Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ทำความรู้จักกับ Zendesk ระบบ Cloud Ticketing System

Ticketing Systems: เทคโนโลยีที่ช่วยให้การสื่อสารทั้งในและนอกองค์กรเป็นเรื่องง่าย มีประสิทธิภาพ และเป็นระบบมากยิ่งขึ้น

เนื่องจาก Zendesk เป็นระบบ Cloud Help Desk ที่ใช้แนวคิดของ Ticketing System ในการสื่อสารรวมไปถึงการแก้ปัญหาต่างๆ เป็นหลัก โดยแนวคิดของระบบ Ticketing System คือ การนำการสื่อสารไม่ว่าจะเป็น คำถาม ปัญหา หรืองานที่ต้องทำ
มาจัดความสำคัญและบันทึกอยู่ในรูปแบบของ Ticket (การออกหมายเลขการให้บริการ) เพื่อนำมาใช้เป็นศูนย์กลางในการเก็บรวบรวมข้อมูลและการสื่อสารทั้งภายในและนอกองค์กร โดยแต่ละ Ticket นั้นจะมีคุณสมบัติดังนี้

 • สามารถกำหนดได้ว่า Ticket นั้นๆ ใครเป็นผู้รับผิดชอบและใครเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องบ้าง
 • สามารถกำหนดสถานะของงาน (Ticket) ได้ เช่น งานยังไม่มีผู้รับผิดชอบ, งานยังไม่เสร็จและกำลังทำอยู่, งานกำลังรอคำตอบจากผู้อื่น, ไปจนถึงงานสำเร็จเสร็จสิ้นไปแล้ว เป็นต้น ทำให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องรับทราบถึงสถานะของงานเพื่อจะได้จัดการงานนั้นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • สามารถแนบไฟล์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานนั้นๆ เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาหรือสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 • สามารถโต้ตอบกับลูกค้าหรือผู้เปิด Ticket ได้ทันที

จะเห็นได้ว่าแนวคิดหลักๆ คือการจัดลำดับความสำคัญและการคัดกรองการสื่อสารเพื่อนำมาจัดการในรูปแบบที่เจ้าหน้าที่ในองค์กรสามารถกำหนดสถานะของงานและสามารถสื่อสารกันใน Ticket เหล่านี้ได้เลย ทำให้การสื่อสารสามารถแยกกันไปตามแต่ละงานที่ทุกคนได้รับมอบหมาย ไม่ได้ปะปนกันจนสับสนเหมือนที่หลายๆ องค์กรพบในกลุ่มแชทของบริษัทตอนนี้ ตลอดจนการส่งผ่าน Ticket ไปให้บุคคลอื่นก็เป็นไปอย่างง่ายดายและไม่เกิดความสับสนตามมา โดยตัวอย่างของการนำ Ticketing System ไปใช้งานนั้นก็มีค่อนข้างแพร่หลาย ทั้งสำหรับการใช้รับมือกับการให้บริการลูกค้า หรือการสื่อสารกันเองภายในองค์กร ตัวอย่างเช่น

 • การนำไปใช้ในการบริการหลังการขาย โดยนำการติดต่อร้องเรียน คำถาม หรือปัญหาต่างๆ ของลูกค้ามาจัดเก็บไว้เป็น Ticket เพื่อทำให้ทีมงานสามารถรับมือกับปัญหาต่างๆ ด้วยการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและข้อมูลที่เพียบพร้อม
 • การนำไปใช้เสริมการขายในระบบ E-Commerce ทำให้ลูกค้าสามารถสอบถามรายละเอียดต่างๆ และทีมขายทำการตอบ
  ข้อซักถามเหล่านั้นได้อย่างครบถ้วน ทันที
 • การนำไปใช้ให้บริการภายในองค์กร เช่น แผนก IT นำไปใช้ให้ผู้ใช้งานแจ้งปัญหาต่างๆ, แผนก HR นำไปใช้เพื่อสื่อสารกับพนักงานในองค์กรที่ต้องการสอบถามปัญหาหรือสวัสดิการ, การนำไปใช้กับแผนกอาคารสถานที่เพื่อรับแจ้งซ่อมแซม, การนำไปใช้กับธุรกิจบริการที่มีรายละเอียดปลีกย่อยค่อนข้างเยอะ เพื่อให้การบริการแต่ละครั้งนั้นสร้างความประทับใจแก่ลูกค้าได้สูงสุดด้วยข้อมูลที่แม่นยำ เป็นต้น

โดย Zendesk นำแนวคิดเหล่านี้มาพัฒนาต่อยอดจนเกิดเป็นโซลูชันชั้นเยี่ยม และเพิ่มความสามารถต่างๆ เข้าไปเพื่อให้การสร้าง Ticket นั้นเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย ลดความสับสนของผู้ใช้งานด้วยแพลตฟอร์มที่ใช้งานง่าย เพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงเปิดให้มีพนักงานหลายคนเข้ามาช่วยกันจัดการ Ticket ต่างๆ ร่วมกัน รองรับการทำงานสำหรับองค์กรขนาดใหญ่ได้

เชื่อมต่อ Zendesk เข้ากับการสื่อสารทุกช่องทาง เปลี่ยนการพูดคุยให้เป็น Ticket เพื่อจัดการงานและตอบสนองได้อย่างครบถ้วนไม่ตกหล่น

ความสามารถหนึ่งที่ถูกเพิ่มเข้ามาใน Zendesk คือการเชื่อมระบบ Ticketing System นี้เข้ากับระบบอื่นๆ เพื่อให้การสื่อสารในช่องทางต่างๆ ที่หลากหลายถูกนำมาสร้างเป็น Ticket โดยอัตโนมัติ ทำให้การให้บริการลูกค้าหรือพนักงานในองค์กรด้วยกันสามารถทำได้อย่างรวดเร็ว สื่อสารภายในได้ทันที และสื่อสารโต้ตอบกลับไปยังลูกค้าได้จากหน้าจอเดียว หมดปัญหาเรื่องความสับสนกับการสื่อสารที่มาจากหลากหลายช่องทาง ตัวอย่างเช่น

 • เชื่อมต่อ Zendesk เข้ากับ Support Email ขององค์กรเพื่อแปลงทุกๆ Email ที่เป็นการแจ้งปัญหาให้อยู่ในรูปของ Ticket และทำการโต้ตอบผ่าน Zendesk ได้ทันที
 • เชื่อมต่อ Zendesk เข้ากับ Social Network เช่น Facebook, Twitter, Line, Instagram เพื่อนำ Comment และ Chat ในแต่ละช่องทางมาจัดเก็บไว้เป็น Ticket ใน Zendesk โดยอัตโนมัติ เพื่อให้พนักงานภายในองค์กรช่วยกันตอบคำถามและแก้ไขปัญหาร่วมกันได้อย่างเป็นระบบผ่านทางหน้าจอของ Zendesk เพียงหนึ่งเดียวได้
 • เชื่อมต่อ Zendesk เข้ากับ GitHub หรือ Gitlab เพื่อให้ทีมพัฒนาสามารถตอบสนองต่อ Contributor ที่มาร่วมช่วยพัฒนา Software ในโครงการต่างๆ ที่เปิด Open Source ได้
 • เชื่อมต่อ Zendesk เข้ากับระบบ ERP และ CRM เพื่อนำข้อมูลจากระบบเหล่านั้นมาช่วยในการแก้ไขปัญหา หรือสร้าง Ticket โดยอัตโนมัติเมื่อเกิดปัญหาที่แจ้งมาจากระบบนั้นๆ เช่น สินค้าไม่เพียงพอต่อการผลิต เป็นต้น
 • เชื่อมต่อ Zendesk กับ Web Application, Desktop Application หรือ Mobile Application ขององค์กร ให้ลูกค้าผู้ใช้งานทำการแจ้งร้องเรียนปัญหาต่างๆ ผ่านตัว Application ได้ทันที

ด้วยความสามารถเหล่านี้เองทำให้ Zendesk ถูกนำไปใช้งานได้ในรูปแบบที่หลากหลายตามความต้องการของแต่ละแผนกในองค์กร โดยมีจุดประสงค์เพื่อไม่ให้การสื่อสารใดๆ ทั้งกับลูกค้าและพนักงานภายในองค์กรนั้นตกหล่นสูญหายไป สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าและสร้างความประทับใจให้กับพนักงานอย่างสูงสุดนั่นเอง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ราคา Zendesk พร้อมโปรโมชั่นพิเศษ โทรเลย!  02-675-9371

 092-262-6390

 097-008-6314 (ฝ่ายขาย)

 support@dmit.co.th

Official LINE

เพิ่มเพื่อน

DMIT QR Code