง่ายขึ้น ลดการทำงานที่ซ้ำซ้อน และยืดหยุ่น ในโครงการนี้ทาง Demeter ICT ได้จัด Training Workshop เพื่อทำการถ่ายทอดความรู้และเทคนิคในการใช้เครื่องมือ Google Workspace ให้กับพนักงานทุกคน เพื่อที่จะสามารถนำไปพัฒนาและประยุกต์กับกระบวนการทำงานให้ดีขึ้น  อีกทั้งได้จัด Business Transformation Workshop เพื่อให้พนักงานที่เข้าแข่งขันทั้งหมด 5 ทีม ได้ระดมความคิด พัฒนาและต่อยอดจากกระบวนการทำงานเดิมที่ทำอยู่ รวมถึงบอกเล่าปัญหาที่เจอจากการทำงาน และ Brainstorm วิธีที่จะนำ Google Workspace มาช่วยในการพัฒนาการทำงาน ในระหว่างโครงการนั้นทาง Demeter ICT ได้เข้าไปเป็นที่ปรึกษาให้กับแต่ละทีม เพื่อให้โครงการที่ทุกทีมคิดขึ้นมา เกิดเป็นต้นแบบของการ Transformation และได้วิธีการทำงานแบบใหม่ที่ประยุกต์มาจาก Google Workspace อย่างแท้จริง นอกจากนี้ทางบสย. เองมีการจัด Pitching เพื่อให้พนักงานได้นำเสนองานหลังจากที่ Workshop กันไป และนำร่องการปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานโดยใช้เครื่องมือ  Google Workspace ซึ่งก็ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้จริง โดยพนักงานของ บสย. เป็นผู้ออกแบบกระบวนการทำงานด้วยตนเอง และแก้ปัญหาได้อย่างตรงจุด รวมถึงสอดคล้องกับนโยบายของทางบสย. คือ การจัดการความรู้ (Knowledge Management) และการสร้างนวัตกรรมของกระบวนการ (Process Innovation) ด้วยนั่นเอง Demeter ICT ขอขอบพระคุณทางบสย. ที่ให้ความไว้วางใจในการทำ Business Transformation และจัดงาน KM & INNO Day ขึ้นมาเพื่อแสดงให้เห็นถึงการปรับเปลี่ยนการทำงานโดยใช้ Google Workspace ซึ่งเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่จะสามารถนำองค์กรไปสู่การพัฒนาให้เท่าทันยุคดิจิตอลได้...

Continue reading

VKJeans องค์กรที่ลดการทำงานให้พนักงาน และเพิ่มเวลาด้วย Google Workspace

Google Workspace เป็นแพลตฟอร์มที่สามารถช่วยให้เรา Collaborate ในการทำงานได้อย่างรวดเร็วขึ้น สนุกขึ้น พนักงานทุกคนได้รู้ว่า Data ที่ทำมามีประสิทธิภาพมากแค่ไหน และสามารถคิดต่อยอดได้อย่างไร คุณแพรว ดวงฤทัย ตติยวงศ์ไพบูลย์ ตำแหน่ง Managing Director คุณแพรว ดวงฤทัย ตติยวงศ์ไพบูลย์ เป็น Second Generation ของธุรกิจตัดเย็บเสื้อผ้า หรือที่ทุกคนรู้จักการในนามของ VKJeans ที่มาของธุกิจคือ เป็นธุรกิจที่ทางบ้านทำไว้แล้วมาพัฒนาต่อยอด มุ่งเน้นที่จะเป็นผู้ผลิตที่มีความคิดสร้างสรรค์ เป็นผู้ผลิตที่มีความยืดหยุ่น หลาย ๆ อย่างที่ทำไม่ว่าจะเป็นธุรกิจหรือการออกแบบก็จะนึกถึง End Users เป็นหลัก ก่อนจะรู้จัก Google Workspace ที่มาของการใช้ Google Workspace คุณแพรวได้ให้สัมภาษณ์ว่า เริ่มจากรู้จัก Google อยู่แล้วในการใช้ค้นหาข้อมูล ใช้แล้วรู้สึกติด ติดในที่นี้คุณแพรวได้ให้ความหมายว่า ใช้ง่าย ค้นหาอะไรก็ง่าย สมัยก่อนจะเดินทางก็ใช้ Google Map เรียกได้ว่า Google เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตไปแล้ว ในส่วนของการใช้อีเมลของค่ายอื่นก็รู้สึกว่าใช้ยาก พื้นที่จัดเก็บน้อย แต่ Gmail มีพื้นที่จัดเก็บเยอะ ไม่มีปัญหาเรื่องการเก็บไฟล์ ส่งไฟล์ เลยทำให้ทั้งบริษัทใช้ Gmail ในการทำงานแทนการใช้ของค่ายอื่น และเห็นว่าใน Gmail มีเครื่องมือที่มากกว่าการรับส่งอีเมล เลยมองว่าอาจจะเป็น Solution อย่างหนึ่งที่จะมาช่วย Collaboration ต่าง ๆ ในการทำงาน จุดประกายแรกเริ่มในการใช้ Google Workspace ด้วยการทำธุรกิจที่ทำมาหลาย 10 ปี ทำให้มีหลาย Generation ที่แตกต่างกัน และมีหลาย Devices ในการทำงานไม่ว่าจะเป็น Window หรือ Mac ซึ่งตรงนี้คุณแพรวมองว่าอะไรที่จะสามารถ Collaborate แพลตฟอร์มการทำงานนี้ให้เป็นตรงกลางได้ ซึ่งก็เป็น Google Workspace ที่สามารถตอบโจทย์ในส่วนนี้  Solution ที่ตอบโจทย์ของ...

Continue reading

บริษัท พนัส แอสเซมบลีย์ จำกัด ก้าวสู่ความเป็นสากลด้วย Google G Suite

บริษัท พนัส แอสเซมบลีย์ จำกัด – ก้าวสู่ความเป็นสากลด้วย Google G Suite ครั้งนี้ดีมีเตอร์ ไอซีที มีโอกาสได้พูดคุยกับ คุณภณ พรหมสุวรรณ – Intelligent Mobility Business Manager จาก บริษัท พนัส แอสเซมบลีย์ จำกัด ผู้ผลิตอุปกรณ์การขนส่ง ให้บริการด้านขนส่งและโลจิสติกส์ที่มีคุณภาพมาตรฐานสูง คุณภณกล่าวว่าปัจจุบันเทรนด์ของธุรกิจต้องก้าวเข้าสู่ระบบ Cloud base จึงเลือก Google G Suite เข้ามาเป็นตัวช่วย และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานภายในองค์กร ขอเกริ่นเกี่ยวกับพนัสก่อนสักเล็กน้อย ด้วยความสามารถและประสบการณ์กว่า 45 ปี จึงทำให้พนัสเติบโตขึ้นเป็นผู้ผลิตรถพ่วงและรถกึ่งพ่วงที่ใหญ่ติดอันดับในประเทศไทย นอกจากนี้ยังมีการขยายสายผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง รวมถึงรถที่ใช้ในราชการทหาร การย้ายเครื่องจักรและอุปกรณ์สำหรับอุตสาหกรรมการบิน และมีการขยายธุรกิจให้ครอบคลุมในอีกหลายพื้นที่ทั้งในและต่างประเทศ ปัจจุบัน พนัสมีพนักงานประจำสำนักงานมากกว่า 1,000 คน จุดเริ่มต้น แต่เดิม ระบบอีเมลที่พนัสใช้ คือตั้งเซิฟเวอร์อีเมลเองและมีแผนก IT คอยดูแลระบบ ในทุกๆ ปี เมื่อบริษัทมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น ปริมาณงานและการติดต่อกับต่างประเทศ หรือพาร์ทเนอร์ต่างๆ ก็มากขึ้นตามไปด้วย แต่การตั้งเซิฟเวอร์เองมักจะพบกับปัญหาไวรัส สแปม เซิฟเวอร์ล่ม รับ-ส่งอีเมลไม่ได้อยู่บ่อยครั้ง ทำให้สูญเสียโอกาสทางธุรกิจ และความสัมพันธ์กับลูกค้ามากมายมหาศาล นอกจากนี้คุณภณเล่าว่า เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้น กว่าทีม IT จะแก้ปัญหาได้ ก็ใช้เวลานาน นั่นจึงทำให้คุณภณตัดสินใจเปลี่ยนระบบอีเมลภายในองค์กร จุดเปลี่ยนแปลง จากปัญหาของระบบอีเมลเดิม บวกกับการที่พนัสต้องก้าวเข้าสู่ความเป็นสากลเต็มรูปแบบ คุณภณมองว่าเทรนด์ของธุรกิจสมัยนี้ต้องก้าวเข้าสู่ Cloud base จึงทำให้คุณภณมองหาโซลูชันใหม่อย่าง Google G Suite ที่จะตอบโจทย์การทำงานในองค์กรมากยิ่งขึ้น คุณภณกล่าวเสริมอีกว่า ในอดีต ปัญหาที่พนัสเจอ คือการใช้งานระบบที่สร้างขึ้นเอง ซึ่งไม่ได้มีความเชี่ยวชาญมากพอ จึงทำให้เกิดปัญหาในการติดต่อสื่อสารกับลูกค้า และสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ จนเมื่อพนัสเปลี่ยนมาใช้ G Suite คุณภณจึงมองว่าถ้าอะไรที่เราไม่เชี่ยวชาญ เราควรใช้บริการผู้เชี่ยวชาญดีกว่า เพื่อให้ธุรกิจสามารถไปข้างหน้าได้ การจะแก้ปัญหานั้นต้องมองที่รากฐานเป็นอันดับแรก ซึ่ง...

Continue reading

G Suite ความคุ้มค่าที่ PTG เลือกใช้มากว่า 5 ปี

G Suite ความคุ้มค่าที่ PTG เลือกใช้มากว่า 5 ปี PTG ผู้นำด้านการบริการครบวงจร ดำเนินธุรกิจครอบคลุมทั้งธุรกิจน้ำมัน ธุรกิจ LPG ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ธุรกิจร้านสะดวกซื้อ ธุรกิจศูนย์ซ่อมบำรุง และธุรกิจพลังงานทดแทน ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจ วิสัยทัศน์ที่ชัดเจน และกลยุทธ์ที่แตกต่าง ทำให้ PTG เติบโตได้อย่างรวดเร็ว ด้วยอัตราการเติบโตของปริมาณการขายที่มากกว่าอุตสาหกรรมที่ CAGR 20% ต่อปี และมียอดขายผ่านสถานีบริการมากกว่า 94% ของยอดขายทั้งหมด PTG เชื่อในเรื่องการสร้างพลังของเครือข่าย ทำให้วันนี้ไม่เพียงแต่เครือข่ายในธุรกิจสถานีบริการน้ำมันเท่านั้น แต่รวมถึงการสร้างเครือข่ายที่แข็งแกร่งทั้งในธุรกิจน้ำมัน (oil) และธุรกิจที่ไม่ใช่น้ำมัน (non-oil) ในอนาคต และครั้งนี้ ทางดีมีเตอร์ ไอซีที มีโอกาสได้เข้าไปพูดคุยกับคุณชัยวัฒน์ เลิศวนารินทร์ ตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่เกี่ยวกับเครื่องมือที่ PTG ใช้ในการทำงานร่วมกันต่อเนื่องเป็นระยะเวลากว่า 5 ปี The challenge คุณชัยวัฒน์เล่าว่า เมื่อก่อน PTG ใช้ Freeware ขณะนั้นพนักงานมีประมาณ 200-300 คน โดยสื่อสารผ่านทางอีเมลเป็นหลัก ซึ่งปัญหาจากการใช้งาน Freeware ก็คือ ไม่ค่อยเสถียร บางครั้งเกิดเซิฟเวอร์ล่ม ทำให้การสื่อสารจากสำนักงานใหญ่ไปยังผู้จัดการสถานี และพนักงานตามสถานีต่างๆ เป็นไปย่างยากลำบาก นอกจากนั้น Freeware ไม่มีระบบการนัดหมายการประชุม ระบบ Calendar จึงทำให้การนัดหมายมีความยากลำบาก Solutions จากปัญหาเซิฟเวอร์ล่ม ทำให้ PTG มองหาโซลูชันใหม่ ซึ่งมีผู้ให้บริการมากมายหลายแบรนด์ และพยายามค้นหาแบรนด์ที่เหมาะสมที่สุด หลังจากนั้นจึงได้ทำความรู้จักกับ Google G Suite ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแชร์ไฟล์ Drive, Calendar หรือ ไฟล์เอกสารออนไลน์ต่างๆ รวมถึงฟีเจอร์อื่นๆ ล้วนมีความสำคัญต่อพนักงานที่ต้องใช้ติดต่อสื่อสาร ซึ่งตอบโจทย์อย่างมาก ไม่จำเป็นต้องมีเซิฟเวอร์ เราสามารถนำข้อมูลไปฝากไว้บน Cloud ได้เลย นั่นหมายความว่า สถานีต่างๆ ตามต่างจังหวัด เพียงแค่มีอินเตอร์เน็ตก็เพียงพอแล้วในการนัดหมายหรือทำการประชุม นอกจากนี้ทาง...

Continue reading

มาดูเหตุผลที่ KUDOS วางใจใช้ G Suite มานานกว่า 6 ปี

วันนี้เรามีโอกาสได้พูดคุยกับคุณไพบูลย์ เลิศวงศ์กรกิจ – Senior Vice President จากบริษัท ซี.ไอ.ที. จำกัด หรือที่เรารู้จักภายใต้แบรนด์ KUDOS ผู้จัดจำหน่ายอุปกรณ์ในห้องน้ำคุณภาพสูง ซึ่งคุณไพบูลย์ได้เล่าถึงระบบอีเมลที่ใช้ภายในองค์กร ปัญหาที่พบเจอ และจุดเปลี่ยนก่อนที่องค์กรจะหันมาใช้ G Suite ต่อเนื่องมาอย่างยาวนานเป็นระยะเวลากว่า 6 ปี จุดเริ่มต้น แต่เดิมบริษัท ซี.ไอ.ที. ใช้ระบบอีเมลโฮสติ้ง มีเซิฟเวอร์และจ้างทีม IT สำหรับดูแลส่วนนี้โดยเฉพาะ คุณไพบูลย์เล่าว่าส่วนใหญ่งานของพนักงานจะเกี่ยวข้องกับเรื่องการสื่อสารเป็นหลัก ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ไม่ว่าจะเป็นทางโทรศัพท์หรืออีเมล อีกทั้งปริมาณการส่งอีเมลก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทุกปีตามความเติบโตขององค์กร ซึ่งระบบอีเมลโฮสติ้งนั้นส่งผลกระทบต่อการทำงานอย่างมาก โดยปัญหาหลักมักเกิดจากเซิฟเวอร์ล่ม จึงทำให้ลูกค้าไม่ได้รับอีเมล หรือพนักงานก็ไม่ได้รับอีเมลจากลูกค้า และนั่นก็โยงไปถึงเรื่องของความสูญเสีย ทั้งรายได้ขององค์กร และความสัมพันธ์ระหว่างคู่ค้าอีกด้วย จุดเปลี่ยน สืบเนื่องมาจากระบบอีเมลที่ไม่มีความเสถียร สวนทางกับปริมาณงานที่พนักงานต้องรับผิดชอบ จึงทำให้ทางบริษัท ซี.ไอ.ที. มองหาโซลูชันใหม่เพื่อแก้ปัญหาเรื่องเซิฟเวอร์ล่มของอีเมลโฮสติ้ง และได้เลือก G Suite เป็นโซลูชันใหม่ที่จะมาตอบโจทย์การทำงานขององค์กร คุณไพบูลย์กล่าวว่าสาเหตุที่เลือก G Suite เพราะความน่าเชื่อถือ เป็นโปรดักต์ขององค์กรระดับโลกอย่าง Google ซึ่งพนักงานก็มีความคุ้นชินกับการใช้แอปต่างๆ จาก Google อยู่แล้ว อย่าง Gmail ที่ทุกคนคุ้นเคยกันดี และยังลดภาระให้กับฝ่าย IT ด้วย เครื่องมือหลักๆ ที่องค์กรใช้ในการทำงานก็จะมี Gmail ที่สามารถใช้โดเมนเนมเป็นชื่อบริษัท (เช่น you@yourcompany.com) นอกจากนี้มีการนัดหมาย หรือนัดประชุมด้วย Calendar และเครื่องมือในการทำงานร่วมกันอย่าง Google Docs, Sheets, และ Slides เป็นต้น เครื่องมือต่างๆ เหล่านี้ใช้งานผ่าน Cloud Platform เพียงแค่มีอินเตอร์เน็ต ไม่ว่าพนักงานจะอยู่ที่ไหน อยู่นอกสถานที่หรือในออฟฟิศก็สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุณไพบูลย์กลาวเสริมว่า Google G Suite นอกจากจะแก้ปัญหาเรื่องเซิฟเวอร์ล่มของระบบอีเมลเดิม ยังสร้างความคล่องตัวให้กับพนักงานได้อย่างดีเลยทีเดียว นั่นจึงทำให้องค์กรวางใจและใช้ต่อเนื่องมากว่า 6 ปี บริษัท ดีมีเตอร์...

Continue reading

เหตุผลที่บริษัท SIXSHEET เลือกใช้ G Suite กับดีมีเตอร์ ไอซีที

– SIXSHEET GROUP COMPANY LIMITED – วันนี้ Demeter ICT จะพาทุกท่านไปรู้จักกับ บริษัท ซิกชีท กรุ๊ป จำกัด ที่จะมาบอกเล่าประสบการ์ณการใช้งาน G Suite หรือ Google Business Email ในปัจจุบันธุรกิจประเภทต่างๆเริ่มมีการแข่งขันกันทางการตลาดสูงขึ้น ทำให้เกิดการจัดงานอีเว้นท์หรือออกบูธเพื่อโปรโมทซื้อค้าและดึงดูดลูกค้ารายใหม่ ซึ่งบริษัท SIXSHEET เป็นบริษัทขนาด SME ได้เปิดให้บริการมาประมาณ 3 ปี โดยให้บริการจัด Photo booth หรือ Video Booth และปริ้นภาพแบบอัตโนมัติสำหรับงานอีเวนท์เปิดตัวสินค้า งานแต่งงาน ซึ่งได้รับความไว้วางใจจากบริษัทต่างๆในการเข้าใช้บริการ เช่น AIA,  SEPHORA , SINGHA , Shopee , LAZADA , KOUEN , Ovaltine , CALVIN KLEIN , EUCERIN , PHILIPS , SCB ซึ่งบริษัทดีมีเตอร์ ไอซีที จำกัด ได้มีโอกาสสัมภาษณ์ CEO ของบริษัท SIXSHEET อย่างคุณวิธวินท์ ลีลาวนาชัย (แชมป์) และ คุณพงศ์นาท ช่อวิเชียร (นาท) ถึงการใช้งาน G Suite โดยเริ่มแรกคุณแชมป์และคุณนาทได้มองหาเครื่องมือที่จะมาช่วยให้การทำงานเป็นระบบมากยิ่งขึ้น และช่วยให้ทุกคนสามารถทำงานบน platform เดียวกัน จึงเริ่มศึกษาว่าบริษัท Start up ส่วนใหญ่เขาใช้แอพพลิเคชันอะไรเพื่อตอบโจทย์ในการทำงาน ซึ่งก่อนหน้านั้นทางบริษัท SIXSHEET ได้ลองใช้แอพพลิเคชันมาหลายอย่างก่อนที่จะมาลงตัวกับ แอพพลิเคชัน G Suite โดยคุณแชมป์ได้มองเห็นถึงปัญหาการใช้งานอีเมล การจัดเก็บไฟล์งานต่างๆ และการสำรองข้อมูล ประเด็นแรกคือ การใช้อีเมลในนามบุคคลหรืออีเมลส่วนตัวติดต่องานกับลูกค้าทำให้ความน่าเชื่อถือของบริษัทลดลง อย่างที่สองคือพื้นจัดเก็บอีเมลไม่เพียงพอ และอย่างสุดท้ายคือปัญหาในการแนบไฟล์ในอีเมล เพราะด้วยบริษัทออแกไนซ์อาจจะต้องมีการแนบไฟล์อย่าง Adobe หรือไฟล์ขนาดใหญ่ๆ ทำให้ต้องส่งงานผ่านช่องทางอื่น จากปัญญาหาการใช้งานอีเมลนี้ บริษัทดีมีเตอร์ ไอซีที ได้เข้ามาร่วมช่วยแก้ไขผ่านการให้บริการ G Suite ซึ่งแก้ไขปัญหาแรกด้วยการจดโดเมนเนมเป็นชื่อบริษัท ทำให้พนักงานในบริษัท SIXSHEET ทุกคนมีอีเมลในนามบริษัท นอกจากนั้นบริษัท SIXSHEET ได้เลือกใช้ G Suite แพคเกจ Basic ทำให้ทุกคนได้พื้นที่จัดเก็บอีเมลคนละ 30 GB และสามารถแก้ปัญหาการแนบไฟล์ขนาดใหญ่ได้ ด้วยการส่งไฟล์แบบแนบลิงก์ Google...

Continue reading

ศุภาลัย วางใจเลือกใช้ Google G Suite ในองค์กร

ผู้บริหาร บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) หนึ่งในบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เล็งเห็นความคุ้มค่าในการลงทุนระยะยาว เลือก Google G Suite หรือที่มักจะเรียกชื่อไม่เป็นทางการว่า Google Business Email เป็นเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และลดค่าใช้จ่ายองค์กร โดยเริ่มใช้งานมาตั้งแต่ปี 2559 คุณสิทธา ไชยเขตต์ – Assistant Vice President รับผิดขอบสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ของ บมจ. ศุภาลัย กล่าวว่า บริษัทฯ เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีธุรกิจหลักด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งศุภาลัยเป็นผู้ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่ในประเทศไทย บริษัทฯ มีวิสัยทัศน์ในการเป็นผู้นำในด้านการสร้างนวัตกรรมและมูลค่าเพิ่ม ซึ่งจะเห็นได้ว่าโครงการของศุภาลัยทุกโครงการจะส่งมอบบ้านและคอนโดที่มีคุณภาพให้กับลูกค้าด้วยวิธีดำเนินงานที่มีการบริหารจัดการต้นทุนให้มีประสิทธิภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับลูกค้าสูงที่สุด และยังคงสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้น จากวิสัยทัศน์ดังกล่าว สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศได้กำหนดให้การพัฒนาระบบสารสนเทศขององค์กร จะต้องมีความสอดคล้องและสนับสนุนวิสัยทัศน์ของบริษัท “G Suite ตอบโจทย์วิสัยทัศน์องค์กร ในด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้กับบุคลากร และลดค่าใช้จ่ายในการลงทุน ซึ่งการใช้ G Suite ภายในองค์กรนับได้ว่าเป็นการใช้เครื่องมือการทำงานที่มีนวัตกรรมระดับโลก พนักงานของเรามากกว่า 1,000 คน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นบุคลากรที่มีความสามารถเฉพาะทาง สามารถทำงานร่วมกันบน G Suite ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทำให้ข้อมูลการทำงานเป็นไปในรูปแบบบูรณาการ” คุณสิทธา กล่าว เหตุผลที่ศุภาลัยเลือกใช้ G Suite เนื่องจากโซลูชั่นส์เป็นของ Google ที่เป็นบริษัทระดับโลก มีความน่าเชื่อถือด้านการปฏิบัติงาน การให้บริการ และมีศูนย์ข้อมูล (Data Center) ที่ดีที่สุดในโลก ซึ่งเล็งเห็นแล้วว่าหากศุภลาลัยลงทุนเองเพื่อให้ได้มาตรฐานระดับนี้ แทบจะเป็นไปไม่ได้ เนื่องจากต้องใช้เงินลงทุนที่สูงมาก คุณสิทธา กล่าวเสริมอีกว่า “ภายหลังจากการนำ G Suite มาใช้งานได้สักระยะ จะเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงในการทำงานของพนักงานในองค์กรได้อย่างชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทำงานร่วมกันบนระบบเดียวกัน ความพึงพอใจของผู้ใช้งาน ทีมงานไอทีลดภาระในด้านการทำงานเนื่องจาก G Suite มีความสามารถป้องกันการโจมตีจากภายนอก เช่น Spam และ Virus email ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังสามารถลดภาระงานของบุคคลากรที่รับผิดชอบในการดูแลระบบอีเมลเดิม” เมื่อถามถึงปัจจัยสู่ความสำเร็จในการนำ G Suite มาใช้งานให้คุ้มค่า...

Continue reading

ประสบการณ์จริงจากผู้ใช้บริการ G Suite ที่คนทำธุรกิจทุกคนควรอ่าน

วันนี้ เรามีคำบอกเล่าประสบการณ์จริงจากลูกค้าของเรา ที่ใช้บริการ G Suite กันอีกเช่นเคย พร้อมเหตุผลว่าทำหน่วยธุรกิจต่างๆ จึงควรใช้ G Suite ก่อนอื่นมาทำความรู้จักกับ กลุ่มบริษัทหน่ำเซียน กันก่อนเลย กลุ่มบริษัทหน่ำเซียน จนกระทั่งถึงปัจจุบัน ได้ดำเนินการมากว่า 90 ปีแล้ว และยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องจนกลายมาเป็นผู้นำทางด้านตัวแทนจำหน่ายสารเคมีในอุตสาหกรรมเครื่องสำอางในประเทศไทย ที่มีความก้าวหน้าทางธุรกิจอย่างเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่เราใช้ในชีวิตประจำวันกันอยู่นี้ ใครจะเชื่อว่าบริษัทหน่ำเซียนเป็นส่วนหนึ่งของผู้ที่อยู่เบื้องหลังทั้งหมด เพราะบริษัทหน่ำเซียนให้บริการลูกค้าจากหลากหลายธุรกิจ เช่น เครื่องสำอาง อาหารเสริม น้ำหอม สารแต่งกลิ่นและรส อาหารเพื่อสุขภาพ สารเติมแต่งในอาหาร ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด บรรจุภัณฑ์และเครื่องมือต่าง ๆ โชคดีมากที่เราได้สัมภาษณ์ คุณรวิพล กฤษฎาพงศ์ ประธานกรรมการกลุ่มบริษัทหน่ำเซียน ผู้ที่มีประสบการณ์ตรงจากการใช้ G Suite Q: จุดเริ่มต้น ก่อนใช้ระบบอีเมล G Suite เราใช้เป็นระบบ Email Hosting แต่เรามีปัญหากับระบบอีเมลเดิมหลักๆอยู่ 2 อย่าง อย่างแรกคือการตกหล่นของอีเมลส่งมาไม่ถึงเรา จะรู้อีกทีก็โดยการที่คู่ค้าโทรมาสอบถาม ปัญหานี้ถือเป็นการเสียโอกาสและอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายมาก อย่างที่สองคือการติดไวรัสจากทางอีเมลซึ่งบางครั้งต้องมีการหยุดการทำงาน Q: ทำไมจึงเลือก G Suite ระบบที่เราเลือกจะต้องถูกใช้งานต่อเนื่องจนกว่าจะมีเทคโนโลยีที่ดีกว่า เราไม่ต้องการจะเสียเวลาและทรัพยากรในการเปลี่ยนระบบบ่อยๆ ฉะนั้นความมั่นใจถือเป็นปัจจัยหลัก เรามีความมั่นใจใน Google เรามีความมั่นใจในพาร์ทเนอร์ผู้ให้บริการ และเรามีความมั่นใจในความเสถียรของระบบ อีเมล G Suite นอกจากนี้ function อื่นของ G Suite ก็ยังตรงกับความต้องการใช้ของเรา โดยที่เราสามารถใช้ได้เลย ไม่จำเป็นต้องเสียเวลาพํฒนาระบบโดยไอทีของบริษัท   Q: ความเปลี่ยนแปลงหลังใช้ G Suite อย่างแรกคือ ปัญหาที่เคยมีในระบบอีเมลเดิมถูกแก้ไข ไม่มีการตกหล่นของอีเมล ไม่มีปัญหาไวรัสจากอีเมลที่ทำให้ระบบล่ม  เราทำงานได้อย่างสบายใจ ฝ่ายที่ต้องมีการติดต่อกับต่างประเทศไม่ต้องกังวลว่าอีเมลจะตกหล่น ฝ่ายไอทีเองก็ไม่ต้องคอยเสียเวลากับการแก้ไขระบบอีเมลอย่างที่ต้องเคยทำกัน นอกเหนือจากการแก้ปัญหาอีเมลเดิม เรายังพบว่าประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานแต่คนดีขึ้น การประสานงานระหว่างแผนกราบรื่นขึ้นจากการใช้ feature ของ G Suite เช่น Calendar, Document Sharing, Google Form  พนักงานบางคนเคยต้องรับอีเมลวันละกว่าร้อยฉบับก็เหลือเพียงไม่กี่สิบฉบับที่จำเป็น การเข้าถึงข้อมูลได้เองก็ประหยัดเวลาในการที่ต้องคอยสอบถามกันหลายๆรอบ ผลที่ให้กับบริษัทคือพนักงานทำงานได้เยอะขึ้นในเวลาที่น้อยลง และที่สำคัญคือแต่ละคนไม่จำเป็นต้องอยู่หน้าจอในออฟฟิศในการทำงาน สามารถทำงานได้จากโทรศัพท์มือถือ หรือแท็บเล็ตนอกสถานที่ Q: ทำไมจึงเลือก Demeter ICT เป็นผู้ให้บริการ ถ้าไม่ใช่ Demeter...

Continue reading