Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Omni Channel คำตอบของธุรกิจค้าปลีกยุคใหม่

ปัจจุบันคำว่า Omni-Channel เริ่มเข้ามามีบทบาทมากขึ้น ทำให้หลายๆคนเกิดคำถามขึ้นมาว่า Omni-Channel คืออะไร? ทำไมต้องนำมาใช้ในการทำธุรกิจยุคปัจจุบัน และในบทความนี้ ทาง Demeter ICT จึงถือโอกาสบอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาของวิวัฒนาการของธุรกิจค้าปลีกตั้งแต่แรกเริ่มจนถึงปัจจุบัน เพื่อให้ง่ายต่อความเข้าใจ และเพื่อการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจของท่านผ่าน Omni-Channel กันให้มากขึ้น

แรกเริ่มเดิมที หากเราลองมองย้อนกลับไปเมื่อหลายสิบปีก่อนที่เทคโนโลยียังไม่พัฒนามากนัก ธุรกิจค้าปลีกส่วนใหญ่ยังคงมีช่องทางการขายผ่านทางหน้าร้านค้าเพียงแค่ ช่องทางเดียว (Single-Channel) ลูกค้าจึงต้องไปซื้อของที่หน้าร้านเพียงอย่างเดียว ยกตัวอย่างในปัจจุบันที่เรายังเห็นกันอยู่ เช่น ร้านโชห่วย เป็นต้น

หลังจากนั้นเทคโนยีเริ่มพัฒนามากยิ่งขึ้น Internet เริ่มเข้ามามีบทบาท เกิด social media, website, email ผู้คนเริ่มใช้กันอย่างแพร่หลาย จึงทำให้เกิด ช่องทางที่หลากหลาย (Multi-Channel) ในการเข้าถึงลูกค้า เช่น คอลเซ็นเตอร์, แค็ตตาล็อก, เว็บไซต์, โทรศัพท์มือถือ หรือโซเชียลมีเดีย ฯลฯ ซึ่งช่องทางดังกล่าวยังคงแยกออกจากกันอยู่ ไม่มีการแชร์ข้อมูล หรือทำงานร่วมกันในแต่ละช่องทาง ทำให้ลูกค้าเกิดความสับสนในข้อมูล เช่น ร้านค้า A มีหน้าร้านหลายสาขา และมีการขายผ่าน E-Commerce แต่ลูกค้าเลือกซื้อได้แค่ช่องทางเดียว ไม่สามารถสั่งซื้อผ่าน E-Commerce และไปรับหน้าร้านได้ เป็นต้น

ด้วยปัญหาดังกล่าวทำให้ต่อมามีการพัฒนาจาก Multi-Channel มาเป็นการสื่อสารข้ามช่องทาง (Cross-Channel) ที่แตกต่างเข้าด้วยกัน ลูกค้าสามารถเลือกสินค้าผ่านช่องทางไหนก็ได้ข้ามช่องทางกัน เพื่อส่งเสริมให้เกิดการขายสินค้าได้มากขึ้น แต่เบื้องหลังการทำงาน การบริหารงานและข้อมูลต่างๆ ของแต่ละช่องทางยังคงแยกจากกันและไม่ได้เชื่อมต่อกันอย่างสมบูรณ์ เช่น ลูกค้าดูสินค้าที่ลดราคา 20% ผ่านทางเว็บไซต์และเลือกที่จะซื้อสินค้าสาขาที่ใกล้ที่สุด แต่พอไปถึงสินค้ากลับไม่มีโปรโมชันลดราคา จึงทำให้ธุรกิจดังกล่าวไม่สามารถสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าได้

เมื่อมาถึงยุคของเทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ หรือ Big Data ได้เข้ามามีบทบาท Cross-Channel จึงได้รับการปรับปรุงจนเกิดเป็นการผสานช่องทางทั้งหมด (Omni-Channel) เกิดขึ้น ทำให้สามารถนำข้อมูลจากทุกฝ่ายทุกช่องทางที่กระจัดกระจายอยู่มารวมเข้าด้วยกันและประมวลผลร่วมกันได้อย่างสมบูรณ์ Omni-Channel จึงเป็นการผสานช่องทางทั้งหมดของธุรกิจเข้าด้วยกันเพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า ยกตัวอย่างเช่น ลูกค้าเข้าไปเลือกเสื้อผ้าผ่านเว็บไซต์และต้องการไปเอาสินค้าที่สาขา ระบบจะทำการตรวจสอบสินค้าที่มีอยู่และให้ลูกค้าเลือกสาขาที่ใกล้และสะดวกที่สุด เมื่อลูกค้าไปถึงร้าน พนักงานจะดึงข้อมูลเสื้อผ้าที่ลูกค้าต้องการพร้อมทั้งวิเคราะห์พฤติกรรมการซื้อสินค้า นำไปสู่การเสนอสินค้าอื่นๆ เพื่อเพิ่มโอกาสในการขายที่มากขึ้น ทำให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจและมีโอกาสที่จะกลับมาซื้อสินค้าใหม่ในอนาคต

จะเห็นได้ว่าธุรกิจในปัจจุบันจะมุ่งเน้นไปที่การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า (Customer Relationship Management หรือ CRM)  โดยเน้นตอบสนองความพึงพอใจให้กับลูกค้าโดยการมอบประสบการณ์ที่เหนือกว่าลูกค้าต้องการ และ Omni-Channel คือ คำตอบของธุรกิจค้าปลีกยุคใหม่และเป็นการสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าอย่างแท้จริง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ราคา Zendesk พร้อมโปรโมชั่นพิเศษ โทรเลย!  02-675-9371

 092-262-6390

 097-008-6314 (ฝ่ายขาย)

 support@dmit.co.th

Official LINE

DMIT QR Code