ระบบฐานความรู้อัจฉริยะที่ช่วยยกระดับการบริการตนเอง (self-service) ให้แก่ลูกค้า พร้อมทั้งยังช่วยเพิ่มศักยภาพให้แก่เจ้าหน้าที่ของคุณ

เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยคลังความรู้

Zendesk Guide คือ ฐานความรู้อัจฉริยะที่ช่วยให้คุณสามารถเข้าถึงคลังความรู้และนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้งานได้จริง คุณสามารถสร้างศูนย์ช่วยเหลือ (help center) ชุมชนออนไลน์ และช่องทางการเข้าถึงข้อมูลของลูกค้าที่สามารถกำหนดเองได้อย่างรวดเร็ว เพื่อยกระดับการบริการตนเอง (self-service) ของลูกค้า รวมทั้งช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ Zendesk Guide ยังสามารถรวมการทำงานเข้ากับ Zendesk Support ได้อย่างสมบูรณ์

ขยายฐานความรู้

รวบรวมและขยายฐานความรู้ใหม่ ๆ ของเจ้าหน้าที่และองค์กรอยู่เสมอ เพื่อประสิทธิภาพในการตอบสนองต่อคำขอรับการสนับสนุนของลูกค้าที่ดียิ่งขึ้น

มอบสิ่งที่ดีแก่ลูกค้า

ให้คำตอบและข้อมูลที่ตรงประเด็นมากที่สุดแก่ลูกค้าโดยอัติโนมัติ เพื่อมอบประสบการณ์การบริการตนเองที่รวดเร็วยิ่งขึ้น

ดียิ่งขึ้นด้วยบอทอัจฉริยะ

Answer Bot ปัญญาประดิษฐ์ สามารถแก้ปัญหาและลดจำนวน Ticket ที่ไม่ซับซ้อนแต่มีจำนวนมากด้วยการส่งบทความความที่เกี่ยวข้องให้กับลูกค้าในระหว่างที่รอเจ้าหน้าที่

พัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่อง

วัดผลจากคะแนนความนิยม และประสิทธิภาพของเนื้อหา/บทความ เพื่อใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาบทความให้ดียิ่งขึ้น

Support + Guide

คู่ระบบเสริมประสิทธิภาพ

เมื่อรวมการทำงานของ Zendesk Support กับ Zendesk Guide เข้าด้วยกันจะช่วยสร้างฐานความรู้ที่ชาญฉลาดมากยิ่งขึ้น โดยเมื่อลูกค้าใช้การบริการด้วยตนเอง Guide จะติดตามกิจกรรมนั้นและส่งไปยัง Support ในรูปแบบของข้อมูลเชิงลึกใน Pathfinder ซึ่งช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถวิเคราะห์กิจกรรมของลูกค้าและแก้ไข ticket ได้เร็วขึ้น จากนั้นข้อมูลจะถูกดึงกลับเข้าสู่ Guide เพื่อใช้พัฒนาและปรับปรุงข้อมูลให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ทำสิ่งที่มีอยู่แล้วให้เกิดประโยชน์สูงสุด

Zendesk Guide ช่วยทำให้การบริหารจัดการฐานความรู้เป็นเรื่องง่าย และด้วย “Knowledge Capture” จะช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถเปลี่ยนทุกการปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าให้กลายเป็นเนื้อหา/บทความใหม่ ๆ ติดธงเนื้อหาที่ต้องปรับปรุง รวมถึงการค้นหาบทความที่ต้องการแชร์ลงใน Ticket ได้ นอกจากนี้ผู้จัดการเนื้อหายังสามารถมอบหมายให้ทีมงานทั้งหมดสามารถมีส่วนร่วมในการสร้างและจัดการเนื้อหาต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่ม ตรวจสอบเนื้อหาใหม่ และการปรับปรุงบทความเดิม ซึ่งจะช่วยให้แน่ใจได้ว่าลูกค้าและผู้ใช้งานจะได้รับเนื้อหาที่ถูกต้องและครบถ้วนที่สุด

รู้จักกับการบริการของตนเอง

Zendesk Guide ช่วยให้คุณสามารถสร้างเนื้อหาเพื่อแบ่งปันข้อมูลผ่านทุกช่องทางได้ในครั้งเดียว โดยไม่ต้องกังวลเรื่องอุปกรณ์ที่ใช้เพื่อเข้าถึงข้อมูล และบทความต่าง ๆ จะถูกปรับแต่งให้เหมาะสมที่สุดเพื่อให้ง่ายต่อการค้นหาทางอินเตอร์เน็ตหรือศูนย์ให้ความช่วยเหลือของคุณ และด้วย Zendesk Embeddables จะช่วยให้การจับคู่และการแนะนำบทความตรงกับกิจกรรมการค้นหาของลูกค้าได้มากที่สุด

บอทตอบคำถามอัติโนมัติ

ระบบ Answer Bot ของ Guide สามารถช่วยลดปริมาณงานให้เจ้าหน้าที่สามารถมุ่งเน้นไปที่การให้ความสำคัญกับปัญหาของลูกค้าด้านอื่น ๆ แทน โดย Answer Bot จะช่วยแก้ปัญหาและลดจำนวน Ticket ที่ไม่ซับซ้อนแต่มีจำนวนมากด้วยการส่งบทความความที่เกี่ยวข้องให้กับลูกค้าในระหว่างที่ลูกค้ารอเจ้าหน้าที่ และตัว Answer Bot เองจะฉลาดขึ้นเรื่อย ๆ โดยมันสามารถเรียนรู้จากปฏิสัมพันธ์ของลูกค้าแต่ละรายและฝึกให้ตนเองสามารถส่งเนื้อหา/บทความที่ตรงประเด็นมากยิ่งขึ้นจากการแก้ปัญหา Ticket ในแต่ละครั้ง

ผลิตภัณฑ์ของ Zendesk

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร

บริษัท ดีมีเตอร์ ไอซีที จำกัด ผู้ให้บริการ Zendesk ในประเทศไทยอย่างเป็นทางการ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร

บริษัท ดีมีเตอร์ ไอซีที จำกัด ผู้ให้บริการ Zendesk ในประเทศไทยอย่างเป็นทางการ